Локомотиви БДЖ серия 15.00

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Локомотив 15.00
Локомотив DR 52.2195, еднакъв с БДЖ серия 15.00
ПроизводителHenschel, Borsig, Krauss Maffei, WLF, Skodawerke, Jung, Esslingen, Schwarzkopf и др.
Производство1942 – 1944
Предходен модел14.00
Следващ модел16.00
Междурелсие1435 mm
ПредназначениеПътнически
Колоосна формула1'E h2
Период на експлоатациядо 1975 г.
Запазени локомотиви15.24, 15.215
Спецификации
Дължина13 600 mm
Височина4400 mm
Макс. скорост80 km/h
Дължина с тендера22 975/22 840/22 975 mm
Служебно тегло143 100/144 900/144 500 kg
Сцепно тегло76 050 kg
Мин. диаметър в крива140 m
Натоварване на ос15,20 t
Диаметър на водещата колоос850 mm
Диаметър на задвижващите колооси1400 mm
Налягане на парата в котела16 kg.f/m2
Нагревна повърхност246,5 m2
Скарна повърхност3,9 m2
Повърхност на димогарните тръби90,4 m2
Повърхност на огневите тръби71,3 m2
Обща изпарителна повърхност177,6 m2
Брой на димогарните тръби113
Брой на огневите тръби35
Паропрегревателда
Парна машинацвилинг
Брой цилиндри2
Диаметър на цилиндрите600 m
Ход на буталото660 m
Тип рамагредова/листова
Тендер
Тип тендерК2'2'Т30/К4Т30/К2'2'Т32
Служебно тегло58 700/60 500/60 100 kg
Тегло на празен тендер18 700/22 500/18 100 kg
Воден запас30,0/30,0/32,0 m3
Вид горивовъглища/мазут
Запас гориво8/8/10 kg
Локомотиви БДЖ серия 15.00 в Общомедия

Локомотивите серия 15.00 (DR серия 52.000) са строени през годините на Втората световна война за нуждите на германските железници в почти всички локомотивостроителни заводи на Германия и Средна Европа. Те представляват военновременно изпълнение на подобните локомотиви серия 14.00. Със своята опростена конструкция те отговарят задоволително и на изискванията на войната и на възможностите за бързото им и евтино производство. Натоварването им (15 t/ос) е подходящо за пътуване по участъци с леко и новоположено горно строене на пътя. Началото на експлоатацията им е през 1943 г., когато са взети под наем първите машини от немската железопътна администрация. Техният брой варира в широки граници. Към 9 септември 1944 г. в България се намират 85 машини серия 15.00. Съгласно законите на войната те стават военен трофей на СССР. Наемът за тези локомотиви започва да се плаща на СЖД. Това положение е до края на 1946 г. когато са закупени от БДЖ. Благодарение на показаните добри експлоатационни и тракционни качества при обслужването на пътнически и товарни влакове по-късно са закупени значителен брой локомотиви на старо от ГДР, Чехословакия и СССР. Така те се превръщат в най-масовата серия парни локомотиви в България.

Локомотивите са оборудвани с автоматична и директна въздушна спирачка. Спирателни са всички сцепни и тендерни колооси. Ръчната спирачка действа само върху тендера. Той е четириосен в два варианта. Единият – тип „лодка“ е поставен на две двуосни талиги, а другият – тип „кенгуру“ – с листова рама. С последния тип са снабдени само няколко локомотива. По отношение количеството на запасите въглища и вода тендерите тип „лодка“ са с две разновидности, които се виждат на основния шаблон. След 1960 г. повечето локомотиви са преустроени на смесено мазутно-въглищно горене, а малка част са на пълно мазутно горене.

Използвани са за обслужване на пътнически и товарни влакове. След 1974-75 г., започват да се изваждат в резерв, а една част са продадени на външни на БДЖ предприятия. През 1994-95 г. са бракувани и последните представители на серията. За музейната колекция е запазен локомотив 15.24, а 15.215 се намира в Железопътен музей – Русе.

