Локомотиви БДЖ серии 44 и 45

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Локомотиви серии 44 и 45
Локомотив 44 141 на гара Варна
45 204.5 на Централна ЖП Гара Пловдив – 6 август 2016 г.
ПроизводителШкода – Чехословакия
Производство1975 – 1983
Предходен модел43.000
Междурелсие1435 mm
Предназначениемагистрален
Колоосна формулаВо′-Во′
Период на експлоатацияот 1975 г.
Спецификации
Дължина16 500 mm
Ширина3060 mm
Височина4650 mm
Маса87 000 kg
Макс. мощност3140 kW
Макс. скорост110 / 130 km/h
Служебно тегло87 000 kg
Сцепно тегло87 000 kg
Мин. диаметър в крива125 m
Вид ток и напрежение50 Hz променл. ел. ток 25 kV
Тип предавкаелектрическа
Предавателно отношение1:3,348 / 1:3,95
Натоварване на ос21,8 t
Диаметър на задвижващите колооси1250 mm
Локомотиви БДЖ серии 44 и 45 в Общомедия

Още докато пристигат втората и третата доставка на локомотивите серия 43.000 се установява, че е необходимо нашите електрически локомотиви да са съоръжени с електрическа реостатна спирачка. Освен това и няколко други конструктивни промени (изцяло нова талига) спрямо базисната серия 43.000 започва доставката на новите локомотиви през юни 1975 г. Модификацията е със заводско означение 68Е[1], а в БДЖ са означени със серия 43Р. Последното е нарушение на системата от 1965 г., която не допуска буквени символи в експлоатационния номер. Друго отклонение е продължаването на номерацията на серия 43.000 в серия 43Р.000. Така са изпълнени 5 доставки от 88 машини до 1980 г. включително. Тогава се преразглежда становището за максимална допустима скорост на локомотивите. Решено е отново да се промени преводното отношение на колоосните редуктори (от 1:3,348 на 1:3,95) и така да се подобрят теглителните възможности на машините. Изпълнени са още две доставки (60 машини) с новите редуктори (за скорост 110 км/ч) през 1982 и 1983 г. без други изменения. Първите две партиди (от 43Р-57 до 43Р-100 са зачислени в депо Подуяне, а третата в депо Горна Оряховица. Четвъртата и петата са разпределени между депата в Г. Оряховица, Бургас, Пловдив и Подуяне. Последните две доставки са разпределени между Подуяне и Бургас. Впоследствие серия 43Р е разпределяна според нуждата и към края на 1986 г. домува в 8 основни депа.

Първата бракувана машина от серията е 43Р-86 през 1980 г. след участие в катастрофа. До края на 2007 г. са бракувани общо 11 локомотива от серия 44 и един брой от серия 45. Някои от тези машини са послужили за основа възстановяване през 80-те години в отделни депа, а след това получават т.нар. „юбилейни номера“. Последните от 1992 г. са преномерирани на подсерия 43 – 300 (от 43 – 301 до 43 – 310).

От 1 януари 1988 г. от локомотивна серия 43Р са образувани две нови серии 44 и 45. В първата са локомотивите с конструктивна скорост 130 км/ч, а във втората – тези с конструктивна скорост 110 км/ч. Самите локомотиви запазват поредните си номера. Това дава възможност на всеки от локомотивите в двете серии ако се смени преводното отношение на редукторите му да премине от едната в другата серия и да запази поредния си номер. Например локомотив 44 140 е със сменени редуктори и е преномериран на 45 140.

По аналогия на извършващата се модернизация на локомотивите серия 46.000 в хърватската фирма „Končar Group“ са изпратени и два локомотива – 44 104 и 44 145 през 2004 г. Като модернизирани те са преномерирани на 44 304 и 44 345. Само месец по-късно е решено да заемат първите номера в серията и са преномерирани съответно на 44 001 и 44 002. По-нататъшната модернизация на машините от серията е преустановена.

Локомотивите серии 44 и 45 са типичен пример за това, че при добро обслужване и поддръжка може да се разчита на значително по-дълъг експлоатационен живот от предвидения. Тези машини са основата на локомотивния парк по електрифицираните участъци на БДЖ.

През 2019 от БДЖ сключват договори за цялостен ремонт и модернизация на 20 броя локомотиви от серия 44 в Чехия и Словакия. Към края на 2022, над 10 броя реновирани локомотива са отново в екслопатация.

