Шаблон:Химичен елемент

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене
[редактиране] [почистване] Template-info.png Документация

Употреба[редактиране на кода]

Използвайте този шаблон в страницата, като го копирате и добавите съответните стойности.

{{Химичен елемент
<!-- Общи данни -->
| име          = 
| вляво         = 
| вдясно        = 
| отгоре        = 
| отдолу        = 
| серия         = 
| серия_коментар    = 
| група         = 
| период        = 
| блок         = 
<!-- Външен вид -->
| вид          = 
| картинка       = 
<!-- Свойства на атома -->
| атомна_маса      = 
| атомен_радиус     = 
| атомен_радиус2    = 
| ковалентен_радиус   = 
| ван_дер_Ваалс     = 
| електронна_конф    = 
| електрони_на_ниво   = 
| окс_състояния     = 
| оксид         = 
| крист_структура    = 
| картинка_структура  = 
<!-- Физични свойства -->
| агрегатно       = 
| агрегатно_коментар  = 
| плътност       = 
| топене_K       = 
| топене_C       = 
| кипене_K       = 
| кипене_C       = 
| моларен_обем     = 
| топл_изпарение    = 
| топл_топене      = 
| налягане_пара     = 
| налягане_пара_K    = 
| скорост_звук     = 
| скорост_звук_K    = 
<!-- Други -->
| електроотрицателност = 
| топл_капацитет    = 
| електропроводимост  = 
| елсъпротивление    = 
| топлопроводимост   = 
| йон_потенциал     = 
<!-- Изотопи -->
| изотопи        = 
}}
' ← '


'

Общи данни
Име, символ, № , ,
Група, период, блок –, [[Период на периодичната система|]], [[-блок на периодичната система|]]
Свойства на атома
Физични свойства
Други
Изотопи

Пример[редактиране на кода]

В дадения пример, някои стойности може да се различават значително от реалните.

{{Химичен елемент
<!-- Общи данни -->
| име          = Уран
| вляво         = [[Протактиний]]
| вдясно        = [[Нептуний]]
| отгоре        = [[Неодим|Nd]]
| отдолу        = –
| серия         = актинид
| серия_коментар    = (понякога считан за [[преходен метал]])
| група         = 
| период        = 7
| блок         = f
<!-- Външен вид -->
| вид          = сребристосив
| картинка       = HEUraniumC.jpg
<!-- Свойства на атома -->
| атомна_маса      = 238,02891
| атомен_радиус     = 156
| атомен_радиус2    = 164
| ковалентен_радиус   = 196±7
| ван_дер_Ваалс     = 186
| електронна_конф    = [[[Радон|Rn]]] 5f<sup>3</sup> 6d<sup>1</sup> 7s<sup>2</sup>
| електрони_на_ниво   = 2, 8, 18, 32, 21, 9, 2
| окс_състояния     = '''6''', 5, 4, 3, 2, 1
| оксид         = слабо [[основа|основен]]
| крист_структура    = ромбична
| картинка_структура  = Orthorhombic.svg
<!-- Физични свойства -->
| агрегатно       = твърдо вещество
| агрегатно_коментар  = (вероятно)
| плътност       = 19 100
| топене_K       = 1405,3
| топене_C       = 1132,2
| кипене_K       = 4404
| кипене_C       = 4131
| моларен_обем     = 12,495×10<sup>-6</sup>
| топл_изпарение    = 12,6
| топл_топене      = 417,1
| налягане_пара     = 10
| налягане_пара_K    = 2564
| скорост_звук     = 3155
| скорост_звук_K    = 293
<!-- Други -->
| електроотрицателност = 1,38 
| топл_капацитет    = 27,665
| електропроводимост  = 0,280 (при 273 K)
| елсъпротивление    = 0,280 (при 273 K)
| топлопроводимост   = 27,50 (при 273 K)
| йон_потенциал     = 597,6
<!-- Изотопи -->
| изотопи        = 
{{Химичен елемент/изотоп стабилен
<!-- за изотоп без разпад (стабилен) --> 
| символ = U 
| масово_число = 235 
| честота = 0,720% 
| firstlink=yes
}}
{{Химичен елемент/изотоп стабилен 
| символ = U 
| масово_число = 238
| честота = 99,274% 
| firstlinks=no
}}
{{Химичен елемент/изотоп разпад1 
<!-- за изотоп с един тип разпад -->
| символ = U 
| масово_число = 238 
| честота = [[радиоизотоп|радио]] 
| период_полуразпад = 4,468×10<sup>9</sup> г.
| тип_разпад = [[алфа-разпад|α]] 
| продукт_символ = Th 
| продукт_масово_число = 234
}}
{{Химичен елемент/изотоп разпад2 
<!-- за изотоп с два типа разпад -->
| символ = U 
| масово_число = 238 
| честота = 99,274% 
| период_полуразпад = 4,468×10<sup>9</sup> г.
| тип_разпад1 = α
| продукт_символ1 = Th 
| продукт_масово_число1 = 234
| тип_разпад2 = [[двоен бета-разпад|β<sup>–</sup>β<sup>–</sup>]] 
| продукт_символ2 = Pu 
| продукт_масово_число2 = 238
}}
{{Химичен елемент/изотоп разпад3 
<!-- за изотоп с три типа разпад -->
| символ = U 
| масово_число = 238 
| честота = [[синтетичен елемент|синт.]] 
| период_полуразпад = 4,468×10<sup>9</sup> г.
| тип_разпад1 = α 
| продукт_символ1 = Th 
| продукт_масово_число1 = 234
| тип_разпад2 = β<sup>–</sup>β<sup>–</sup> 
| продукт_символ2 = Pu 
| продукт_масово_число2 = 238
| тип_разпад3 = [[Спонтанен разпад|СР]] 
| продукт_символ3 = –
| продукт_масово_число3 = 
}}
{{Химичен елемент/изотоп разпад4 
<!-- за изотоп с четири типа разпад -->
| символ = U 
| масово_число = 238 
| честота = синт. 
| период_полуразпад = 4,468×10<sup>9</sup> г.
| тип_разпад1 = [[електронен захват|ε]] 
| продукт_символ1 = Pa 
| продукт_масово_число1 = 238
| тип_разпад2 = [[бета-разпад|β<sup>–</sup>]] 
| продукт_символ2 = Np 
| продукт_масово_число2 = 238
| тип_разпад3 = СР 
| продукт_символ3 = –
| продукт_масово_число3 =
| тип_разпад4 = [[Изомерен преход|ИП]] 
| продукт_символ4 = U
| продукт_масово_число4 = 238m
}}}}
92 ПротактинийУранНептуний
Nd

