Разлика между версии на „Волгоградска област“

Направо към навигацията Направо към търсенето
редакция без резюме
 
== Географска характеристика ==
=== Географско положение, граници, големина ===
Волгоградска област се намира в южната чста на [[Европейска Русия]]. На юг граничи с [[Астраханска област]] и [[Република Калмикия]], на югозапад и запад – с [[Ростовска област]], на северозапад – с [[Воронежка област]], на север – със [[Саратовска област]] и на изток – с [[Казахстан]]. В тези си граници заема площ от 112 877 km<sup>2</sup> (31-во място в [[Руската Федерация]], 0,66% от нейната площ).
 
=== Релеф ===
Областта е разположена в югоизточната част на [[Източноевропейска равнина|Източноевропейската равнина]] и от река [[Волга]] се дели на две части: западна – дяснобрежна и източна – Заволжие. Дяснобрежната част е по висока, силно разчленена от оврази и делета. Тук се простира южната част на Приволжкото възвишение (височина до '''358 m''' – максималната кота на областта), северната част на възвишението Ергени, югоизточната част на Калачкото възвишение, източната част на Донските височини, Хопьорско-Бузулукската низинаравнина и Сарпинската низина. Заволжието представлава низинна равнина. Между река [[Волга]] и левият ѝ ръкав Ахтуба се простира обширната заливна тераса на [[Волга]], изобилстваща от протоци и езера-старици.
 
=== Климат ===
Климатът на областта е континентален, със студена, малоснежна зима и продължително, горещо и сухо лято. Средна януарска температура на югозапад -8°С, на североизток -12°С, средна юлска температура на северозапад 22°С, на югоизток 24°С. Годишната сума на вележите варира от 450 mm на северозапад до 270 mm на югоизток. Продължителността на вегетационния период е от 150 дни на север до 175 дни на юг.
 
=== Води ===
Във Волгоградска област има 200 реки (с дължина над 10 km) с обща дължина 8193 km и те се отнасят към 4 водосборни области: река [[Волга]], вливаща се в [[Каспийско море]], река [[Дон]], вливаща се в [[Азовско море]] и две безотточни области – Прикаспийска на изток и Сарпинска на юг. По голямата част от територията на областта попада във водосборния басейн на река [[Дон]] с нейните големи притоци [[Хопьор]], [[Медведица]], Иловля, Бузулук и др. Волжкият водосборен басейн заема тясна полоса покрай долината на река [[Волга]]. В Прикаспийската безотточна област реките са малко и те се вливат главно в голямото солено езеро Елтон. Реките в Сарпинската безотточна област се стичат от източния склон на възвишението Ергени и се вливат в езерата Сарпа и Цаца. Подхранването на реките в региона е смесено с преобладаване на снежното (70 – 80%). За тях е характерно високо пролетно пълноводие, лятно-есенно маловодие, при което по-малките реки пресъхват и ясно изразено зимно маловодие. Волгоградските реки замръзват в края на ноември или началото на декември, а се размразяват в началото на април. Между двете най-големи реки [[Волга]] и [[Дон]], в района на най-голямото им сближаване е изграден Волго-Донския плавателен канал.
 
Във Волгоградска област има над 6,1 хил. естествени и изкуствени езера с обща площ около 4,2 хил.km<sup>2</sup>. Основният вид естествени езера са крайречните, но се срещат още лиманни, реликтови и тектонски езера. Крайречните езера-старици са разположени предимно във Волго-Ахтубинската заливна тераса, лиманните езера заемат затворени безотточни падини в Прикаспийската низина, а реликтовите езера са представени от Сарпинските езера, разположени по древната долина на [[Волга]]. Най-големите естествени езера във Волгоградска област са: солените Елтон, Боткул и Булухта и сладководното Сарпа. Площта на изкуствените водееми е значително по-голяма от тази на естествените. Във Волгоградска област са изградени две от най-големите водохранилища в [[Русия]] – Волгоградското на река [[Волга]] и Цимлянското на река [[Дон]].
 
== Външни препратки ==

Навигация