Експлоатационни и фабрични данни за локомотивите серии 44 и 45 (43Р.000)[2][редактиране | редактиране на кода]

В експлоатация
Спрян от експлоатация; бракуван; нарязан
В ремонт (ГПР, ПР, КР)
Продаден
към дата БДЖ-ПП БДЖ-ТП
44 45 44 45
06 януари 2023 51 5 5 4 9 0 4 0
06 декември 2023 47 12 2 6 10 0 4 0

 

Експлоатационен номер Собственик /
Лок. депо
фабр. № /
година
Бележки
при дос-тавката от
1988 г.
към
2005 г.
към
2017 г.
43Р-57 44 057.8 44 057.8 - 6437/1975 Бракуван след недовършен КР в ЖП-завод София. Донор
на части за други локомотиви. В локомотивно депо Подуяне
43Р-58 44 058.6 44 058.6 44 058.6 БДЖ-ПП / Пловдив 6438/1975 Нарязан
43Р-59 43 – 1945 43 310.2 91 52 00 43 310 – 9 БДЖ-ТП / С. Загора 6439/1975 Бракуван 1983 г., възстановен 1984 г. с юбил. № 43–1945, от 1992 г. – 43 310.2
Запалил се около 17:30 на 11 август 2019 г. в междугарие Белово-Костенец, като помощен бутащ локомотив на товарен влак. Нарязан през 2021 г.
43Р-60 44 060.2 44 060.2 91 52 00 44 060 – 9 БДЖ-ПП / Пловдив 6440/1975 Преминал ПР през 2021 г.
43Р-61 44 061.0 44 061.0 91 52 00 44 061 – 7 БДЖ-ПП / Пловдив 6441/1975
43Р-62 44 062.8 44 062.8 91 52 00 44 062 – 5 БДЖ-ПП / Пловдив 6442/1975 преминал КР в Словакия 2022 г. В движение от август 2022 г. Преди това е бил на депо Варна.
43Р-63 44 063.6 44 063.6 91 52 00 44 063 – 3 БДЖ-ПП / Пловдив 6443/1975 Преминал ПР през 2021 г.
43Р-64 44 064.4 44 064.4 44 064.4 БДЖ-ПП / Пловдив 6444/1975 Катастрофира с 44 077 на г. Огняново. Бракуван 1989 г.
Възстановен – 1989 г. с юбил. № 44–045. От 1992 г. –
с 44 064.4. Продаден 2016 г. на „CZMO PREROV“, Morava. Нарязан
43Р-65 44 065.1 44 065.1 91 52 00 44 065 – 3 БДЖ-ПП / Варна 6445/1975 В Капитален Ремонт в Словакия.
43Р-66 44 066.9 44 066.9 91 52 00 44 066 – 6 БДЖ-ПП / Пловдив. 6446/1975 Преминал КР в Словакия 2021 г.
43Р-67 44 067.7 44 067.7 91 52 00 44 067 – 4 БДЖ-ТП / Русе 6447/1975 Горял 29 юни 2017 г. (преди обяд в междугарие Жельо войвода-Сливен) начело на пътнически влак Сливен-Бургас
Не е в движение, изоставен в локомотивно депо Русе.
43Р-68 44 068.5 44 068.5 91 52 00 44 068 – 2 БДЖ-ТП / Русе 6448/1975
43Р-69 44 069.3 - - 6449/1975 Удря се странично (т.е. по протежение на една от двете му дълги страни) в неправилно гарирани жп вагони на г. Дупница. Бракуван 1994 г.
43Р-70 44 070.1 44 070.1 91 52 00 44 070 – 8 БДЖ-ПП / Г. Оряховица 6450/1975 Преминал КР в Чехия 2021 г.
43Р-71 44 071.9 44 071.9 91 52 00 44 071 – 9 „Railtrains“ – Словакия 6936/1976 Продаден на 17.12.2015 г.
Челно е шаблониран с № 242 561 – 1
43Р-72 44 072.7 44 072.7 91 52 00 44 072 – 4 ТБД-ТП 6937/1976 Продаден (2013 г.) на „ТБД - Товарни превози“ ЕАД
Горял на гара „Разпределителна“ в гр. Перник на 11 януари 2023 г.
43Р-73 44 073.5 44 073.5 91 52 00 44 073 – 2 ТБД-ТП 6938/1976 Продаден на „ТБД- Товарни превози“ ЕАД
43Р-74 44 074.3 44 074.3 - 6939/1976 Опожарен 26 юни 2013 г. в междугарие
Бойчиновци-Криводол в района на сп. Охрид. Бракуван и