Експлоатационен номер Фабрика фабр. №/
година
Бележки
в DR в БДЖ
52.508 15.01 Borsig1 – Berlin 15605/1943 Бракуван 1993 г.
52.694 15.02 Henschel – Kassel 27887/1944 Бракуван 1993 г.
52.697 15.03 27890/1944 Бракуван 1993 г.
52.699 15.04 27892/1944 Бракуван 1993 г.
52.700 15.05 27893/1944 Бракуван 1989 г.
52.733 15.06 27926/1944 Бракуван 1980 г.
52.1702 15.07 Graffen2 7969/1944 Бракуван 1993 г.
52.1703 15.08 7970/1944 Бракуван 1993 г.
52.2097 15.09 Henschel – Kassel 26853/1943 Бракуван 1989 г.
52.2280 15.10 27448/1943 Бракуван 1993 г.
52.2341 15.11 27509/1943 Бракуван 1975 г.
52.2429 15.12 27597/1943 Бракуван 1993 г.
52.2512 15.13 27680/1943 Бракуван 1993 г.
52.2672 15.14 27850/1943 Бракуван 1981 г.
52.2673 15.15 27851/1943 Бракуван 1981 г.
52.2674 15.16 27852/1943 Бракуван 1989 г.
52.2728 15.17 27960/1944 Бракуван 1993 г.
Музеен 2001 г.
52.2729 15.18 27961/1944 Бракуван 1991 г.
52.2800 15.19 28364/1944 Бракуван 1989 г.
52.2801 15.20 28365/1944 Бракуван 1989 г.
52.2803 15.21 28367/1944 Бракуван 1993 г.
52.3236 15.22 Jung – Jungenthal 11247/1943 Продаден 1984 г.
52.3237 15.23 11248/1943 Бракуван 1989 г.
52.3240 15.24 11251/1943 Бракуван 1979 г.
Музеен 1979 г.
52.3241 15.25 11252/1943 Бракуван 1963 г.
52.3242 15.26 11253/1943 Бракуван 1993 г.
52.3243 15.27 11254/1943 Бракуван 1993 г.
52.3774 15.28 WLF3 – Floridsdorf 17286/1944 Бракуван 1993 г.
52.3775 15.29 17287/1944 Бракуван 1993 г.
52.3777 15.30 17289/1944 Бракуван 1989 г.
52.3805 15.31 17294/1944 Бракуван 1986 г.
52.3806 15.32 17295/1944 Бракуван 1976 г.
52.3807 15.33 17296/1944 Бракуван 1993 г.
52.3808 15.34 17297/1944 Бракуван 1993 г.
52.3844 15.35 17310/1944 Бракуван 1976 г.
52.3845 15.36 17311/1944 Бракуван 1989 г.
52.3846 15.37 17312/1944 Бракуван 1980 г.
52.3847 15.38 17313/1944 ВР-депо – Мездра 1979 г.
52.3849 15.39 17315/1944 Бракуван 1989 г.
52.3850 15.40 17316/1944 Бракуван 1993 г.
52.3851 15.41 17317/1944 Бракуван 1993 г.
52.3852 15.42 17318/1944 Бракуван 1977 г.
52.3854 15.43 17320/1944 Бракуван 1982 г.
52.3855 15.44 17321/1944 Бракуван 1989 г.
52.4046 15.45 17333/1943 Бракуван 1985 г.
52.4047 15.46 17334/1944 Бракуван 1989 г.
52.4048 15.47 17335/1944 Бракуван 1993 г.
52.4049 15.48 17336/1944 Бракуван 1993 г.
52.4976 15.49 MBA4 – Berlin 14037/1944 Бракуван 1979 г.
52.4977 15.50 14038/1944 Бракуван 1989 г.
52.4978 15.51 14039/1944 Бракуван 1989 г.
52.4980 15.52 14041/1944 Бракуван 1989 г.
