Монархия

от Уикипедия, свободната енциклопедия
(пренасочване от Монархията)


Монархия (от гръцки: μοναρχία – „единовластие“: от μονος – „един“ и αρχειν – „управлявам“) е форма на държавно управление, при която върховната държавна власт принадлежи на едно лице – монарха (крал, цар, султан, емир, падишах и пр.). Обикновено се предава по наследство. Властта на монарха и неговите задължения могат силно да варират според вид на монархията: от почти никаква власт (парламентарна монархия като Испания) през ограничена власт чрез конституция (конституционна монархия като Йордания) до всеобща, неограничена политическа (понякога и духовна) власт (абсолютна монархия като Оман).

Монархиите се различават още по начина на избиране на глава – по наследствена линия или чрез някакъв вид избори. Съответно първите наследяват короната по кръвна линия, а вторите биват избрани за определен период от време (най-често пожизнено) да управляват монархията. При наследствените монархии правото на владетеля над трона най-често се обяснява, като се използва твърдението, че монархът е избраник на боговете. Възможно е дори самият монарх да се почита като бог или като човек с божествен произход. Този култ често се среща в Античността – например в Древен Египет или Древен Рим, но продължава да съществува и в Новото време – например в Китайската империя или до след Втората световна война – Япония.

Държавната доктрина или идеология на монархията (или стремеж към установяване на монархия) се нарича монархизъм или още роялизъм. Привърженик на подобна идеология се нарича монархист или роялист, а противникът – републиканец или антимонархист.

Към 2011 г. 44 страни в света имат монарси за държавни глави. Историческата форма на абсолютна монархия се практикува само в Бруней, Оман, Катар, Саудитска Арабия, Есватини и Ватикана.

Признаци на монархията[редактиране | редактиране на кода]

Основните признаци на класическата форма на управление при монархията са:

 • съществуването на едноличен глава на държавата, ползващ се от своята власт пожизнено (цар, крал, император, шах)[1];
 • като правило наследствен (съгласно обичай или закон) ред на приемственост на върховната власт;
 • монархът олицетворява единството на нацията, историческата приемственост, представлява държавата на международната сцена;
 • юридически имунитет и независимост на монарха, които подчертават институцията на контрасигнатурата.

В много случаи, държави, традиционно считани за монархии, не удовлетворяват изброените признаци. Още повече, че в немалко случаи е трудно да се прокара ясна граница между монархия и република. Така например изборни монархии като Рим от периода на принципата и Ржеч Посполита съхраняват и републиканските институции. Император първоначално е републиканска извънредна магистратура, а самото название Ржеч Посполита дословно се превежда като „република“. От друга страна, официално републиканската Северна Корея има всички изброени признаци на монархия, но в действителност е тоталитарна чучхе диктатура.

История[редактиране | редактиране на кода]

„Правният говорител на Алтинга“ – Уилям Гършъм Колингуд. Картината е от XIX век и представя Скалата на закона в Тингветлир, Исландия, където се е събирал Алтингът, който е основан през 930 г. и функционира в днешно време.

Племенното царуване често се свързва със сакрални функции, така че кралят да изпълнява и задълженията на висш жрец. По този начин той често е смятан за родственик или син на боговете. Тези сакрални функции се перифразират и променят през Средновековието, за да оформят божествените права на кралете, докато в Китай, Япония и Непал кралете продължават да се считат за богове до началото на съвремието.

Монархическата система е в контраст с парламентаризма, където се дава власт на събрания от свободни граждани, още от Античността. В Древността се срещат случаи на промяна на формата на държавно управление от монархия към подобна ранна форма на република. Така се случва с Древен Рим, който се превръща в Римска република през 509 г. пр. Хр., и Древната атинска демокрация, създадена през 500 г. пр. Хр.