U

Външен вид

сребристосив

сребристосив
Общи данни
Име, символ, № Уран, U, 92
Химическа серия актинид (понякога считан за преходен метал)
Група, период, блок –, 7, f
Свойства на атома
Атомна маса 238,02891 u
Атомен радиус (calc) 156 (164) pm
Ковалентен радиус 196±7 pm
Радиус на ван дер Ваалс 186 pm
Електронна конфигурация [Rn] 5f3 6d1 7s2
e- на енергийно ниво 2, 8, 18, 32, 21, 9, 2
Оксидационни с-ния (оксид) 6, 5, 4, 3, 2, 1 (слабо основен)
Кристална структура

ромбична

ромбична
Физични свойства
Агрегатно състояние твърдо вещество (вероятно)
Плътност 19 100 kg/
Температура на топене 1405,3 K (1132,2 °C)
Температура на кипене 4404 K (4131 °C)
Моларен обем 12,495×10-6 /mol
Специф. топлина на топене 417,1 kJ/mol
Специф. топлина на изпарение 12,6 kJ/mol
Налягане на парата 10 Pa при 2564 K
Скорост на звука 3155 m/s при 293 K
Други
Електроотрицателност 1,38 (скала на Полинг)
Специф. топлинен капацитет 27,665 J/(kg·K)
Специф. електропроводимост 0,280 (при 273 K) S/m
Специф. ел. съпротивление 0,280 (при 273 K) Ω.mm²/m
Топлопроводимост 27,50 (при 273 K) W/(m·K)
Йонизационен потенциал 597,6 kJ/mol
Изотопи
Изотоп ИР ПП ТР ПР
235U 0,720% стабилен
238U 99,274% стабилен
238U радио 4,468×109 г. α 234Th
238U 99,274% 4,468×109 г. α 234Th
ββ 238Pu
238U синт. 4,468×109 г. α 234Th
ββ 238Pu
СД
238U синт. 4,468×109 г. ε 238Pa
β 238Np
СР
ИП 238mU

Цветове[редактиране на кода]

Цветове за елементите
алкални метали #FF6666 Много реактивни и по тази причина опасни = червени.
алкалоземни метали #FFDEAD Хубав земен цвят = лесен за запомняне.
лантаниди #ffbfff Сегашният цвят е избран произволно.
актиниди #ff99cc Сегашният цвят е избран произволно.
преходни метали #ffc0c0 Още един нюанс на сивото (или дори сребърно) би вършило работа тук. Но това ще направи таблицата доста мрачна и цветовете на металите и преходните метали са също подобни. Отворен съм за предложения. Има ли някой обща идея за цвят, асоцииращ се с преходните метали.
метали #cccccc Истинските метали са най-близко по цвят до сиво.
металоиди #cccc99 Преходен цвят между горното и долното.
неметали #a0ffa0 Елементи по крайно необходими за живота. Повечето от живота на Земята (измерван в биомаса) е фотосинтезиращ и хлорофила е зелен.
халогени #ffff99 Флуорния газ е жълтеникав като много утайки на халогените.
благородни газове #c0ffff Нереактивни за практически цели. Светлосиньото е меко и успокояващо (също е противоположност на червеното).

Вижте също[редактиране на кода]