Смриките

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Смриките е защитена местност, която се простира на 58.90 хектара в близост до град Обзор, община Несебър. Обявена е като защитена местност с цел опазване на естественото находище на червена пираканта (Pyracantha coccinea) и включващото го растително съобщество.

Местността е включена в списъка на защитените територии в България през 1995 г. Тъй като ЗМ „Смриките“ попада изцяло в държавен горски фонд, съгласно разпоредбите на закона за защитените територии. Защитената местност се охранява от служители на Държавното ловно стопанство „Несебър“, към Районна дирекция по горите „Бургас“.