Шаблон:Химичен елемент

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Jump to navigation Jump to search
[редактиране] [почистване] Template-info.png Документация
Име
– ← ' → –


'

Периодична система
Общи данни
Име, символ, № , , 
Група, период, блок –, –, –
Свойства на атома
Физични свойства

Употреба[редактиране на кода]

Използвайте тези шаблони в страницата, като ги копирате и добавите съответните стойности. Втората таблица е за полето изотопи, като след параметъра |изотопи = се въвеждат няколко от шаблоните, в зависимост от това колко изотопа и какви видове на разпад има даденият елемент (вижте примера).

{{Химичен елемент
<!-- Външен вид -->
| вид				=
| картинка			=
<!-- Общи данни -->
| име				=
| вляво				=
| вдясно			=
| отгоре			=
| отдолу			=
| група				=
| период			=
| блок				=
| серия				=
| серия_коментар		=
| конфигурация_коментар		=
| електрони_на_ниво		=
| електрони_на_ниво_коментар	=
| CAS_номер			=
| CAS_номер_коментар		=
<!-- Свойства на атома -->
| атомна_маса			=
| атомна_маса_коментар		=
| атомен_радиус			=
| атомен_радиус2		=
| атомен_радиус_коментар	=
| ковалентен_радиус		=
| ковалентен_радиус_коментар	=
| ван_дер_Ваалс			=
| ван_дер_Ваалс_коментар	=
| окс_състояния			=
| окс_състояния_коментар	=
| оксид				=
| оксид_коментар		=
| електроотрицателност		=
| електроотрицателност_коментар =
| йон_потенциал			=
| йон_потенциал2		=
| йон_потенциал3		=
| йон_потенциал4		=
| йон_потенциал_коментар	=
<!-- Физични свойства -->
| агрегатно			=
| агрегатно_коментар		=
| алотропи			=
| алотропи_коментар		=
| крист_структура		=
| крист_структура_коментар	=
| крист_структура2		=
| крист_структура_коментар2	=
| плътност			=
| плътност_коментар		=
| топене_K			=
| топене_коментар		=
| кипене_K			=
| кипене_коментар		=
| моларен_обем			=
| моларен_обем_коментар		=
| тройна_точка_темп		=
| тройна_точка_налягане		=
| тройна_точка_коментар		=
| крит_точка_темп		=
| крит_точка_налягане		=
| крит_точка_коментар		=
| топл_топене			=
| топл_топене_коментар		=
| топл_изпарение		=
| топл_изпарение_коментар	=
| налягане_пара_T1		=
| налягане_пара_T10		=
| налягане_пара_T100		=
| налягане_пара_T1k		=
| налягане_пара_T10k		=
| налягане_пара_T100k		=
| скорост_звук			=
| скорост_звук_коментар		=
| топл_капацитет		=
| топл_капацитет_коментар	=
| електропроводимост		=
| електропроводимост_коментар	=
| елсъпротивление		=
| елсъпротивление_коментар	=
| топлопроводимост		=
| топлопроводимост_коментар	=
| магнетизъм			=
| магнетизъм_коментар		=
| модул_еластичност		=
| модул_еластичност_коментар	=
| модул_срязване		=
| модул_срязване_коментар	=
| модул_натиск			=
| модул_натиск_коментар		=
| коефициент_Поасон		=
| коефициент_Поасон_коментар	=
| твърдост_Моос	    	=
| твърдост_Моос_коментар	=
| твърдост_Викерс		=
| твърдост_Викерс_коментар   =
| твърдост_Бринел		=
| твърдост_Бринел_коментар 	=
<!-- История -->
| наименование			=
| открит_от			=
| открит_през			=
| изолиран_от			=
| изолиран_през			=
<!-- Изотопи -->
| изотопи			=
}}
{{Химичен елемент/изотоп стабилен 
| символ = 
| масово_число = 
| препратка = 
| честота = 
| firstlinks = 
}}