52.4981 15.53 14042/1944 Бракуван 1993 г.
52.4983 15.54 14044/1944 Бракуван 1976 г.
52.5961 15.55 Sch5 – Berlin 12387/1943 Бракуван 1976 г.
52.6254 15.56 12697/1943 Бракуван 1993 г.
52.6342 15.57 12795/1944 Бракуван 1993 г.
52.6349 15.58 12802/1944 Бракуван 1976 г.
52.6425 15.59 12978/1944 Бракуван 1993 г.
52.6423 15.60 12979/1944 Бракуван 1989 г.
52.6745 15.61 WLF – Floridsdorf 16196/1943 Бракуван 1975 г.
52.6801 15.62 16254/1943 Бракуван 1993 г.
52.7660 15.63 17008/1944 Бракуван 1989 г.
52.7661 15.64 17009/1944 Бракуван 1989 г.
52.7662 15.65 17010/1944 Бракуван 1993 г.
52.7663 15.66 17011/1944 Продаден на
СМЕК-Перник 1979 г.
52.7664 15.67 17012/1944 Бракуван 1989 г.
52.7665 15.68 17013/1944 В Г. Оряховица -
отоплярка 1983 г.
52.7666 15.69 17014/1944 Бракуван 1979 г.
52.7667 15.70 17015/1944 Бракуван 1993 г.
52.7670 15.71 17018/1944 Лок. депо – Мездра 1989 г.
52.7671 15.72 17019/1944 Бракуван 1989 г.
52.7672 15.73 17020/1944 Бракуван 1987 г.
52.7674 15.74 17022/1944 Бракуван 1989 г.
52.7675 15.75 17023/1944 Бракуван 1989 г.
52.7676 15.76 17024/1944 Бракуван 1989 г.
52.7677 15.77 17025/1944 Бракуван 1993 г.
52.7678 15.78 17026/1944 Бракуван 1989 г.
52.7679 15.79 17027/1944 Бракуван 1989 г.
52.7691 15.80 17039/1944 Бракуван 1984 г.
52.7692 15.81 17040/1944 Бракуван 1993 г.
52.7694 15.82 17042/1944 Бракуван 1993 г.
52.7699 15.83 17047/1944 Бракуван 1984 г.
52.7700 15.84 17048/1944 Бракуван 1993 г.
52.7706 15.85 17054/1944 Бракуван 1989 г.
52.156 15.86 Schk 12161/1942 Бракуван 1993 г.
52.5434 15.87 Schichau – Elbing 3712/1943 Бракуван 1975 г.
52.5487 15.88 3765/1943 Бракуван 1979 г.
52.183 15.89 Schk 12188/1942 Бракуван 1987 г.
52.6631 15.90 Škoda – Plzen 1440/1943 Бракуван 1993 г.
52.151 15.91 Schk 12156/1942 Бракуван 1993 г.
52.4798 15.92 MBA – Berlin 13849/1943 Бракуван 1980 г.
52.5375 15.93 Schichau – Elbing 3653/1943 Бракуван 1993 г.
52.4822 15.94 MBA – Berlin 13870/1943 Бракуван 1980 г.
52.1393 15.95 Esslingen – Esslingen 4579/1943 Бракуван 1993 г.
52.247 15.96 WLF – Floridsdorf 9619/1942 Бракуван 1993 г.
52.172 15.97 Schk 12177/1942 Бракуван 1993 г.
52.173 15.98 12178/1942 Бракуван 1993 г.
52.4870 15.99 MBA – Berlin 13934/1943 Бракуван 1993 г.
52.2152 15.100 Henschel – Cassel 26908/1943 Бракуван 1986 г.
52.248 15.101 WLF – Floridsdorf 9620/1942 Бракуван 1989 г.
52.3247 15.102 Arn. Jung 11258/1944 Бракуван 1993 г.
52.5414 15.103 Schichau – Elbing 3692/1943 Продаден СМЕК-Перник 1979 г.