При германските племена в Древността кралете също изпълняват сакрални функции. Те биват избирани сред изтъкнати и прославени мъже от знатни семейства. Избирането става чрез събрание, наречено тинг (thing или алтинг в Исландия). Подобни прояви на парламентаризъм западат по време на Европейските Средни векове, но все пак оцеляват под формата на регионални събрания като Исландската държава и Швейцарското Ландсгемайне, наречено по-късно Тагзатцунг. Съвременното завръщане към парламентаризма и републиката започва с премахването на английската монархия от Парламента на Англия през 1649 г., последвано от Американската революция от 1776 г. и Френската революция от 1792 г. По-голямата част от политиците на XIX в. са разделени на антимонархистично настроени радикалисти и монархистично настроени консерватори. Множество монархии са свалени през XX в., и то най-вече в началото или края на двете световни войни. Подобна участ застига и монархията в България по това време.

Видове монархии[редактиране | редактиране на кода]

По ограничение на властта[редактиране | редактиране на кода]

Елизабет II – монарх на парламентарна монархия
Абдула бин Абдул Азис – монарх на абсолютна монархия

По традиционно устройство[редактиране | редактиране на кода]

Папа Бенедикт XVI – държавен глава на теократична монархия
 • Древноизточна монархия – първата в историята на човечеството форма на държавно управление, която има уникални и присъщи само за нея черти.
 • Феодална монархия (средновековна монархия) – последователно преминава през три периода на своето развитие: раннофеодална монархия, съсловно-представителна монархия, абсолютна монархия[2].
  • Раннофеодална монархия – хронологически първата в страните от северните части на Европа форма на държавно управление, съществувала както в периода на създаване на раннофеодалните империи, така и в последващия период на децентрализация[3].
  • Съсловно-представителна монархия – монархия, при която властта на монарха е ограничена не само от представители на васалите му, но и от представители на третото съсловие. Впоследствие, с прехода към наемни армии, се преобразува в абсолютна монархия.
  • Абсолютна монархия – монархия, при която продължават да съществуват съсловните привилегии, но не съществуват феодални владения, васално-ленна система и, в някои случаи (Англия, Франция), отсъства крепостното право.
 • Теократична монархия – монархия, при която политическата власт принадлежи на религиозния лидер. В такива страни господстващата религия е задължителна и нейните норми са главен закон. Примери за теократични монархии са християнска Ватикана, ислямска (Саудитска Арабия) и будистки Бутан (до 2008 г.). Но монархът може да е глава на църквата и в конституционни монархии като Великобритания, а до 2012 – и Норвегия.
 • Изборна монархия – монархия, при която следващият монарх не наследява властта автоматически (при смърт, оттегляне или край на пълномощията на предшестващия), а се избира (формално или реално). Фактически е междинна форма на управление между монархия и република.

Преимущества и недостатъци[редактиране | редактиране на кода]

За преимущества на монархията като форма на управление обикновено се изброяват:

 • Монархът, като правило, от детство е възпитаван в това, че в бъдеще ще стане върховният ръководител на държавата. Това му позволява да развие качества, необходими за тази длъжност и гарантира, че властта няма да бъде получена от некомпетентен или злонамерен човек, в хода на демократични машинации;
 • Заместването във властта произтича не на основание на интереси, а по случайността на рождението, което намалява възможността от проникването във властта на хора, за които тя е самоцел.
 • Монархът естествено е заинтересуван от това, да остави на сина си или дъщеря си процъфтяваща страна.

При сравнение с републиката се отличават и следните преимущества:

В сравнение с републиканската диктатура се наблюдават следните предимства:

 • Понеже властта на монарха се основава на уважение към него от страна на поданиците и на често вековни, а понякога дори на хилядолетни традиции, тя се крепи на по-малко репресии – особено при етнически и/или религиозно хомогенна държава, отколкото диктатурата, крепяща се единствено на терора и пропагандата.
 • Поради гореспоменатата традиционна идеологическа основа на монархията, докато диктатурата обикновено се налага чрез вътрешнополитически сблъсъци, войни, политически и/или стопански кризи или заради страха от такива, заради което в монархиите политическите стабилност и култура и националното единство са по-високи, отколкото в диктатурите.
 • След смъртта на монарха, наследникът почти винаги е известен, което намалява риска от политически катаклизми.
 • Понеже монархът е длъжен да остави на наследника си процъфтяваща страна, монархиите не са толкова склонни на военни авантюри с рискован изход, докато диктатурите – поради липсата на наследственост на диктаторските позиции, са готови за осъществяването на такива с цел максимално разширяване на властта на диктаторите, повишаване на авторитета им и/или поддържане на атмосфера на омраза и страх, която да сплоти населението около властта им и да създаде удобен предтекст за разправа с политическите противници като с „пета колона“.
 • Династията може да оцелее векове след смъртта на създателя си, докато дори диктатурата да не рухне след смъртта на диктатора, обикновено приемникът му има по-малък авторитет от предшественика си.
 • При теократична и/или абсолютна монархия, както и при империя, държавата упражнява цивилизационна и културна мека сила, която може да влияе върху стотици милиони или дори милиарди хора по света в по-голяма или по-малка степен и може да продължи да съществува векове след унищожението на държавата, докато идеологическото влияние в чужбина на диктатурата (упражнявано предимно от тоталитарни режими) може силно да отслабне или дори напълно да изчезне още приживе на диктатора заради негови военни, политически и/или стопански грешки и/или престъпления.

Недостатъци на монархията са:

 • Монархът не носи юридическа отговорност пред когото и да е за управлението си, което може да доведе до решения, които не отговарят на интересите на държавата.
 • Монарх може стане човек, който не се интересува от държавните дела, или е дете, или психично болен.
 • Монархията е зависима от обкръжението си, което е почти независимо от закона, и се подчинява само на волята на монарха.
 • Смъртта на бездетен монарх често означава тежка политическа криза с продължителни раздори и политически борби – за пример на такава криза може да служи Смутното време (1598 – 1613 г.) в Русия.
 • Положението на абсолютната монархия над законите прави останалите хора безправни, фактически народът е зависим само от волята на монарха.

Съвременни монархии[редактиране | редактиране на кода]

Европа[редактиране | редактиране на кода]

Африка[редактиране | редактиране на кода]

Азия[редактиране | редактиране на кода]

Америка[редактиране | редактиране на кода]

Океания[редактиране | редактиране на кода]

Монархии, премахнати в периода XIX – XXI век[редактиране | редактиране на кода]

XIX век[редактиране | редактиране на кода]