{{Химичен елемент/изотоп разпад1 
| символ = 
| масово_число = 
| препратка =
| честота = 
| период_полуразпад = 
| тип_разпад = 
| продукт_символ = 
| продукт_масово_число = 
| препратка1 = 
}}

{{Химичен елемент/изотоп разпад2 
| символ = 
| масово_число = 
| препратка = 
| честота = 
| период_полуразпад = 
| тип_разпад1 = 
| продукт_символ1 = 
| продукт_масово_число1 = 
| препратка1 = 
| тип_разпад2 = 
| продукт_символ2 = 
| продукт_масово_число2 = 
| препратка2 = 
}}

{{Химичен елемент/изотоп разпад3 
| символ = 
| масово_число = 
| препратка = 
| честота = 
| период_полуразпад = 
| тип_разпад1 = 
| продукт_символ1 = 
| продукт_масово_число1 = 
| препратка1 = 
| тип_разпад2 = 
| продукт_символ2 = 
| продукт_масово_число2 = 
| препратка2 = 
| тип_разпад3 = 
| продукт_символ3 = 
| продукт_масово_число3 = 
| препратка3 = 
}}

{{Химичен елемент/изотоп разпад4 
| символ = 
| масово_число = 
| препратка = 
| честота = 
| период_полуразпад = 
| тип_разпад1 = 
| продукт_символ1 = 
| продукт_масово_число1 = 
| препратка1 = 
| тип_разпад2 = 
| продукт_символ2 = 
| продукт_масово_число2 = 
| препратка2 = 
| тип_разпад3 = 
| продукт_символ3 = 
| продукт_масово_число3 =
| препратка3 = 
| тип_разпад4 = 
| продукт_символ4 = 
| продукт_масово_число4 = 
| препратка4 = 
}}

Пример[редактиране на кода]