52.694 15.104 WLF – Floridsdorf 16125/1943 Бракуван 1981 г.
52.5905 15.105 Schk 12331/1943 Бракуван 1989 г.
52.7522 15.106 Škoda 1620/1944 Бракуван 1980 г.
52.7487 15.107 1585/1944 Продаден на СМЕК-
Марица-изток 1979 г.
52.1114 15.108 DWM/P6 528/1943 Бракуван 1980 г.
52.7388 15.109 WLF 16841/1943 Продаден на СМЕК-
Марица-изток 1979 г.
52.6367 15.110 Schk 12920/1944
52.7484 15.111 Škoda – Plzen 1582/1944
52.6672 15.112 1498/1943
52.6650 15.113 1476/1943 Бракуван 1993 г.
52.7457 15.114 1533/1944 Продаден на СМЕК-
Марица-изток 1979 г.
52.6370 15.115 Schk 12923/1944 Бракуван 1993 г.
52.2495 15.116 Henschel 27663/1943 Бракуван 1989 г.
52.4829 15.117 МВА 13882/1943 Бракуван 1993 г.
52.7438 15.118 Škoda 1514/1943 Отоплярка депо Левски 1983 г.
52.7519 15.119 1617/1944 Бракуван 1993 г.
52.7527 15.120 1625/1945 Бракуван 1989 г.
52.1547 15.121 Esslingen 4771/1944 Бракуван 1989 г.
52.4843 15.122 МВА 13901/1943 Бракуван 1980 г.
52.1596 15.123 Esslingen 4846/1944 Бракуван 1989 г.
52.6361 15.124 Schk 12814/1944 Бракуван 1993 г.
52.7460 15.125 Škoda 1558/1944 Бракуван 1983 г.
52.760 15.126 Henschel 28338/1944 Бракуван 1993 г.
52.2495 15.116 Kr-Ma7 16521/1943 Бракуван 1993 г.
52.3635 15.128 МВА 14046/1944 Бракуван 1977 г.
52.1225 15.129 DWM/P6 652/1944 Бракуван 1989 г.
52.1468 15.130 Esslingen 4654/1943 Бракуван 1982 г.
52.5658 15.131 Schichau – Elbing 3936/1943 Бракуван 1993 г.
Музеен 1993 г.
52.3230 15.132 Arn. Jung 11241/1944 Бракуван 1989 г.
52.6411 15.133 Schk 12964/1944 Бракуван 1989 г.
52.2009 15.134 Henschel 27337/1944 Бракуван 1993 г.
52.5228 15.135 Krenau8 1237/1943 Бракуван 1993 г.
52.655 15.136 Schichau – Elbing 4169/1943 Бракуван 1993 г.
52.3225 15.137 Arn. Jung 11236/1944 Бракуван 1979 г.
52.1229 15.138 DWM/P 656/1944 Бракуван 1989 г.
52.1301 15.139 742/1944 Бракуван 1989 г.
52.1695 15.140 Graffen 7962/1944 Бракуван 1993 г.
52.2184 15.141 Henschel 27035/1943 Бракуван 1986 г.
52.1321 15.142 DWM/P 773/1944 Бракуван 1989 г.
52.3737 15.143 Krenau 1323/1944 Бракуван 1989 г.
52.3780 15.144 W L F 17292/19443 Продаден 1981 г.
Бракуван 1983 г.
52.3791 15.145 МВА 14100/1944 Бракуван 1980 г.
52.3830 15.146 14125/1944 Бракуван 1989 г.
52.3884 15.147 DWM/P 799/1944 Бракуван 1989 г.
52.5028 15.148 МВА 14113/1944 Бракуван 1985 г.
52.5176 15.149 Krenau 1185/1944 Бракуван 1993 г.
52.5668 15.150 Schichau – Elbing 3946/1943 Бракуван 1979 г.
52.5645 15.151 3923/1943 Бракуван 1980 г.
52.3263 15.152 Arn. Jung 11274/1944 Бракуван 1979 г.
