Локомотиви БДЖ серия 28.00

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Локомотив 28.00 [1]
ПроизводителJ.A.Maffei – München, Hohenzollern – Düsseldorf, „Hanomag“ – Hannover и Skodawerke – Plzen
Производство1909 – 1925
Междурелсие1435 mm
ПредназначениеТоварен
Колоосна формулаE n2v
Период на експлоатациядо 1980 г.
Запазени локомотиви28.22 и 28.48
Спецификации
Дължина11 076 mm
Височина4650 mm
Макс. скорост50 km/h
Дължина с тендера17 911 mm
Общо тегло102 600 / 112 000 kg
Служебно тегло68 000 / 70 000 kg
Сцепно тегло68 000 / 70 000 kg
Мин. диаметър в крива150 m
Натоварване на ос13,6 / 14,0 t
Диаметър на задвижващите колооси1250 mm
Налягане на парата в котела14 / 15 kg.f/m2
Нагревна повърхност210 / 239,3 m2
Скарна повърхност3,75 / 3,87 m2
Повърхност на димогарните тръби197 / 225,0 m2
Обща изпарителна повърхност210 / 239,3 m2
Брой на димогарните тръби274 / 316
Парна машинаКомпаунд / Цвилинг
Брой цилиндри2
Диаметър на цилиндрите560 / 580 (ВН) и 850 (НН) m
Ход на буталото650 m
Тип рамалистова
Тендер
Служебно тегло34 600 / 36 200 kg
Тегло на празен тендер16 600 / 16 200 kg
Воден запас12 / 14,0 m3
Вид горивовъглища
Запас гориво6000 kg

Локомотивите серия 28.00 са първите в БДЖ с пет свързани колооси и до доставката на локомотивите серия 45.00 са най-мощните товарни локомотиви. От доставените общо 87 локомотива 5 броя са изгубени по време на войните (Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война) – № 501, 522, 528, 534 и 548, а през 1925 г. е бракуван № 533. Така при въвеждането на новото серийно означение през 1936 г. заемат номерата от 28.01 до 28.81. Междувременно през Втората световна война са открити два от изгубените и те заемат последните номера от серията 28.82 и 28.83.

След около 30-годишна експлоатация на локомотивите е направен основен ремонт, при който тромавата парна машина „Компаунд“ е заменена с „Цвилинг“ с клапаново пароразпределение „Ленц“. На машините е монтиран и паропрегревател. След реконструкцията е реализирана по-голяма мощност, намален разход на цилиндрово масло, икономия на гориво и вода и по-спокоен ход на локомотива. Те са основна серия товарни локомотиви на много депа, а също така и поемат тежките изтеглителни маневри в разпределителните гари, мините и индустриални райони.

Локомотивите са имали хардиева (вакуумна) спирачка с просто и автоматично действие. След демонтажа на вакуумната спирачка е монтирана двустъпална въздушна помпа и спирачка със сгъстен въздух. Спирачни са 2-ра, 3-та и 4-та колооси, а по-късно и 5 сцепна колоос. Ръчната спирачка действа само на тендера. Тендерите са триосни с цяла листова рама.

В периода 1953 – 1965 г. са предадени на промишлени предприятия известен брой машини, а от началото на 70те години започва тяхното бракуване. Последните машини са 28.31 (бракувана през 1978 г.) и 28.56 през 1980 г. Серията е с една от най-продължителните експлоатации, като локомотив 28.08 е в БДЖ 67 години. За музейната колекция на БДЖ е запазен локомотив 28.22, а 28.48 е на постамент в района на гара Стара Загора.

Експлоатационни и фабрични данни за локомотивите 28.00[2][редактиране | редактиране на кода]