Страна Последен монарх Година Забележки
1800-те
Flag of Kingdom of Kartli-Kakheti.svg Картли-Кахетинско царство Давид XII 1801 г. Държавата е присъединена към Руската империя.
Калмицко ханство Чучей Тундутов 1803 г. Държавата е анексирана от Руската империя.
Black St George's Cross.svg Кьолнско архиепископство Антон Виктор Държавите са секуларизирани в хода на Германската медиатизация.
Flag of the Prince-Bishopric of Münster.svg Мюнстерско епископство
Wappen Erzbistum Salzburg.png Залцбургско архиепископство Йероним фон Колоредо
Banner of the Electorate of Mainz.svg Майнцко архиепископство Карл Теодор Далберг
Red St George's Cross.svg Трирско архиепископство Клеменс Венцеслав Саксонски
Wappen Bistum Brixen.png Бриксенско епископство Франц Карл фон Спаур
Wappen Bistum Regensburg.png Регенсбургско епископство Юосиф Конрад фон Шрофенберг
Flag of Trento.png Трентско епископство Емануел Мария, граф фон Зун и Хоенщайн
Salzburg Wappen.svg Залцбургско курфюрство Фердинанд I 1805 г. Пресбургски мир
Banner of the Holy Roman Emperor with haloes (1400-1806).svg Свещена Римска империя Франц II 1806 г. Император Франц II се отрича от престола.
Flag of Haiti (1964–1986, civil).svg Империя Хаити Жак I Десалин Държавата се разпада на две части.
Counts of Mark Arms.svg Графство Марк Фридрих Вилхелм III 1807 г. Държавите са анексирани от Френската империя.
Flag of the Kingdom of Etruria.svg Кралство Етрурия Людовик II
1810-те
Wappen Aschaffenburg.svg Княжество Ашафенбург Карл Теодор Далберг 1810 г. Парижки мирен договор от 1810 г.
Wappen Regensburg.svg Княжество Регенсбург Карл Теодор Далберг
Flag of the Netherlands.svg Кралство Холандия Людовик II Холандски Държавата е анексирана от Френската империя.
Geo imereti.JPG Имеретинско царство Соломон II 1811 г. Държавите са анексирани от Руската империя.
Табасаранско майсумство Мухамад 1813 г.
Flag of the Kingdom of Westphalia.svg Кралство Вестфалия Жером Бонапарт Кралството е ликвидирано от руски войски.
Flag of the Grand Duchy of Berg (1806-1808).svg Велико херцогство Берг Луи I Херцогствата са ликвидирани от войските на Шестата коалиция.
Wappen Großherzogtum Frankfurt.svg Велико херцогство Франкфурт Йожен Боарне
Flag of the Napoleonic Kingdom of Italy.svg Кралство Италия Наполеон I 1814 г. Парижки мирен договор (1815 г.)
Flag of the Grandduchy of Wurzburg.svg Велико херцогство Вюрцбург Фердинанд III С решение на Виенския конгрес, херцогството е присъединено към кралство Бавария.
Flag of the Principality of Leyen (1806-1813).svg Княжество Лейен Филип Францис С решение на Виенския конгрес, държавата е присъединена към Австрийската империя.
Flag of the Principality of Lucca (1805-1809).svg Княжество Лука и Пиомбино Елиза Бонапарт Парижки мирен договор (1815 г.)
King of Kandy.svg Канди Шри Викрама Раджасингх 1815 г. Зържавата влиза в състава на Британски Цейлон.
Flag of France.svg Френска империя Наполеон I Бонапарт След поражението на Наполеон при Ватерло, той е свален от трона и изпратен на заточение на остров Света Елена. Империята е възстановена през 1852 г.
Flag of the Duchy of Warsaw.svg Варшавско херцогство Фридрих Август I Херцогството е ликвидирано след Виенския конгрес.
Flag of the Kingdom of the Two Sicilies (1816).svg Неаполитанско кралство Фердинанд VI 1816 г. Държавите са обединени в Кралство на двете Сицилии.
Bandiera del Regno di Sicilia 4.svg Кралство Сицилия Фердинанд III
1820-те
Flag of Haiti (1814–1820).svg Кралство Хаити Анри I Кристоф 1820 г. След самоубийството на крал Анри I, държавата е присъединена към република Хаити.
Flag of the Maratha Empire.svg Маратхска империя Шах II Влиза в състава на Британска Индия.
Flag of Mexico (1821-1823).svg Мексиканска империя Агустин I 1823 г. Императорът се отрича от престола.
Banner of Guria.png Гурийско княжество Давит I Гуриели 1829 г. Княжеството е анексирано от Руската империя.
1830-те
Flag of the Emirate of Soran.svg Емирство Соран Мухамед Паша Мир Кор 1835 г. Емирството е завоювано от Османската империя.
1840-те
Илисуйски султанат Даниял бек 1844 г. Държавата е анексирана от Руската империя.
Flag of the Duchy of Lucca.svg Херцогство Лука Карл I 1847 г. Влиза в състава на Тоскана.
Flag of France.svg Кралство Франция Луи-Филип I 1848 г. Февруарска революция от 1848 г.
Nishan Sahib.svg Сикхска империя Дулип Сингх 1849 г. Втора англо-сикхска война
1850-те