52.6392 15.153 Schk 12945/1944 Продаден на СМЕК-
Марица-изток 1979 г.
52.6950 15.154 W L F 16403/1943 Бракуван 1993 г.
52.3178 15.155 Arn. Jung 11192/1943 Бракуван 1989 г.
52.3178 15.156 11189/1943 Бракуван 1980 г.
52.5744 15.157 Schichau 4035/1943 Бракуван 1979 г.
52.722 15.158 Henschel 27915/1944 Продадени на СМЕК-
Марица-изток 1979 г.
52.866 15.159 Krenau 1487/1944
52.1645 15.160 Graffen 7912/1943
52.5074 15.161 МВА 14155/1944
52.654 15.162 Schichau 4171/1943 Бракуван 1979 г.
52.6106 15.163 Schk 12547/1943 Продаден на СМЕК-
Марица-изток 1979 г.
52.683 15.164 Schichau 4237/1943 Продадени на СМЕК-
Перник 1978 г.
52.7440 15.165 Škoda 1516/1944
52.738 15.166 Henschel -
Кassel
27967/1944 Продадени на СМЕК-
Перник 1979 г.
52.757 15.167 28335/1944
52.5276 15.168 Krenau 1291/1943 Продаден на СМЕК-
Перник 1978 г.
52.3112 15.169 Arn. Jung 11123/1943 Продаден на СМЕК-
Перник 1979 г.
52.5096 15.170 МВА 1291/1943 Продаден на СМЕК-
Перник 1978 г.
52.720 15.171 Henschel – Кassel 27913/1944 Продаден на СМЕК-
Перник 1979 г.
52.7032 15.172 W L F 16485/1943 Продаден на СМЕК-
Перник 1978 г.
52.2547 15.173 Henschel – Кassel 27715/1943 Продаден на СМЕК-
Перник 1979 г.
52.6051 15.174 Schk 12492/1943 Бракуван 1989 г.
52.5112 15.175 MBA 14316/1944 Продаден на СМЕК-
Перник 1978 г.
52.2174 15.176 Henschel – Кassel 27025/1943 Бракуван 1993 г.
52.7655 15.177 W L F 17003/1944 Бракуван 1989 г.
52.5055 15.178 M B A 14290/1944 Бракуван 1993 г.
52.5691 15.179 Schichau 3982/1943 Бракуван 1980 г.
52.6007 15.180 Schk 12448/1943 Бракуван 1989 г.
52.1340 15.181 DWM/P 807/1944 Бракуван 1989 г.
52.663 15.182 Schichau 4117/1944 Бракуван 1993 г.
52.4942 15.183 M B A 14012/1944 Бракуван 1993 г.
52.7048 15.184 W L F 16501/1943 Бракуван 1989 г.
52.1708 15.185 Graffen 7975/1944 Бракуван 1993 г.
52.758 15.186 Henschel – Кassel 28336/1944 Бракуван 1986 г.
52.2793 15.187 28357/1944 Бракуван 1987 г.
52.1242 15.188 DWM/P 669/1944 Бракуван 1989 г.
52.3411 15.189 Kr Ma 16537/1943 Бракуван 1993 г.
52.4549 15.190 DWM/P 866/1944 Бракуван 1980 г.
52.6283 15.191 Schk 12726/1943 Бракуван 1981 г.
52.4950 15.192 M B A 14020/1944 Бракуван 1979 г.
52.744 15.193 Henschel 27973/1944 Бракуван 1993 г.
52.7338 15.194 W L F 16971/1943 Бракуван 1989 г.
52.7353 15.195 16806/1943 Бракуван 1993 г.
52.6854 15.196 16307/1943 Бракуван 1989 г.
52.2182 15.197 Henschel 27033/1943 Бракуван 1989 г.
52.7363 15.198 W L F 16816/1943 Бракуван 1976 г.
52.7368 15.199 16821/1943 Бракуван 1980 г.