нарязан в локомотивно депо Мездра.
43Р-75 44 075.0 44 075.0 6940/1976 Продаден на Advanced World
Transport a.s. AWT, Чехия.
43Р-76 44 076.8 44 076.8 91 52 00 44 076 – 5 БДЖ-ПП / Пловдив 6941/1976
43Р-77 44 077.6 - - 6942/1976 Катастрофира с 44 064 на г. Огняново. Бракуван 1989 г.
43Р-78 44 078.4 44 078.4 91 52 00 44 078 – 1 БДЖ-ПП / София 6943/1976 Преминал ПР през 2021 г.
43Р-79 44 079.2 44 079.2 - 6944/1976 Нарязан
43Р-80 44 080.0 44 080.0 6945/1976 Продаден на Advanced World
Transport a.s. AWT, Чехия.
43Р-81 44 081.8 44 081.8 - БДЖ-ПП / София 6946/1976 Опожарен 13 април 2016 г. в междугарие
Айтос–Черноград. Нарязан.
43Р-82 44 082.6 44 082.6 91 52 00 45 082 – 3 БДЖ-ПП / Пловдив 6947/1976 Преустроен за V=110 км/ч
Преди това 45 082.5
43Р-83 44 083.4 44 083.4 91 52 00 44 083 – 1 ТБД-ТП 6948/1976 Продаден на „ТБД - Товарни превози“ ЕАД
43Р-84 44 084.2 44 084.2 - Нарязан 6949/1976 Нарязан
43Р-85 44 085.9 44 085.9 91 52 00 44 085 – 6 БДЖ-ПП / София 6950/1976 Опожарен на 16 юни 2016 г. начело на БВ 3622 (Бургас-Гурково-Казанлък).
Преминал КР в Чехия през 2022 г.
43Р-86 - - - 6951/1976 Бракуван 1980 г.
43Р-87 44 087.5 44 087.5 91 52 00 44 087 - 2 БДЖ-ПП / Г.Оряховица. 6952/1976 Преминал КР в Чехия през 2021 г.
43Р-88 44 088.3 44 088.3 91 52 00 44 088 – 0 БДЖ-ПП / Г. Оряховица 6953/1976 Преминал КР в Словакия през 2021 г.
43Р-89 44 089.1 44 089.1 - БДЖ-ПП / София 6954/1976 Изгаря почти напълно на 20 юли 2011 г. в междугарие Лесичери–Ресен.
Бракуван и нарязан.
43Р-90 44 090.9 44 090.9 91 52 00 44 090 – 6 БДЖ-ПП / София 6955/1976 Преминал ПР май 2018 г. в Reloc SA, Румъния 21 ноември 2018 г., обслужвайки ПВ Кулата-София, се удря в стоварила се върху релсите 50 тонна скална маса в
Кресненското дефиле в района на г. Черниче, непосредствено след излизане от тунел. Бракуван и нарязан
43Р-91 44 091.7 44 091.7 91 52 00 44 091 – 4 БДЖ-ТП / Русе 6956/1976
43Р-92 44 092.5 44 092.5 91 52 00 44 092 – 2 ТБД-ТП 6957/1976 Продаден на „ТБД-Товарни превози“
ЕАД Бобовдол
43Р-93 44 093.3 44 093.3 91 52 00 44 093 – 0 БДЖ-ТП / Русе 6958/1976
43Р-94 44 094.1 44 094.1 91 52 00 44 094 – 8 БДЖ-ПП / Пловдив 6959/1976 Преминал ПР през 2021 г.
43Р-95 44 095.8 44 095.8 91 52 00 44 095 – 5 Slovenská železničná
a dopravná spoločnosť,
a.s. (SŽDS)
6960/1976 Продаден на 25.06.2015 г. Челно е
шаблониран с № 242 559 – 3. Име „Тереза“
43Р-96 44 096.6 44 096.6 - БДЖ-ПП / София 6961/1976 Изгаря напълно около 15:10, 14 септември 2016 край сп. Кликач, обслужвайки ПВ Бургас-Карнобат. Нарязан.
43Р-97 44 097.4 44 097.4 6962/1976 Станал донор след неуспешен опит за КР
43Р-98 44 098.2 44 098.2 91 52 00 44 098 – 9 БДЖ-ПП / София 6963/1976
43Р-99 44 099.0 44 099.0 91 52 00 44 099 – 7 БДЖ-ПП / Пловдив 6964/1976 Преминал КР в Словакия през 2022 г.
43Р-100 44 100.6 44 100.6 91 52 00 44 100 – 3 БДЖ-ПП / София 6965/1976 Преминал ГПР през 2021 г.
43Р-101 44 101.4 44 101.4 БДЖ-ПП / София 7175/1978 Изолация след недовършен СР в БДЖ-Кончар АД.
Донор на части за други локомотиви.
