Направо към съдържанието

Белослатинско-плевенски говор: Разлика между версии

Редакция без резюме
 
== Фонетични особености ==
*застъпка на старобългарското [[ѣ]] (''дедо'', ''бел'', ''ветар'')
*окончание –ъ–[[ъ]] под ударение и –а–[[а]] без ударение за 1 л. ед. ч. сег. вр. при глаголите от І и ІІ спрежение. (четъ, предъ)
*частици ше и ште за образуване на бъдеще време
*изговор на имената от женски род на –а с [[Ъ|ерова гласна]] под ударение
*сричкотворни р и л. Срещат се обаче и случаи с ръ, лъ и ър, ъл
*частичен преход на малката носовка ([[ѧ]]) в голяма след [[ш]], [[ж]]
*отпадане на Х в някой случаи, като не се заменя с друга буква (леп (хляб), оро (хоро)
*липса на падежна[[падеж]]на система, но изградена при местоименията
*отсъствие на [[Гломеративен падеж]] в пълна форма и замяна с [[Винителен падеж]]; в кратките форми обаче се запбелязват остатъци на гломератив (мене ма/мъ, тебе та/тъ негу гу)
*номинативен строй.
 
{{Български диалекти}}
Анонимен потребител