Локомотиви БДЖ серии 200.60 и 300.60

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Локомотиви 20060[1]
Междурелсие600 mm
ПредназначениеТендерен
Колоосна формулаB n2t
Период на експлоатациядо 1950 г.
Спецификации
Макс. скорост10 km/h
Служебно тегло6500 kg
Натоварване на ос3,25 t
Диаметър на задвижващите колооси600 mm
Налягане на парата в котела15 kg.f/m2
Нагревна повърхност7,02 m2
Скарна повърхност0,255 m2
Диаметър на цилиндрите145 m
Ход на буталото260 m
Тендер
Тип тендерняма тендер
Воден запас0,3 (на локомотива) m3
Запас гориво150 (на локомотива) kg
Локомотиви 30060[1]
Междурелсие600 mm
ПредназначениеТендерен
Колоосна формулаС n2t
Период на експлоатациядо 1952 г.
Спецификации
Макс. скорост10 km/h
Служебно тегло9000 kg
Натоварване на ос3,0 t
Диаметър на задвижващите колооси600 mm
Налягане на парата в котела15 kg.f/m2
Нагревна повърхност14,29 m2
Скарна повърхност0,300 m2
Диаметър на цилиндрите180 m
Ход на буталото240 m
Тендер
Тип тендерняма тендер
Воден запас0,885 (на локомотива) m3
Запас гориво250 (на локомотива) kg

До края на Първата световна война са пуснати в експлоатация общо около 840 км железопътни линии с междурелсие 600 мм, а други около 140 км са готови без положено горно строене. За обслужването на тези линии са набавени няколко типа локомотиви: двуосни тип В (0-2-0), триосни тип С (0-3-0), сдвоени тип (С + С) – Doppellokomotive и четириосни тип D (0-4-0). В началото, поради спешната необходимост от подвижен състав, една част от локомотивите и вагоните са закупени след употреба (на старо). Повечето от двуосните и част от триосните локомотиви има вероятност да са закупени от строителни предприемачи и индустриалци за собствени нужди. В началото на войната машините са били мобилизирани и по-късно откупени за нуждите на армията. Вече от 1916 г. нататък доставките се извършват по редовни поръчки, чрез споразумение с германското военно командване, за периодичното отделяне на необходимите ни локомотиви и вагони от тези, строени за германската армия. Локомотивите са получавани и експлоатирани до 1936 г. с номера по единната германска номерация за теснолинейните локомотиви.

Получените от българските военни теснолинейни железници 20 сдвоени (С + С) локомотива, до края на военните действия са разделени. Така се получават по два самостоятелни локомотива тип С (0-3-0). Това се налага, защото последните изискват почти двойно повече усилия и време за текущо обслужване, ремонт и експлоатация при не много по-големи тракционни възможности.

Предадените със „Закона за уреждане положението на строените за военни нужди, през време на европейската война, железопътни линии“ през 1920 г. локомотиви на БДЖ са общо 105: 5 броя тип В (0-2-0), 13 броя тип С (0-3-0) и 87 броя тип D (0-4-0). Тези машини се използват за извършване на превозите по железопътните линии 600 мм за общо ползване, получени със същия закон. Част от локомотивите са предадени за работа в строителството на пристанища, мини и на други линии със стопанско предназначение.

През 1936 г. теснолинейните локомотиви за междурелсие 600 мм получават серийни означения: двуосните тип В – серия 20060, триосните тип С – серия 30060 и четириосните тип D – серия 40060.

Експлоатационни и фабрични данни за локомотивите[2][редактиране | редактиране на кода]

Експлоатационни и фабрични данни за серия 20060
Експлоатационен номер Фабрика фабр. № / година Бележки
през 1920 г. от 1936 г.
4911 201 O. & Köppel – Berlin 4911/1911 Бракуван 1937 г.
4787 - Henschel – Cassel 4787/1898 Бракуван 1933 г.
5912 202 Borsig – Berlin 5912/1906 Военна фабрика
Казанлък 1938 г.
Експонат в депо
Ст. Загора 1965 г.
2173 203 O. & Köppel – Berlin 2173/1906 Бракуван 1960 г.
7008 - липсват данни липсват данни Бракуван 1933 г.
Експлоатационни и фабрични данни за серия 30060
Експлоатационен номер Фабрика фабр. № / година Бележки
през 1920 г. от 1936 г.
27А - Krauss – Linz 2901А/1893 Бракуван 1933 г.
27В 301 2901В/1893 Прист. строежи 1949 г.
40А 302 2914А/1893
40В 303 2914В/1893 Министерство на
тежката промишленост
1952 г.
42А 304 2916А/1894 ГНС-Шумен 1952 г.
42В - 2916В/1894 Бракуван 1933 г.
114В 305 Henschel – Cassel 4951/1898
126A - Krauss – Linz 4137/1900 Бракуван 1933 г.
126В 306 4138/1900 Прист. строежи 1949 г.
147А 307 Borsig – Berlin 4787А/1900 ГНС-Шумен 1952 г.
119А - 4689А/1899 Бракуван 1933 г.
119В 308 4689В/1899 Прист. строежи 1949 г.
529 309 O. & Köppel – Berlin 8475/1918 мини „Чумерна“ 1945 г.

Литература[редактиране | редактиране на кода]

  • Димитър Деянов, Антоанета Борисова: Тракционният подвижен състав на БДЖ, т. 1, София (1972);
  • Димитър Деянов: Тракцията в БДЖ 1866 – 1946, София (1988);
  • Димитър Деянов: Локомотивното стопанство на БДЖ 1947 – 1990, София (1993);
  • Димитър Деянов, Стефан Деянов:Локомотивите на Българските държавни железници, София (2008).

Бележки[редактиране | редактиране на кода]