43Р-102 44 102.2 44 102.2 91 52 00 44 102 – 9 БДЖ-ТП / Русе 7176/1978 Преминал ПР през 2021 г.
43Р-103 44 103.0 44 103.0 91 52 00 44 103 – 7 БДЖ-ТП / Русе 7177/1978
43Р-104 44 104.8 44 001.6 91 52 00 44 001 – 3 БДЖ-ПП / София 7178/1978 Модернизиран 2004 г. За кратко 44 304.4
43Р-105 44 105.5 44 105.5 91 52 00 44 105 – 2 БДЖ-ПП / Г. Оряховица 7179/1978 Възстановен през 2021 г. Преди това е горял.
43Р-106 44 106.3 44 106.3 91 52 00 44 106 – 0 БДЖ-ПП / Г. Оряховица 7180/1978 Горял в Карнобат на 22 април 2020 г. Изолация в депо Г.Оряховица.
43Р-107 44 107.1 44 107.1 91 52 00 44 107 – 8 БДЖ-ПП / Г. Оряховица 7181/1978 Преминал ПР през 2020 г., възстановен след като удря камион на жп прелез, около 14 ч. 18 януари 2021 г. , край с. Крета (общ. Мездра), обслужвайки БВ Варна - София.
43Р-108 44 108.9 44 108.9 91 52 00 44 108 – 6 БДЖ-ТП / Русе 7182/1978 Преминал ПР през 2021 г.
43Р-109 44 109.7 44 109.7 91 52 00 44 109 – 4 БДЖ-ПП / Г. Оряховица 7183/1978
43Р-110 44 110.5 44 110.5 91 52 00 44 110 - 2 ТБД-ТП 7184/1978 Продаден на „ТБД-
Товарни превози“ ЕАД. Очаква го КР в Чехия!
43Р-111 44 111.3 44 111.3 91 52 00 44 111 – 0 БДЖ-ПП / Г. Оряховица 7185/1978
43Р-112 44 112.1 44 112.1 91 52 00 44 112 – 8 „Railtrains“ – Словакия 7186/1978 Продаден на 2 май 2016 г. Челно е
шаблониран с № 242 560 – 1
43Р-113 44 113.9 44 113.9 91 52 00 45 113 – 5 БДЖ-ПП / Г. Оряховица 7187/1978 Преустроен за V=110 км/ч
Преди това: 45 113.8. В МИ.
43Р-114 44 114.7 44 114.7 91 52 00 44 114 – 4 БДЖ-ПП / Г. Оряховица 7188/1978
43Р-115 44 115.4 44 115.4 91 52 0 044 115 – 1 БДЖ-ПП / Г. Оряховица 7189/1978 Продаден 2016 г. на
„Railtrans“ – Словакия. Не е преномериран
43Р-116 44 116.2 - - 7361/1979 Бракуван 1991 г.
43Р-117 44 117.0 44 117.0 91 52 00 44 117 – 7 БДЖ-ПП /Г. Оряховица 7362/1979 Преминал ПР през 2023 г.
43Р-118 44 118.8 44 118.8 44 118.8 БДЖ-ПП / Г. Оряховица 7363/1979 Продаден 2016 г. на
„CZMO“ – Чехия за части
43Р-119 44 119.6 - - 7364/1979 Бракуван 1989 г.
43Р-120 44 120.4 44 120.4 91 52 00 44 120 – 1 БДЖ-ПП / Варна 7365/1979 Очаква го КР в Словакия!
43Р-121 44 121.2 44 121.2 91 52 00 44 121 – 9 БДЖ-ПП / Г. Оряховица 7366/1979 Запалил се на 4 май 2018 г. при обслужване на БВ 8613 София-Пловдив-Бургас
в г. Долно Езерово. От 2018 г. до 2021 г. в локомотивно депо Г. Оряховица.
Преминал КР в Чехия. В експлоатация от края на юли – началото на август 2022 г.
43Р-122 - - - 7367/1979 Катастрофа при изпуснат влак в междугарие Кръстец–Плачковци. Бракуван 1987 г.
Служи за създаване на 43-1888. От 1992 г. с № 43 306.
43Р-123 44 123.8 44 123.8 91 52 00 44 123 – 5 БДЖ-ТП / Русе 7368/1979
43Р-124 - - - 7369/1979 Катастрофира в междугарие Комунари-Дългопол
при удар с локомотив 44 129. Бракуван 1981 г.
43Р-125 44 125.3 44 125.3 91 52 00 44 125 – 0 БДЖ-ПП / Г. Оряховица 7370/1979
43Р-126 44 126.1 44 126.1 91 52 00 44 126 – 8 БДЖ-ПП / Г. Оряховица 7371/1979
43Р-127 44 127.9 44 127.9 91 52 00 44 127 – 6 БДЖ-ПП / Г. Оряховица 7372/1979