Flag of Hohenzollern-Hechingen and Sigmaringen.png Графство Хоенцолерн-Зигмаринген Фридрих Вилхелм IV 1850 г. Държавите влизат в състава на кралство Прусия.
Flag of Hohenzollern-Hechingen and Sigmaringen.png Графство Хоенцолерн-Хехинген
Fictional flag of the Mughal Empire.svg Империя на Великите моголи Бахадур Шах II 1857 г. След въстанието на сипаите, падишахът е свален от власт.
Imperial Flag of Haiti (1849-1859).svg Империя Хаити Фостен I Сулук 1859 г. Император Фостен I се отрича от престола.
Flag of the Grand Duchy of Tuscany (1840).svg Велико херцогство Тоскана Фердинанд IV В резултат на революциято, държавите са обединени в Обединени провинции на Централна Италия.
Flag of the Duchy of Modena.svg Моденско херцогство Франческо V д’Есте
Flag of the Duchy of Parma (1851-1859).svg Пармско херцогство Роберт I
Civil ensign of the Principality of Moldavia (1834-1861).png Молдавско княжество Александър Йоан I Държавите са обединени в Обединено княжество Влашко и Молдова
Flagge von Walachischen 1858.svg Влашко княжество
Caucasian Imamate.svg Северокавказки имамат Шамил Държавата е завоювана от Руската империя.
Geo svan.JPG Княжество Сванетия Тенгиз Дадешкелиани Княжеството е анексирано от Руската империя.
1860-те
Казикумухско ханство Аглар ибн Умар 1860 г. Ханството е анексирано от Руската империя.
Flag of the Kingdom of the Two Sicilies (1860).svg Кралство на двете Сицилии Франциск II 1861 г. Държавата е завоювана от Сардинското кралство.
Flag of the Kingdom of Araucanía and Patagonia.svg Кралство Араукания и Патагония Аврелий Антоний I 1862 г. Кралството е ликвидирано от чилийски и аржентински войски.
Flag of Principality of Abkhazia.jpg Абхазко княжество Михаил 1864 г. Държавите са анексирани от Руската империя.
Кюринско ханство Юсуф бек
Khunz Wolf 3.jpg Аварско ханство Ибрахим хан I Държавата е завоювана от Руската империя.
Flag of Kingdom of Lombardy-Venetia.svg Ломбардско-Венецианско кралство Франц Йосиф I 1866 Cтава част от кралство Италия.
Flag of Hanover 1837-1866.svg Кралство Хановер Джордж V Държавите са анексирани от кралство Прусия.
Flag of Hesse.svg Курфюрство Хесен-Касел Фридрих Вилхелм I
Flagge Herzogtum Nassau (1806-1866).svg Херцогство Насау Адолф
Flag of Mexico (1864-1867).svg Мексиканска империя Максимилиан I 1867 г. Императорът е хванат и разстрелян.
Flag of the duchy of Limburg (19th century).png Херцогство Лимбург Вилем III Държавата влиза в състава на кралство Нидерландия съгласно Лондонския договор.
Знамя Мегрелии.gif Мегрелско княжество Николай I Дадиани Държавите са анексирани от Руската империя.
Тарковські.png Тарковско шамхалство Шамсуддин
Мехтулинско ханство Рашид хан
1870-те
Flag of the Papal States (1808-1870).svg Папска област Пий IX 1870 г. Държавата е завоювана от кралство Италия
Flag of France.svg Френска империя Наполеон III Септемврийска революция
Ottoman flag.svg Илийски султанат Алахан Султан 1871 г. Султанатът е ликвидиран от войските на Руската империя.
Flag of Spain.svg Кралство Испания Амадей I 1873 г. Кралят се отрича от престола. Монархията е възстановена през 1874 г.
One of the 3 flags of the Kokand khanate.png Кокандско ханство Насир ад-дин-хан 1876 г. Ханството е завоювано от Руската империя.
Ottoman flag.svg Йеттишар Магомет Якуб бек Бадаулет 1877 г. Държавата е завоювана от империята Цин.
Зулуско кралство Кечвайо 1879 г. Монархията е ликвидирана в резултат на Англо-зулуските войни.
Държава Рюкю Сьо Тай Държавата е анексирана от Японската империя.
1880-те
Flag of the Tahiti Protectorate 1843-1880.svg Кралство Таити Помаре V 1880 г. Кралят предава цялата кралска власт на френската администрация.
National flag of Third Burmese Empire (Konbaung Dynasty).svg Бирманска империя Тибо 1885 г. Държавата е завоювана от англичаните.
Flag of Brazil (1822–1870).svg Бразилска империя Педру II 1889 г. Императорът се отрича от престола.
1890-те
Flag of Hawaii.svg Кралство Хаваи Лилиуокалани 1893 г. Държавен преврат.
Flag of Rarotonga 1888-1893.svg Кралство Раротонга Макеа Такау Арики Държавата е анексирана от Британската империя.
Flag of the Principality of Trinidad.svg Княжество Тринидад Джеймс I 1895 г. Властта на острова преминава в ръцете на англичаните.
Merina Kingdom flag.svg Кралство Имерина Ранавалуна III 1896 г. Кралството е обявено за френска колония.
Unidentified West African flag.svg Бенинско царство Идугбова 1897 г. Държавата е завладяна от англичаните.