52.7539 15.200 Schichau 4145/1944 Бракуван 1980 г.
52.6325 15.201 Schk 12778/1944 Бракуван 1993 г.
52.4937 15.202 M B A 14007/1943 Бракуван 1993 г.
52.735 15.203 Henschel 27928/1944 Бракуван 1975 г.
52.434 15.204 Borsig 15531/1943 Бракуван 1989 г.
52.4527 15.205 DWM/P 844/1944 Бракуван 1975 г.
52.3355 15.206 Kr Ma 16481/1943 Бракуван 1975 г.
52.3797 15.207 Esslingen 4831/1944 Бракуван 1993 г.
52.4520 15.208 DWM/P 837/1944 Бракуван 1993 г.
52.4566 15.209 883/1945 Бракуван 1993 г.
52.5131 15.210 Krenau 1140/1943 Бракуван 1993 г.
52.158 15.211 Schwartzkopff -
Berlin
12163/1942 Отоплярка във
ВР депо Русе 1978 г.
52.7296 15.212 W L F 16749/1943 Бракуван 1993 г.
52.740 15.213 Henschel 27969/1944 Бракуван 1981 г.
52.6376 15.214 Schwartzkopff -
Berlin
12929/1944 Бракуван 1989 г.
52.5915 15.215 12341/1943 Бракуван 1982 г.
Действащ 1985 г.
52.6953 15.216 W L F 16406/1943 Бракуван 1993 г.
52.3957 15.217 Krenau 1459/1944 Бракуван 1991 г.
52.2534 15.218 Henschel 27702/1943 Бракуван 1979 г.
52.3515 15.219 Kr Ma 16641/1943 Бракуван 1993 г.
52.2438 15.220 Henschel 27606/1943 Бракуван 1993 г.
52.6791 15.221 W L F 16244/1943 Бракуван 1993 г.
52.2145 15.222 Henschel 26901/1943 Бракуван 1980 г.
52.7514 15.223 Škoda 1612/1944 Бракуван 1993 г.
52.2833 15.224 Henschel 28179/1944 Бракуван 1993 г.
52.679 15.225 Schichau -
Elbing
4230/1943 Бракуван 1993 г.
52.5622 15.226 3900/1943 Бракуван 1979 г.
52.2392 15.227 Henschel 27560/1943 Бракуван 1977 г.
52.1338 15.228 DWM/P 805/1944 Бракуван 1987 г.
52.4405 15.229 Henschel 28148/1944 Бракуван 1989 г.
52.5301 15.230 Krenau 1319/1944 Бракуван 1993 г.
52.7495 15.231 Škoda 1593/1944 Бракуван 1993 г.
52.7005 15.232 W L F 16458/1943 Предаден СП
„Петрол“ 1975 г.
52.2840 15.233 Henschel 28197/1944 Бракуван 1976 г.
52.3415 15.234 Kr Ma 16541/1943 Бракуван 1993 г.
52.6287 15.235 Schk 12730/1943 Бракуван 1993 г.
52.6831 15.236 W L F 16284/1943 Бракуван 1972 г.
52.5697 15.237 Schichau -
Elbing
3988/1943 Бракуван 1993 г.
52.1518 15.238 Esslingen 4742/1943 Бракуван 1975 г.
52.3582 15.239 Kr Ma 16719/1943 Бракуван 1989 г.
52.5613 15.240 Schichau -
Elbing
3891/1943 Бракуван 1976 г.
52.3835 15.241 Esslingen 4815/1944 Бракуван 1993 г.
52.2373 15.242 Henschel 27541/1943 Бракуван 1993 г.
Музеен 2001 г.
52.3352 15.243 Kr Ma 16478/1943 Бракуван 1993 г.
52.4526 15.244 DWM/P 843/1944 Бракуван 1993 г.
52.1527 15.245 Esslingen 4751/1943 Бракуван 1993 г.
52.3286 15.246 Arn. Jung 11297/1944 Бракуван 1980 г.