43Р-128 44 128.7 44 128.7 91 52 00 44 128 – 4 БДЖ-ПП / Пловдив 7373/1979 Минал ПР 2021
43Р-129 - - - 7374/1979 Катастрофира в междугарие Комунари-Дългопол
при удар с 44 124. Бракуван 1981 г.
43Р-130 44 130.3 44 130.3 91 52 00 44 130 – 0 БДЖ-ПП / Пловдив 7375/1979 Повреда на 4 януари 2023 г. на влак 2612.
43Р-131 44 131.1 44 131.1 БДЖ-ПП / Пловдив 7436/1980 Не е в движение, за продан
43Р-132 44 132.9 44 132.9 91 52 00 44 132 – 6 БДЖ-ПП / Пловдив 7437/1980
43Р-133 44 133.7 44 133.7 7438/1980
43Р-134 44 134.5 44 134.5 91 52 00 44 134 – 2 БДЖ-ПП / Пловдив 7439/1980
43Р-135 44 135.2 44 135.2 91 52 00 44 135 – 9 БДЖ-ПП / Пловдив 7440/1980 Продаден 2016 г. на „CZMO“ – Чехия за части
не е преномериран
43Р-136 44 136.0 - - 7441/1980 Катастрофира на 4 май 1996 г. в г. Бяла, обслужвайки БВ Русе-София.
Челен удар с локомотив 44 068, начело на МБВ София-Москва. Бракуван 1996 г.
43Р-137 44 137.8 44 137.8 91 52 00 44 137 – 5 БДЖ-ПП / Г. Оряховица 7442/1980
43Р-138 44 138.6 44 138.6 91 52 00 44 138 – 3 БДЖ-ПП / Г. Оряховица 7443/1980 В движение.
43Р-139 44 139.4 44 139.4 91 52 00 44 139 – 1 БДЖ-ТП / Русе 7444/1980 В движение.
43Р-140 44 140.2 45 140.1 91 52 00 44 140 – 9 БДЖ-ПП / София 7445/1980 Преустроен за известно време
за V=110 км/ч (1996 г.). ПР в Подуене 2021 г.
43Р-141 44 141.0 44 141.0 - БДЖ-ПП / Г. Оряховица 7446/1980 Изгаря почти напълно в района на сп. Самуилово (общ. Стара Загора), около 12:15 на 8 юли 2016 г., обслужвайки БВ Варна-Пловдив. Бракуван и нарязан.
43Р-142 44 142.8 44 142.8 - 7447/1980 Бракуван и изоставен
43Р-143 44 143.6 44 143.6 91 52 00 44 143 – 3 ТБД-ТП 7448/1980 Продаден на „ТБД-
Товарни превози“ ЕАД
43Р-144 44 144.4 44 144.4 91 52 00 44 144 – 1 БДЖ-ПП / Пловдив. 7449/1980 Преминал КР в Словакия 2021 г.
43Р-145 44 145.1 44 002.4 91 52 00 44 002 - 1 БДЖ-ПП / София 7450/1980 Модернизиран 2004 г. За кратко 44 345.7
43Р-146 45 146.8 45 146.8 91 52 00 44 146 - 6 БДЖ-ПП / Мездра 7635/1982 Преминал ПР през 2021 г., преди това: 45 146.5
43Р-147 45 147.6 45 147.6 91 52 00 44 147 – 4 БДЖ-ПП / София 7636/1982 Преди това 45 147.3
43Р-148 45 148.4 45 148.4 7637/1982 Продаден в Чехия
43Р-149 45 149.2 45 149.2 91 52 00 44 149 – 0 БДЖ-ПП / София 7638/1982 Преустроен за 130 km/h, преди това: 45 149.9
43Р-150 45 150.0 45 150.0 91 52 00 44 150 – 8 БДЖ-ПП / Г. Оряховица 7639/1982 Преминал КР в Чехия през 2021 г., преди това: 45 150.0
43Р-151 45 151.8 45 151.8 91 52 00 44 151 – 6 БДЖ-ПП / София 7640/1982 Преустроен за V=130 км/ч
Преди това: 44 151.9
43Р-152 45 152.6 45 152.6 - 7641/1982 Бракуван и нарязан след челен
удар с 45 156.7 (2010).
43Р-153 45 153.4 45 153.4 - БДЖ-ПП / Пловдив 7642/1982 Бракуван и нарязан след жп катастрофа с БВ София-Варна
в района на г. Калояновец, около 15:14 на 12 юли 2014 г.
43Р-154 45 154.2 45 154.2 7643/1982 Продаден в Словакия
43Р-155 45 155.9 45 155.9 91 52 00 44 155 – 7 БДЖ-ПП / София 7644/1982 Преустроен за V=130 км/ч, преди това – 44 155.0.

