Локомотиви БДЖ серия 17.00

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Локомотив 17.00 [1]
Локомотив 17.24 при откриването на жп линията Бургас – Поморие, 25 юни 1939 г. Източник: ДА „Архиви“
ПроизводителHenschel – Kassel и Skoda – Plsen
Производство1912 – 1925
Предходен модел27.00
Междурелсие1435 mm
ПредназначениеПътнически
Колоосна формула1'D n4v
Период на експлоатациядо 1975 г.
Запазени локомотиви17.01
Спецификации
Дължина11 070 mm
Височина4650 mm
Макс. скорост80 km/h
Дължина с тендера17 905 mm
Общо тегло115 170 kg
Служебно тегло69 970 kg
Сцепно тегло56 600 kg
Мин. диаметър в крива130 m
Натоварване на ос14,15 t
Диаметър на водещата колоос850 mm
Диаметър на задвижващите колооси1450 mm
Налягане на парата в котела15 kg.f/m2
Нагревна повърхност226,7 m2
Скарна повърхност3,96 m2
Повърхност на димогарните тръби213,0 m2
Брой на димогарните тръби300
Парна машинаВулф-Компаунд
Брой цилиндри4
Диаметър на цилиндрите400 (ВН) и 640 (НН) m
Ход на буталото650 m
Тип рамалистова
Тендер
Служебно тегло115 170 kg
Тегло на празен тендер45 200 kg
Воден запас18,6 m3
Вид горивовъглища
Запас гориво8000 kg

Локомотивите серия 17.00 представляват по-нататъшно развитие на серията 27.00. Доставени са на четири пъти от „Henschel & Sohn“ - Kassel (1912, 1916, 1917 и 1922) и за последен път от Skoda - Plsen през 1925 г. Предназначението им е било да возят бързи и пътнически влакове по главните жп линии. В продължение на над 20 години (до доставянето на новите серии 01.00, 02.00, 03.00 и 05.00). Това е основният тип пътнически локомотиви по нашите железници. Според старото означение локомотивите серия 17.00 са носили номера 801 - 874 - първоначално доставени 74 броя. От тях два (806 и 811) са загубени по време на Първата световна война в Гърция. Локомотив 801 претърпява тежка катастрофа през 1928 г. и в след това е преустроен в локомотив 18.01, който е друг тип. Така през 1936 г. при въвеждане на новото серийно означение всички останали машини получават номера 17.01 - 17.71. По време на Втората световна война са открити изгубените по-рано локомотиви и те заемат последните номера 17.72 и 17.73.

Локомотивите са оборудвани с автоматична и директна въздушна спирачка. Спирателни са всички сцепни и тендерни колооси. Ръчната спирачка действа само върху тендера. Той е триосен, с горно ресорно окачване.

След 1950 г. локомотивите обслужват основно пътнически и смесени влакове по второстепенни линии и леки крайградски влакове. Част от локомотивите са отделени за маневрена и развозна работа, за обслужване на работни влакове и отопляване на пътнически влакови композиции в началните гари. Първият локомотив в БДЖ, на който е монтирано електрическо осветление е 17.32. След 1966 г., повечето локомотиви вече се изваждат в резерв и след това се бракуват, а последните машини в експлоатация (17.44 и 17.57) са бракувани през 1975 г. За музейната колекция на БДЖ е запазен локомотив 17.01, който се намира в Железопътен музей – Русе.

Експлоатационни и фабрични данни за локомотивите серия 17.00[2][редактиране | редактиране на кода]