XX век[редактиране | редактиране на кода]

Страна Последен монарх Година Забележки
1900-те
Dahomey flag 1889.svg Кралство Дахомей Аголи Агбо 1900 г. Кралството е завоювано от Франция
Flag of the Aro Confederacy.svg Конфедерация Аро Кану Окоро от Арочукву 1902 г. Държавите в конфедерацията са завоювани от Великобритания.
Flag of Ashanti.svg Федерация Ашанти Премпе I
Flag of the Aceh Sultanate.png Султанат Ачех Мухамад III Дауд Шах 1903 г. Султанатът е завоюван от Холандия.
Flag of Congo Free State.svg Свободна държава Конго Леополд II 1908 г. Държавата е продадена от краля на правителството на Белгия.
1910-те
Flag of Portugal (1830–1910).svg Кралство Португалия Мануел II 1910 г. Португалска революция (1910)
Flag of Korea (1882–1910).svg Корейска империя Сунджон Договор за присъединяване на Корея към Япония
Flag of China (1889–1912).svg Велика Цинска империя Пу И 1912 г. Синхайска революция
Flag of the Principality of Samos (1834–1912).svg Княжество Самос Темистоклис Софулис Акт за обединение на княжеството с Гърция.
Flag of Albania (1914–1920).svg Княжество Албания Вилхелм I 1914 г. Монархията е възстановена през 1928 г. (Албанско кралство)
Flag of the Kingdom of Kongo.svg Конго Мануел III Държавата е ликвидирана от португалските войски.
Late 19th Century Flag of Sulu.svg Султанат Сулу Джамал ал-Кирам II 1915 г. Султанът отстъпва властта на английската корона.
Military ensign of Vistula Flotilla of Congress Poland.svg Полско царство Николай II Окупирано от германско-австрийски войски и на негово място е създадено Полско Кралство.
Flag of the Empire of China (1915–1916).svg Китайска империя Юан Шикай 1916 г. Юан Шикай обявява възвръщане на длъжността на президента.
Flag of Russia.svg Руска империя Николай II 1917 г. Февруарска революция
Flag of Russia.svg Велико княжество Финландия
Kingdom of Montenegro Flag.png Кралство Черна гора Никола І 1918 г. Референдум за премахването на краля и обединение със Сърбия
Flag of Germany (1867–1918).svg Германска империя Вилхелм II 1918 г. Ноемврийската революция довежда до това, че империята де-факто става република. Де-юре Германската империя просъществува до 1945 година.
Flag of Prussia (1892-1918).svg Кралство Прусия
Flag of Bavaria (striped).svg Кралство Бавария Людвиг III
Flagge Königreich Württemberg.svg Кралство Вюртемберг Вилхелм II
Flagge Königreich Sachsen (1815-1918).svg Кралство Саксония Фридрих Август III
Flagge Großherzogtum Hessen ohne Wappen.svg Велико Херцогство Хесен Ернст Людвиг
Flagge Großherzogtum Baden (1891–1918).svg Велико херцогство Баден Фридрих II
Flagge Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach (1897-1920).svg Велико Херцогство Саксония-Ваймар-Айзенах Вилхелм Ернст
Flagge Großherzogtümer Mecklenburg.svg Велико Херцогство Мекленбург-Шверин Фридрих Франц IV
Велико Херцогство Мекленбург-Стрелиц Адолф Фридрих VI Мекленбургски
Oldenburg Flagge.jpg Велико Херцогство Олденбург Фридрих Август ІІ
Flagge Herzogtum Braunschweig.svg Херцогство Брауншвайг Ернст Август III
Flagge Herzogtum Anhalt.svg Херцогство Ангалт Йоаким Ернст Ангалтски
Flagge Herzogtum Sachsen-Coburg-Gotha (1911-1920).svg Херцогство Сакс-Кобург и Гота Карл Едуард I
Flagge Herzogtum Sachsen-Coburg-Gotha (1826-1911).svg Херцогство Саксония-Майнинген Бернхард III