Преминал КР в Словакия!

43Р-156 45 156.7 45 156.7 - 7645/1982 Бракуван и нарязан след челен
удар с 45 152.6 (около 07:50, 4 октомври 2010 г.).
43Р-157 45 157.5 45 157.5 91 52 00 45 157 - 3 БДЖ-ПП / София 7646/1982 Възстановяване в Подуяне
43Р-158 45 158.3 45 158.3 91 52 00 44 158 – 1 БДЖ-ПП / Мездра 7647/1982 Преустроен за V=130 км/ч, преди това – 44 158.4
Преминал ПР през 2021 г.
Катастрофира на 7 юни 2022 г. с БВ 7623 близо до Орешец.
43Р-159 45 159.1 45 159.1 91 52 00 45 159 – 8 БДЖ-ПП / Мездра 7648/1982 За известно време е
преустроен за V=130 км/ч
43Р-160 45 160.9 45 160.9 91 52 00 44 160 – 7 БДЖ-ПП / Горна Оряховица. 7649/1982 Преустроен за V=130 км/ч, преди това – 44 160.0
Запалил се при обслужване на МБВ 463 Русе-София 5 януари 2019 г. около 19 ч. в района на г. Павликени. Преминал КР в Чехия през 2021 г.
43Р-161 45 161.7 45 161.7 44 161.8 БДЖ-ТП / С. Загора 7650/1982 Преустроен за V=130 км/ч.
Ударил се челно с 45-188
43Р-162 45 162.5 45 162.5 91 52 00 44 162 – 3 БДЖ-ПП / Мездра 7651/1982 Преустроен за V=130 км/ч.
Преминал ПР 2022 г.
43Р-163 45 163.3 45 163.3 91 52 00 45 163 – 0 БДЖ-ТП / Дупница 7652/1982
43Р-164 45 164.1 45 164.1 91 52 00 44 164 – 9 БДЖ-ТП / Дупница 7653/1982 Преустроен за V=130 км/ч
преди това 44 164.2
43Р-165 45 165.8 45 165.8 91 52 00 45 165 – 5 БДЖ-ТП / Дупница 7654/1982
43Р-166 45 166.6 45 166.6 91 52 00 45 166 – 3 БДЖ-ТП / Дупница 7655/1982 За известно време е преустроен за V=130 км/ч.
Преминал ПР през 2021 г.
43Р-167 45 167.4 44 167.5 - 7656/1982 Преустроен за V=130 км/ч.
Самозапалил се през 2010 г.
43Р-168 45 168.2 - - 7657/1982 Челен сблъсък с 41 011.
Бракуван 1990 г.
43Р-169 45 169.0 45 169.0 91 52 00 44 169 – 8 БДЖ-ПП / Горна Оряховица 7658/1982 Преустроен (2013 г.) за V=130 км/ч. Преди това 44 169.1
Горял на сп. Крета 06 януари 2023 г. на влак 2610.
43Р-170 45 170.8 45 170.8 7659/1982 Спрян от движение, в локомотивно депо Дупница
43Р-171 45 171.6 45 171.6 91 52 00 44 171 – 4 БДЖ-ПП / Мездра 7660/1982 Преминал ПР в Reloc SA (Румъния) в през 2021 г.
Преди това 45 171.3.
43Р-172 45 172.4 45 172.4 91 52 00 45 172 – 1 БДЖ-ПП / Мездра 7661/1982 Горял на 17.02.2021 г., преминал ПР през 2021 г.
Ударил дърво на 19 януари 2023 г. край Враца
43Р-173 45 173.2 45 173.2 91 52 00 45 173 – 9 БДЖ-ПП / Мездра 7662/1982 Възстановен през юни 2021 г.