Експлоатационен номер Фабрика и фабр. №/
година
Бележки
при доставката от 1936 г. от 1941-44 г.
801 - - Henschel
11630/1912
Катастрофирал и
преустроен в 18.01
през 1928 г.
802 17.01 17.01 11631/1912 Музеен от 1966 г.
803 17.02 17.02 11632/1912 Бракуван 1967 г.
804 17.03 17.03 11633/1912 Бракуван 1968 г.
805 17.04 17.04 11634/1912 Бракуван 1968 г.
806 17.05 17.05 11635/1912 Корабостроителница
Варна 1964 г.
807 - 17.72 11636/1912 Останал в Гърция 1913 г.
Върнат 1941 г.
Бракуван 1967 г.
808 17.06 17.06 11637/1912 Вагонен участък
Варна 1963 г.
809 17.07 17.07 11638/1912 Бракуван 1967 г.
810 17.08 17.08 11639/1912 Бракуван 1968 г.
811 - 17.73 11640/1912 Останал в Гърция 1913 г.
Върнат 1944 г.
Бракуван 1968 г.
812 17.09 17.09 11641/1912 Бракуван 1968 г.
813 17.10 17.10 11642/1912 Захарен завод
„Свобода“ 1964 г.
814 17.11 17.11 11643/1912 Бракуван 1968 г.
815 17.12 17.12 11644/1912 Бракуван 1968 г.
816 17.13 17.13 11645/1912 Бракуван 1967 г.
817 17.14 17.14 11646/1912 Бракуван 1968 г.
818 17.15 17.15 11647/1912 Бракуван 1968 г.
819 17.16 17.16 11648/1912 Захарен завод „Река
Девня“ 1964 г.
820 17.17 17.17 11649/1912 ВР депо Г. Оряховица
1963 г.
821 17.18 17.18 15019/1916 Бракуван 1969 г.
822 17.19 17.19 15020/1916 Бракуван 1967 г.
823 17.20 17.20 15021/1916 Бракуван 1967 г.
824 17.21 17.21 15022/1916 Бракуван 1963 г.
ВР депо Г. Оряховица
за отопление
825 17.22 17.22 15023/1916 Бракуван 1968 г.
826 17.23 17.23 15024/1916 ТЕЦ гара Искър 1963 г.
827 17.24 17.24 15025/1916 Бракуван 1967 г.
828 17.25 17.25 15026/1916 Бракуван 1970 г.
829 17.26 17.26 15027/1916 Бракуван 1963 г.
830 17.27 17.27 15028/1916 Бракуван 1970 г.
831 17.28 17.28 15029/1916 Бракуван 1969 г.
832 17.29 17.29 15030/1916 ГНС-Варна 1963 г.
833 17.30 17.30 15031/1916 Останал в Турция 1918 г.
Върнат 1933 г.
Бракуван 1963 г.
834 17.31 17.31 15032/1916 ЛВЗ-Русе 1963 г.
835 17.32 17.32 15033/1916 Бракуван 1970 г.
Експлоатационен номер фабр. №/
година
Бележки
при доставката от 1936 г. от 1941-44 г.
836 17.33 17.33 Henschell
15571/1917
Бракуван 1967 г.
837 17.34 17.34 15572/1917 Бракуван 1968 г.
838 17.35 17.35 15573/1917 Бракуван 1968 г.
839 17.36 17.36 15574/1917 Бракуван 1968 г.
840 17.37 17.37 15575/1917 Бракуван 1970 г.
841 17.38 17.38 15576/1917 Бракуван 1969 г.
842 17.39 17.39 15577/1917 Бракуван 1969 г.
843 17.40 17.40 15578/1917 Бракуван 1970 г.
844 17.41 17.41 15579/1917 Захарни заводи-Лом 1964 г.
Бракуван 1968 г.
845 17.42 17.42 15580/1917 Бракуван 1970 г.
846 17.43 17.43 16364/1922 Бракуван 1967 г.
847 17.44 17.44 16365/1922 Бракуван 1975 г.
848 17.45 17.45 16366/1922 Бракуван 1963 г.
в ЛВЗ-Русе за части
849 17.46 17.46 16367/1922 Бракуван 1970 г.
850 17.47 17.47 16368/1922 Бракуван 1970 г.
851 17.48 17.48 16369/1922 Бракуван 1970 г.
852 17.49 17.49 16370/1922 Бракуван 1963 г.
на ДВТК-Сливен
853 17.50 17.50 16371/1922 Бракуван 1965 г.
на депо Каспичан
854 17.51 17.51 16372/1922 Бракуван 1968 г.
855 17.52 17.52 16373/1922 Бракуван 1963 г.
856 17.53 17.53 16374/1922 Бракуван 1969 г.
857 17.54 17.54 16375/1922 Бракуван 1968 г.
858 17.55 17.55 19136/1922 Бракуван 1967 г.
859 17.56 17.56 19137/1922 Бракуван 1963 г.
860 17.57 17.57 19138/1922 Бракуван 1975 г.
861 17.58 17.58 19139/1922 ВРП-Русе 1965 г.
862 17.59 17.59 19140/1922 Бракуван 1969 г.
863 17.60 17.60 Škoda 324/1925 Бракуван 1952 г.
ЛВЗ-Русе за части
864 17.61 17.61 325/1925 на ПЖИ-София 1965 г.
865 17.62 17.62 326/1925 Бракуван 1972 г.
866 17.63 17.63 327/1925 Бракуван 1968 г.
867 17.64 17.64 328/1925 Бракуван 1967 г.
868 17.65 17.65 329/1925 Бракуван 1963 г.
в Синдел за отопление
869 17.66 17.66 330/1925 ОНС-Враца 1964 г.
870 17.67 17.67 331/1925 Бракуван 1963 г.
871 17.68 17.68 332/1925 ХК-Свищов 1965 г.
музеен в депо Левски
от 1975 г.
872 17.69 17.69 333/1925 Бракуван 1970 г.
873 17.70 17.70 334/1925 Бракуван 1967 г.
874 17.71 17.71 335/1925 Бракуван 1962 г.

Литература[редактиране | редактиране на кода]

  • Димитър Деянов, Антоанета Борисова: Тракционният подвижен състав на БДЖ, т. 1, София (1972);
  • Димитър Деянов: Тракцията в БДЖ 1866 – 1946, София (1988);
  • Димитър Деянов: Локомотивното стопанство на БДЖ 1947 – 1990, София (1993).

Бележки[редактиране | редактиране на кода]