Flagge Herzogtum Sachsen-Coburg-Gotha (1826-1911).svg Херцогство Саксония-Алтенбург Ернст II
Flag of Germany (3-2 aspect ratio).svg Княжество Валдек Фридрих
Flagge Fürstentum Lippe.svg Княжество Липе Леополд IV
Flagge Fürstentum Schaumburg-Lippe.svg Княжество Шаумбург-Липе Адолф II
Flagge Fürstentümer Schwarzburg.svg Княжество Шварцбург-Рудолщат Гюнтер Виктор
Княжество Шварцбург-Зондерсхаузен
Flagge Fürstentum Reuß ältere Linie.svg Княжество Ройс-Грайц Хенрих XXIV
Flagge Fürstentum Reuß jüngere Linie.svg Княжество Ройс
млада линия
Хенрих XXVII
Ensign of Austro-Hungarian civil fleet (1869-1918).svg Австро-Унгария Карл I 1918 г. Разпадане на Австро-Унгарската империя
Flag of Bohemia.svg Кралство Бохемия
Flag of Hungary (1915-1918, 1919-1946).svg Кралство Унгария Разпадане на Австро-Унгарската империя; възстановено в 1920, макар че тронът остава вакантен с регент
Flag of Galicia (Central Europe, 1849-1918).svg Кралство Галиция и Лодомерия Разпадане на Австро-Унгарската империя
Flag of Dalmatia.svg Кралство Далмация
Flag of Croatia-Slavonia.svg Кралство Хърватия и Славония
Flag of Archduchy of Austria (1894 - 1918).svg Ерцхерцогство Австрия
Flag of Bukowina.svg Херцогство Буковина
Flag of Czech Silesia.svg Херцогство Горна и Долна Силезия
Flag of Carinthia.svg Херцогство Каринтия
Flag of Krain.svg Херцогство Крайна
Flag of Salzburg (state).svg Херцогство Залцбург
Flag of Styria (state).svg Херцогство Щирия
Flag of Moravia.svg Маркграфство Моравия
Flag of Tirol and Upper Austria.svg Графство Тирол
Österreichisches Küstenland flag.png Австрийско Приморие
Flag of Bosnia (1908–1918).svg Кондоминиум Босна и Херцеговина
Flag of Courland (state).svg Херцогство Курляндия и Семигалия Вилхелм II (избран херцог) Влиза в състава на Балтийското херцогство.
Flag of Finland 1918-1920 (State).svg Кралство Финландия Фридрих Карл фон Хесен (избран крал) не са били осъществени
Flag of Lithuania (1918–1940).svg Кралство Литва Миндовг II (избран крал)
United Baltic Duchy flag.svg Балтийско херцогство Адолф Фридрих (избран херцог)
Flag of Poland.svg Полско Кралство Няма (управлявано е от Регентски съвет)
1920-те
Flag of the Emirate of Bukhara.svg Бухарски емират Сейид Алим-хан 1920 На 2 септември 1920 година РККА завладява Бухара, а 8 октомври е била провъзгласена Бухарската Народна Съветска Република, която в 1924 г. по национален признак е била разделена между Узбекската ССР, Туркменската ССР и Таджикската АССР.
Flag of the Khanate of Khiva.svg Хивинско ханство Абдула-хан В резултат на комунистическото въстание и поддръжката му от Червената Армиея, Хивинското ханство е било завладяно, на 2 февруари ханът се отрича от престола, а на 26 април 1920 година е била провъзгласена Хорезмската Народна Съветска Република в състава на РСФСР.
Flag of the North Caucasian Emirate.svg Северо-Кавказски емират Узун-Хаджи Ликвидиран от съветските войски.
Flag of Kingdom of Syria (1920-03-08 to 1920-07-24).svg Арабско Кралство Сирия Фейсал I Ликвидирано от френските войски.
Dervish flag.svg Държава на дервишите Саид Мохамед Абдиле Хасан Държавата е била завоювана от Британската империя.
Flag of the Emirate of Ha'il.svg Емират Джебел-Шамар Мухамад ибн Талал ибн Митаб ар-Рашид 1921 Държавата е била завоювана от Неджд.
Ottoman flag.svg Османска империя Мехмед VI 1923 На 1 ноември 1922 година Великото национално събрание на Турция приема Закон за разделяне на султаната и халифата, при това султанатът е премахнат.