52.2399 15.247 Henschel 27567/1943 Бракуван 1991 г.
52.2368 15.248 27536/1943 Бракуван 1982 г.
52.2732 15.249 27964/1944 Бракуван 1993 г.
52.649 15.250 Schichau -
Elbing
4186/1944 Продаден на СМЕК-
Перник 1979 г.
52.5577 15.251 3855/1944 Бракуван 1982 г.
52.5151 15.252 Krenau 1160/1943 Бракуван 1989 г.
52.2223 15.253 Henschel 27074/1943 Бракуван 1993 г.
52.7312 15.254 W L F 16785/1943 Бракуван 1993 г.
52.2808 15.255 Henschel 28154/1944 Бракуван 1984 г.
52.5342 15.256 Krenau 1369/1943 Бракуван 1993 г.
52.5725 15.257 Schichau -
Elbing
4016/1943 Бракуван 1993 г.
52.5363 15.258 Krenau 1396/1944 Продаден 1979 г.
52.7742 15.259 W L F 17090/1944 Бракуван 1984 г.
52.5491 15.261 Schichau -
Elbing
3769/1943 Продаден на Завод за
рез. части-Първомай 1977 г.
52.5525 15.261 3803/1943 Бракуван 1989 г.
52.281 15.262 W L F 9653/1942 Бракуван 1979 г.
52.677 15.263 Schichau -
Elbing
4231/1943 Продаден на ТПК в
Първомай 1985 г.
52.1318 15.264 DWM/P 770/1944 Бракуван 1989 г.
52.6089 15.265 Schk 12530/1943 Бракуван 1989 г.
52.7199 15.266 DWM/P 16652/1943 Продаден на СМЕК-
Перник 1978 г.
52.2310 15.267 Henschel 27478/1943 Бракуван 1993 г.
52.3175 15.268 Arn. Jung 11186/1943 Бракуван 1979 г.
52.4920 15.269 М В А 13990/1943 Бракуван 1989 г.
52.6239 15.270 Schk 12680/1943 Бракуван 1989 г.
52.3228 15.271 Arn. Jung 11239/1944 Бракуван 1979 г.
52.7523 15.272 Škoda 1621/1944 Бракуван 1980 г.
52.6377 15.273 Schk 12930/1944 Продаден на завод
в гр. Сандански 1982 г.
52.4793 15.274 М В А 13844/1943 Бракуван 1993 г.
52.3375 15.275 Kr Ma 16501/1943 Бракуван 1993 г.
 • 1 Borsig – Borsig Lokomotiv-werke GmbH, Henningsdorf bei Berlin;
 • 2 Graffen – Graffenstaden Maschinenbau AG (от 1945 г. във Франция);
 • 3 W L F – Wiener Lokomotivfabrik, Wien – Floridsdorf;
 • 4 M B A – Maschinenbau und Bahnbedarf AG, vorm. Orenstein & Köppel – Berlin;
 • 5 Schk – Berliner Maschinenbau AG, vorm. Louis Schwartzkopff – Berlin;
 • 6 DWM/P – Deutsche Waffen – und Munitionfabriken, Pozen (наименование на заводите „H. Cegielski“, Poznan – Полша по време на немската окупация 1940 – януари 1945 г.);
 • 7 Kr Ma – Krauss Maffei AG, München;
 • 8 Krenau – Oberschleisische Lokomotivwerke, Werk Krenau (наименование на полската локомотивна фабрика „Chrzanow“ по време на немската окупация 1940 – януари 1945 г.).

Литература[редактиране | редактиране на кода]

 • Димитър Деянов, Антоанета Борисова: Тракционният подвижен състав на БДЖ, т. 1, София (1972);
 • Димитър Деянов: Тракцията в БДЖ 1866 – 1946, София (1988);
 • Димитър Деянов: Локомотивното стопанство на БДЖ 1947 – 1990, София (1993).

Бележки[редактиране | редактиране на кода]