Балканска кухня

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Балканска кухня е общото название на националните кухни на страните от Балканския полуостров.

При ранжирането на страните и/или националностите, включени в обхвата на Балканска кухня, се използват различни подходи. Най-обикновения (неутрален), от гледна точка на емпиричност, е подреждането на страните в индекс по азбучен ред и добавянето на „кухня“. Така се получава списък от този вид:

Напълно неутралния подход не дава представа за различните влияния и „зонираности“ в традициите на близки националности.

Друг подход е, да се групират различни национални кухни според близостта в етногеографски влияниия, отразени при формирането на етносите. Този подход, обаче е твърде сложен, а понякога предизвиква брожения относно „политическа коректност“ и различия в представите за „традиционализъм“ у народи в иначе идентични (или много облизки) традиции. Въпреки това, един логически аргументиран подход би дал такъв вид ранжиране:

 • Балкански, Славянски кухни
  • Българска и Македонска:
   • Българска кухня
   • Македонска (или Северномакедонска /?/) кухня
   • Бесарабска Българска кухня
  • Сърбохърватска кухня
   • Сръбска кухня
   • Черногорска кухня
   • Хърватска кухня
   • Кухня на Босна и Херцеговина
   • Косовска кухня на Сърбохърватското население
  • Словенска и Банатска:
   • Словенска кухня
   • Банатска Българска кухня
   • Южна Русинска кухня
 • Балкански, Латиноподобни кухни
  • Румънска, Молдовска и Унгарска:
   • Румънска кухня
   • Молдовска кухня
   • Секейска кухня (Кухня на секеите /унгарски етнос/ в Румъния)
   • Унгарска кухня
  • Албанска, Косовска и Северомакедонска Албанска кухня
   • Албанска кухня
   • Косовска кухня на Албанското население
   • Косовска кухня на Албанците от Република Северна Македония /?/
 • Балкански, но Средиземноморски и Предориенталски Кухни
  • Турска, Севернокипърска и други Кухни на Тюркоезични народи:
   • Турска кухня
   • Севернокипърска кухня
   • Кухня на тускоезичното население в България и Гърция
   • Кухня на турскоезичното население в страните от бивша Югославия
   • Кухня на Помаците (Българи с Турско вероизповедание и традиции)и Гагаузите (туркоговорещи българи)
   • Кухня на Азерите (Азърбайджанци, извън Азърбайджан) и Азърбайджанска кухння
  • Гръцка и Кипърска кухни:
   • Гръцка кухня
   • Кипърска кухня
 • Ориенталска и Близкоизточна Кухня на Балканските Роми и други миноритарни етноси на Баланите
  • Ромска (или Циганска) Кухня и нейните прилики с Балканската кухня:
   • Кухни на Южнославянски роми
   • Кухни на Румънските и Молдовски роми
   • Кухни на Албанските и Косов/ар/ските роми
   • Кухни на Гръцките и Кипърски роми
  • Арменска и Грузинска Кухня и нейни влияния в (или свързани с) Балканската кухня:
   • Арменска традиционна кухня (очевидно, небалканската Арменска кухня, но Черноморска и Близка до Балканската)
   • Арменска кухня на Арменското население на Балканите
   • Грузинска Кухня (същинската Грузинска Кухня, която също не е Балканска, но както Арменската е Черноморска)
  • Близкоизточни кухни и техни влияния в традициите на Балканската кухня
   • Арабска кухня и влиянията ѝ на Балканите
   • Еврейска Кухня (Кухня от Израел, и типична Близкоизточна кухня)

Исторически обективизирани влияния (от несъществуващи вече държави и империи):

 • Прабългарска кухня
 • Византийска кухня
 • Отоманска кухня