{{Химичен елемент
<!-- Външен вид -->
| вид				= графит – черен и мек<br/>диамант – твърд и прозрачен
| картинка			= Graphite-and-diamond-with-scale.jpg
<!-- Общи данни -->
| име				= Въглерод
| вляво				= [[Бор (елемент)|Бор]]
| вдясно			= [[Азот]]
| отгоре			= 
| отдолу			= [[Силиций|Si]]
| група				= 14
| период			= 2
| блок				= p
| серия				= неметал
| серия_коментар		= 
| конфигурация_коментар	    = 
| електрони_на_ниво		= 2, 4
| електрони_на_ниво_коментар	= 
| CAS_номер			= 
| CAS_номер_коментар		= 
<!-- Свойства на атома -->
| атомна_маса			= 12,0107
| атомна_маса_коментар		= 
| атомен_радиус			= 70
| атомен_радиус2		= 67
| атомен_радиус_коментар	= 
| ковалентен_радиус		= sp<sup>3</sup>: 77
| ковалентен_радиус_коментар	= <br/>sp<sup>2</sup>: 73 pm<br/>sp: 69 pm
| ван_дер_Ваалс			= 170
| ван_дер_Ваалс_коментар	= 
| окс_състояния			= <strong>4</strong>, 3, <strong>2</strong>, 1, 0, −1, −2, −3, <strong>−4</strong>
| окс_състояния_коментар	=
| оксид				= CO<sub>2</sub> (слаб киселинен);<br/>CO (неутрален)
| оксид_коментар		= 
| електроотрицателност		= 2,55
| електроотрицателност_коментар = 
| йон_потенциал			= 1086,5
| йон_потенциал2		= 2352,6
| йон_потенциал3		= 4620,5
| йон_потенциал4		= 6222,7
| йон_потенциал_коментар	= ([[Моларни йонизационни енергии на химичните елементи|още]])
<!-- Физични свойства -->
| агрегатно			= твърдо вещество
| агрегатно_коментар		= 
| алотропи			= [[графит]];<br/>[[диамант]];<br/>аморфен въглерод
| алотропи_коментар		= 
| крист_структура		= шестоъгълна
| крист_структура_коментар	= (графит)
| крист_структура2		= кубична диамантена
| крист_структура_коментар2	= (диамант)
| плътност			= графит: 2267 kg/m³<br/>диамант: 3515
| плътност_коментар		= 
| топене_K			= 3915
| топене_коментар		= ([[сублимация|сублимира]])
| кипене_K			= 
| кипене_коментар		= 
| моларен_обем			= 5,29×10<sup>-6</sup>
| моларен_обем_коментар		= 
| тройна_точка_темп		= 4600
| тройна_точка_налягане		= 10,8×10<sup>6</sup>
| тройна_точка_коментар		= 
| крит_точка_темп		= 
| крит_точка_налягане		= 
| крит_точка_коментар		= 
| топл_изпарение		= 
| топл_изпарение_коментар	= 
| топл_топене			= 355,8
| топл_топене_коментар		= 
| налягане_пара_T1		= 
| налягане_пара_T10		= 
| налягане_пара_T100		= 
| налягане_пара_T1k		= 
| налягане_пара_T10k		= 
| налягане_пара_T100k		= 
| скорост_звук			= диамант: 18 350
| скорост_звук_коментар		= при 20 [[Градус Целзий|°C]]
| топл_капацитет		= 710
| топл_капацитет_коментар	= 
| електропроводимост		= 61×10<sup>3</sup>
| електропроводимост_коментар	= 
| елсъпротивление		= 7,837
| елсъпротивление_коментар	= 
| топлопроводимост		= 129
| топлопроводимост_коментар	= 
| магнетизъм			= [[диамагнетизъм|диамагнитен]]
| магнетизъм_коментар		= 
| модул_еластичност		= 1050
| модул_еластичност_коментар	= (диамант)
| модул_срязване		= 478
| модул_срязване_коментар	= (диамант)
| модул_натиск			= 442
| модул_натиск_коментар		= (диамант)
| коефициент_Поасон		= 0,1
| коефициент_Поасон_коментар	= 
| твърдост_Моос	    	= графит: 1–2<br/>диамант: 10
| твърдост_Моос_коментар	= 
| твърдост_Викерс    	= 
| твърдост_Викерс_коментар   = 
| твърдост_Бринел		= 
| твърдост_Бринел_коментар 	= 
<!-- История -->
| наименование			= 
| открит_от			= [[Древен Египет|Древните египтяни]] и [[шумер]]ите
| открит_през			= 3750 пр.н.е.
| изолиран_от			= 
| изолиран_през			= 
<!-- Изотопи -->
| изотопи			= 
{{Химичен елемент/изотоп разпад1 
| символ = C
| масово_число = 11
| препратка = въглерод-11
| честота = [[Синтетичен елемент|синт.]]
| период_полуразпад = 20 мин.
| тип_разпад = [[бета-разпад|β<sup>+</sup>]]
| продукт_символ = B
| продукт_масово_число = 11
| препратка1 = бор-11
}}
{{Химичен елемент/изотоп стабилен 
| символ = C
| масово_число = 12
| препратка = 
| честота = 98,9 %
| firstlinks = yes
}}
{{Химичен елемент/изотоп стабилен 
| символ = C
| масово_число = 13
| препратка = 
| честота = 1,1 %
| firstlinks = no
}}
{{Химичен елемент/изотоп разпад1 
| символ = C
| масово_число = 14
| препратка = въглерод-14
| честота = [[Радиоизотоп|радио]]
| период_полуразпад = 5730 г.
| тип_разпад = [[бета-разпад|β<sup>-</sup>]]
| продукт_символ = N
| продукт_масово_число = 14
| препратка1 = 
}}
}}
Въглерод
Въглерод – графит – черен и мекдиамант – твърд и прозрачен
Графит – черен и мек
диамант – твърд и прозрачен
Спектрални линии на въглерод
БорВъглеродАзот