Експлоатационен номер Фабрика фабр. № / година Бележки
доставен от 1936 г. от 1941 г.
501 - - J.A.Maffei
– München
3130/1909 Загубен 1915 – 18 г.
502 28.01 28.01 3131/1909 Бракуван 1976 г.
503 28.81 28.81 3132/1909 Бракуван 1934 г.
Възстановен 1936 г.
Бракуван 1975 г.
504 28.02 28.02 3133/1909 Рудник „Тева“ 1954 г.
505 28.03 28.03 3134/1909 Бракуван 1974 г.
506 28.04 28.04 3135/1909 Загубен 1944 г.
507 28.05 28.05 3136/1909 Министерство на
тежката пром. 1955 г.
508 28.06 28.06 Hohenzollern
– Düsseldorf
2705/1910 ДМП „Марбас“ 1954 г.
509 28.07 28.07 2706/1910 ДМП Перник 1955 г.
510 28.08 28.08 2707/1910 Бракуван 1977 г.
511 28.09 28.09 2708/1910 Бракуван 1976 г.
512 28.10 28.10 2709/1910 Бракуван 1976 г.
513 28.11 28.11 2710/1910 ДМП Перник 1958 г.
514 28.12 28.12 27101/1910 ДМП Перник 1955 г.
515 28.13 28.13 Hanomag –
Hannover
6289/1911 Рудник „Тева“ 1954 г.
516 28.14 28.14 6290/1911
517 28.15 28.15 6291/1911 ДМП Перник 1955 г.
518 28.16 28.16 6292/1911
519 28.17 28.17 6293/1911 Бракуван 1974 г.
520 28.18 28.18 6294/1911 Министерство на
тежката пром. Девня
1953 г.
521 28.19 28.19 6619/1912 Рудник „Тева“ 1954 г.
522 - 28.82 6620/1912 Загубен 1912 – 13 г.
Върнат 1941 г.
Рудник „Тева“ 1954 г.
523 28.20 28.20 6621/1912 Рудник „Тева“ 1954 г.
524 28.21 28.21 6622/1912 Загубен 1944 г.
525 28.22 28.22 6623/1912 Бракуван 1976 г.
Музеен 1979 г.
526 28.23 28.23 6624/1912 Бракуван 1976 г.
527 28.24 28.24 6625/1912 Бракуван 1977 г.
528 - 28.83 6626/1912 Загубен 1912 – 13 г.
Върнат 1976 г.
Бракуван 1976 г.
529 28.25 28.25 6627/1912 Министерство на
тежката пром. Перник 1955 г.
530 28.26 28.26 6628/1912 Бракуван 1977 г.
531 28.27 28.27 6629/1912 Бракуван 1975 г.
532 28.28 28.28 6630/1912 Рудник „Тева“ 1954 г.
533 - - 6631/1912 Бракуван 1925 г.
534 - - 6632/1912 Загубен 1915 – 18 г.
535 28.29 28.29 6633/1912 Бракуван 1976 г.
536 28.30 28.30 6951/1913 Бракуван 1975 г.
537 28.31 28.31 6952/1913 Бракуван 1978 г.
538 28.32 28.32 6953/1913 Рудник „Тева“ 1954 г.
539 28.33 28.33 6954/1913 Бракуван 1975 г.
540 28.34 28.34 6955/1913 Бракуван 1975 г.
541 28.35 28.35 6956/1913 Бракуван 1974 г.
542 28.36 28.36 6957/1913 Загубен 1944 г.
543 28.37 28.37 6958/1913 Бракуван 1976 г.
544 28.38 28.38 6959/1913 ДМП Перник 1955 г.
545 28.39 28.39 6960/1913 Бракуван 1977 г.
546 28.40 28.40 6961/1913 ДМП Перник 1955 г.
547 28.41 28.41 6962/1913 Бракуван 1977 г.
548 - - 6963/1913 Загубен 1915 – 18 г.
549 28.42 28.42 6964/1913 Бракуван 1975 г.
550 28.43 28.43 6965/1913 ДМП Перник 1955 г.
551 28.44 28.44 9977/1922 Загубен 1944 г.
552 28.45 28.45 9978/1922 Бракуван 1977 г.
553 28.46 28.46 9979/1922 Бракуван 1975 г.
554 28.47 28.47 9980/1922 Бракуван 1974 г.
555 28.48 28.48 9981/1922 Министерство на
тежката пром. 1955 г.
Върнат 1982 г.
Лок.-паметник в
Ст. Загора 1983 г.
556 28.49 28.49 9982/1922 Бракуван 1974 г.
557 28.50 28.50 9983/1922 Бракуван 1975 г.
558 28.51 28.51 9984/1922 Бракуван 1976 г.
559 28.52 28.52 9985/1922 Бракуван 1972 г.
560 28.53 28.53 9986/1922 Бракуван 1975 г.
Музеен 2001 г.
561 28.54 28.54 9987/1922 Бракуван 1975 г.
562 28.55 28.55 9988/1922 Бракуван 1974 г.
563 28.56 28.56 9989/1922 Бракуван 1980 г.
564 28.57 28.57 9990/1922 Бракуван 1976 г.
565 28.58 28.58 10001/1922 Бракуван 1977 г.
566 28.59 28.59 10002/1922 Бракуван 1975 г.
567 28.60 28.60 10003/1922 Бракуван 1975 г.
568 28.61 28.61 10004/1922 Бракуван 1974 г.
569 28.62 28.62 10005/1922 Бракуван 1976 г.
570 28.63 28.63 10006/1922 Бракуван 1976 г.
571 28.64 28.64 10007/1922 Бракуван 1974 г.
572 28.65 28.65 10008/1922 Бракуван 1975 г.
573 28.66 28.66 10009/1922 Пристанище Лом 1965 г.
574 28.67 28.67 10010/1922 Бракуван 1976 г.
575 28.68 28.68 10011/1922 Бракуван 1975 г.
576 28.69 28.69 Škoda –
Plzen
312/1925 Бракуван 1977 г.
577 28.70 28.70 313/1925 Бракуван 1974 г.
578 28.71 28.71 314/1925 Бракуван 1976 г.
579 28.72 28.72 315/1925 Бракуван 1976 г.
580 28.73 28.73 316/1925 Бракуван 1974 г.
581 28.74 28.74 317/1925 Бракуван 1976 г.
582 28.75 28.75 318/1925 Бракуван 1977 г.
583 28.76 28.76 319/1925 Министерство на тежката
пром. Девня 1958 г.
584 28.77 28.77 320/1925 Бракуван 1976 г.
585 28.78 28.78 321/1925 Бракуван 1976 г.
586 28.79 28.79 322/1925 Бракуван 1975 г.
587 28.80 28.80 323/1925 Бракуван 1974 г.

Литература[редактиране | редактиране на кода]

  • Димитър Деянов, Антоанета Борисова: Тракционният подвижен състав на БДЖ, т. 1, София (1972);
  • Димитър Деянов: Тракцията в БДЖ 1866 – 1946, София (1988);
  • Димитър Деянов: Локомотивното стопанство на БДЖ 1947 – 1990, София (1993).

Бележки[редактиране | редактиране на кода]