след като в гр. Лом 19 февруари 2021 г. около 12:50 на прелез по ул. Белоградчишко шосе удря полуремарке натоварено с насипна царевица теглено от камион, източник: https://www.24chasa.bg/region/article/9533377
Запалил се на 18 януари 2023 г. в Лом
43Р-174 45 174.0 45 174.0 91 52 00 44 174 – 8 БДЖ-ПП / София 7663/1982 На 23 май 2019 г. се запалва между Роман и Кунино.
Възстановен за движение през август 2020 г. след КР
43Р-175 45 175.7 45 175.7 91 52 00 44 175 – 5 БДЖ-ПП / Мездра 7664/1982 Преустроен за V = 130 км/ч преди това: 45 175.4. В ПР.
43Р-176 45 176.5 45 176.5 91 52 00 45 176 – 2 БДЖ-ПП / Мездра 7843/1983
43Р-177 45 177.3 45 177.3 91 52 00 44 177 – 1 БДЖ-ПП / Мездра 7844/1983 Запалил се на 20 август 2021 г. на г. Зверино,
обслужвайки БВ 7623 Видин-София. Възстановен и преминал ПР през 2022 г. в депо Подуяне. В движение от 20 април 2022 г. Преди това: 45 177.0.
43Р-178 45 178.1 45 178.1 91 52 00 44 178 – 9 БДЖ-ПП / София 7845/1983 Преустроен за V=130 км/ч.
Преди това – 44 178.2. В ПР
43Р-179 45 179.9 45 179.9 91 52 00 44 179 – 7 БДЖ-ПП / София 7846/1983 Преустроен за V=130 км/ч.
Преди това – 44 179.0 Минал ПР през 2021 г.
43Р-180 45 180.7 45 180.7 91 52 00 44 180 – 5 БДЖ-ПП / Горна Оряховица 7847/1983 Опожарен на 30.07.2017 г. в района на г. Видбол, обслужвайки ПВ от Видин. Преминал КР в Чехия. Пристигнал 2022 г. в България. Преди това 45 180.4.
43Р-181 45 181.5 45 181.5 7848/1983 Изолация в депо Мездра. За продан!
43Р-182 45 182.3 45 182.3 91 52 00 44 182 – 1 БДЖ-ПП / Мездра 7849/1983 Преустроен за V=130 км/ч
Преди това: 45 182.0
43Р-183 45 183.1 45 183.1 91 52 00 45 183 – 8 БДЖ-ПП / Мездра 7850/1983
43Р-184 45 184.9 45 184.9 91 52 00 44 184 – 7 БДЖ-ТП / С. Загора 7851/1983 Преустроен за V=130 км/ч,
преди това: 44 184.0. Не е в движение
43Р-185 45 185.6 45 185.6 91 52 00 44 185 – 4 БДЖ-ПП / Пловдив 7852/1983 Преустроен за V=130 км/ч
Преди това: 44 185.2 Преминал ПР 2022 г.
43Р-186 45 186.4 45 186.4 91 52 00 45 186 – 1 БДЖ-ТП / С. Загора 7853/1983
43Р-187 45 187.2 45 187.2 91 52 00 44 187 – 0 БДЖ-ПП / Г.Оряховица 7854/1983 Преминал КР в Чехия през 2021 г., преди това: 45 187.3. Донор на части!
43Р-188 45 188.0 45 188.0 91 52 00 45 188 – 7 БДЖ-ТП / С. Загора 7855/1983
43Р-189 45 189.8 45 189.8 91 52 00 44 189 – 6 БДЖ-ПП / Г. Оряховица 7856/1983 Преминал ПР през 2021 г.
43Р-190 45 190.6 45 190.6 БДЖ-ПП / Г. Оряховица 7857/1983 Изолация в депо Горна Оряховица.