'

Si
Периодична система
Общи данни
Име, символ, № Въглерод, , 
Група, период, блок 142p
Химическа серия неметал
e- на енергийно ниво 2, 4
Свойства на атома
Атомна маса 12,0107 u
Атомен радиус (изч.) 70 (67) pm
Ковалентен радиус sp3: 77 pm
sp2: 73 pm
sp: 69 pm
Радиус на ван дер Ваалс 170 pm
Степен на окисление 4, 3, 2, 1, 0, −1, −2, −3, −4
Оксид CO2 (слаб киселинен);
CO (неутрален)
Електроотрицателност
(Скала на Полинг)
2,55
Йонизационна енергия I: 1086,5 kJ/mol
II: 2352,6 kJ/mol
III: 4620,5 kJ/mol
IV: 6222,7 kJ/mol
(още)
Физични свойства
Агрегатно състояние твърдо вещество
Алотропи графит;
диамант;
аморфен въглерод
Кристална структура (графит) шестоъгълна
Кристална структура (диамант) кубична диамантена
Плътност графит: 2267 kg/m³
диамант: 3515 kg/m3
Температура на топене 3915 K (3642 °C) (сублимира)
Моларен обем 5,29×10-6 m3/mol
Тройна точка 4600 K; 10,8×106 Pa
Специф. топлина на топене 355,8 kJ/mol
Скорост на звука диамант: 18 350 m/s при 20 °C
Специф. топл. капацитет 710 J/(kg·K)
Специф. електропроводимост 61×103 S/m
Специф. ел. съпротивление 7,837 Ω.mm2/m
Топлопроводимост 129 W/(m·K)
Магнетизъм диамагнитен
Модул на еластичност 1050 GPa (диамант)
Модул на срязване 478 GPa (диамант)
Модул на свиваемост 442 GPa (диамант)
Коефициент на Поасон 0,1
Твърдост по Моос графит: 1–2
диамант: 10
История
Откритие Древните египтяни и шумерите (3750 пр.н.е.)
Най-дълготрайни изотопи
Изотоп ИР ПП ТР ПР
11C синт. 20 мин. β+ 11B
12C 98,9 % стабилен
13C 1,1 % стабилен
14C радио 5730 г. β- 14N

Други използвани шаблони в настоящия[редактиране на кода]

 1. {{Химичен елемент/цветове}} – определя цвят на заглавните части и текста.
 2. {{Химичен елемент/други}}номер, символ, конфигурация, спектрална линия и кристална структура на елемента.
 3. {{Периодична система (32 колони, микро)}} – маркира елемента в периодичната таблица.

Цветове[редактиране на кода]

Виж: {{Химичен елемент/цветове}}
Цветове за елементите
алкални метали #FF6666 Много реактивни и по тази причина опасни = червени.
алкалоземни метали #FFDEAD Хубав земен цвят = лесен за запомняне.
лантаниди #ffbfff Сегашният цвят е избран произволно.
актиниди #ff99cc Сегашният цвят е избран произволно.
преходни метали #ffc0c0 Още един нюанс на сивото (или дори сребърно) би вършило работа тук. Но това ще направи таблицата доста мрачна и цветовете на металите и преходните метали са също подобни. Отворен съм за предложения. Има ли някой обща идея за цвят, асоцииращ се с преходните метали.
метали #cccccc Истинските метали са най-близко по цвят до сиво.
металоиди #cccc99 Преходен цвят между горното и долното.
неметали #a0ffa0 Елементи по крайно необходими за живота. Повечето от живота на Земята (измерван в биомаса) е фотосинтезиращ и хлорофила е зелен.
халогени #ffff99 Флуорния газ е жълтеникав като много утайки на халогените.
благородни газове #c0ffff Нереактивни за практически цели. Светлосиньото е меко и успокояващо (също е противоположност на червеното).

Вижте също[редактиране на кода]