43Р-191 45 191.4 45 191.4 91 52 00 44 191 – 2 БДЖ-ПП / Г. Оряховица 7858/1983 Преустроен за V=130 км/ч
преди това: 44 191.5
43Р-192 45 192.2 45 192.2 91 52 00 44 192 – 0 БДЖ-ПП / Г. Оряховица 7859/1983 Преминал КР в Словакия през 2021 г. Преустроен за V=130 км/ч
43Р-193 45 193.0 45 193.0 91 52 00 45 193 – 7 IDS Cargo a.s. – Чехия 7860/1983 Продаден 2019 г. Не е преномериран.
43Р-194 45 194.8 45 194.8 91 52 00 44 194 – 6 БДЖ-ТП / Дупница 7861/1983 Преустроен за V=130 км/ч,
преди това: 44 194.9
43Р-195 45 195.5 45 195.5 91 52 00 44 195 – 3 БДЖ-ПП / Мездра 7862/1983 Преди това 45 195.2
43Р-196 45 196.3 45 196.3 91 52 00 44 196 – 1 БДЖ-ПП / Г. Оряховица 7863/1983 Преминал ПР 2021 г. в Reloc SA (Румъния)
43Р-197 45 197.1 45 197.1 91 52 00 44 197 – 9 БДЖ-ПП / Мездра 7864/1983 Преустроен за V=130 км/ч
преди това – 44 197.2 Преминал ПР през 2020 г.
43Р-198 45 198.9 45 198.9 91 52 00 44 198 – 7 БДЖ-ПП / София 7865/1983 Преустроен за V=130 км/ч
преди това: 44 198.0
43Р-199 45 199.7 45 199.7 91 52 00 45 199 – 4 БДЖ-ПП / Мездра 7866/1983 Минал ПР през 2021 г. Запалил се на 7 октомври 2022 г.
43Р-200 45 200.3 45 200.3 91 52 00 45 200 – 0 БДЖ-ТП / Русе 7867/1983
43Р-201 45 201.1 45 201.1 91 52 00 44 201 – 9 БДЖ-ПП / Г. Оряховица 7868/1983 Преустроен (2014 г.) за V=130 км/ч
преди това: 44 201.2. B MИ.
43Р-202 45 202.9 45 202.9 91 52 00 44 202 – 7 БДЖ-ПП / Г. Оряховица 7869/1983 Преустроен за V=130 км/ч,
преди това: 44 202.0
горял на 01.ХII.2023 на Тулово
43Р-203 45 203.7 45 203.7 45 203.7 БДЖ-ТП / Русе 7870/1983 Изолация в локомотивно депо Русе.
43Р-204 45 204.5 45 204.5 91 52 00 44 204 – 3 БДЖ-ПП / Г. Оряховица 7871/1983 Преустроен за V=130 км/ч, преди това: 45 204.2.
Преминал КР в Чехия 2021 г..
43Р-205 45 205.2 45 205.2 91 52 00 44 205 – 0 БДЖ-ПП / Г. Оряховица 7872/1983 Преустроен за V=130км/ч.
Преминал КР в Чехия през 2020 г.

Източници[редактиране | редактиране на кода]

  • Димитър Деянов: Локомотивното стопанство на БДЖ 1947 – 1990, София (1993);
  • Димитър Деянов, Стефан Деянов:Локомотивите на Българските държавни железници, София (2008).
  • ((cs)) spz.logout.cz Архив на оригинала от 2018-08-22 в Wayback Machine.

Бележки[редактиране | редактиране на кода]

  1. spz.logout.cz // Архивиран от оригинала на 2018-08-22. Посетен на 2016-04-11.
  2. Деянов, Д., Деянов Ст. 2008, с. 286 – 289.