Caliphate standard of Abdulmejid II (1922–1924).svg Халифат Абдул-Меджид II 1924
Hellenic Kingdom Flag 1935.svg Кралство Гърция Георг II Възстановено в 1935 г. и по-късно премахнато в 1974 (виж по-долу)
Flag of Mongolia (1911—1921).svg Монголия Богдо-геген VIII Китайска окупация на Монголия
Flag of Kingdom of Kurdistan (1922-1924).svg Кралство Курдистан Махмуд Барзанджи Държавата е била ликвидирана от британските войски.
Flag of Hejaz 1920.svg Кралство Хиджаз Али бен Хусейн 1925 Държавата е била завоювана от Неджд.
Султанат Хобьо Юсуф Али Кенадид Държавата е била завоювана от Кралство Италия
Султанат Маджиртин Херси Бокор 1927
Филипинска империя Флоренсио I (самопровъзгасен император) не е била осъществена, въстанието се проваля[4]
1930-те
Flag of Spain (1785–1873, 1875–1931).svg Кралство Испания Алфонс XIII 1931 Възстановено де-юре в 1947 и де-факто в 1975 г.
Flag of Tavolara.svg Кралство Таволара Марианджела 1934 След смъртта на владетелката Италия разпространява своята юрисдикция на територията на кралството, обаче анексия не е била извършена.
Sa asir1.png Емират Асир Хасан ибн Али Държавата е била анексирана от Неджд и Хиджаз
Flag of Siam (1855).svg Ланна Чакхам Кхачонсак 1939 Държавата е била анексирана от Тайланд
1940-те
Flag of Croatia (1941–1945).svg Независима държава Хърватия Томислав II 1943 Кралят се отрича след прекратяване на италианската поддръжка
Flag of Iceland (1918–1944).svg Кралство Исландия Кристиан X 1944 Отменена уния с Дания
Flag of Montenegro (1905–1918, 1941–1944).svg Кралство Черна гора Няма (всички претенденти за престола се отказват от титлата) Черна гора е освободена от окупаторите от Народно-освободителната армия на Югославия
Flag of Albania (1943–1944).svg Независима Държава Албания Няма (управлява регентски съвет) Албания е освободена от окупаторите от Националноосвободителния фронт на Албания и Червената армия
Flag of Yugoslavia (1918–1941).svg Кралство Югославия Петър II Караджорджевич 1945 29 ноября 1945 Югославия е била провъзгласена за Социалистическа Федеративна Република
Flag of Manchukuo.svg Манчжоу-го Пу И На 19 августа 1945 година император Пу И е бил заловен и детрониран.
Flag of the Empire of Vietnam (1945).svg Виетнамска Империя Бао Дай Августовска революция 1945 във Виетнам
Flag of Hungary (1915-1918, 1919-1946).svg Кралство Унгария Няма (Миклош Хорти в качеството на регент) 1946 Решение на парламента без референдум
Flag of Italy (1861–1946).svg Кралство Италия Умберто II Конституционен референдум в Италия (1946)
Flag of Bulgaria.svg Царство България Симеон II Референдум; официален резултат: 95 % против монархията
Flag of the Raj of Sarawak (1870).svg Кралство Саравак Чарлз Вайнер Брук Белите раджи предават властта на британската корона
Flag of Romania.svg Кралство Румъния Михай I 1947 Кралят е свален от комунистите
British Raj Red Ensign.svg Индийска империя Джордж V Разделяне на Британска Индия
QalatFlag.svg Калат (ханство) Мир Ахмад Яр-хан Ханът подписа договор за влизането на ханството в състава на Пакистан. На 16 май 1948 г. принц Абдул Карим хан се е опитал да вдигне въстание и да създаде независим Белуджистан, но въстанието е било разбито.
Flag of Jammu and Kashmir (1836-1936).png Княжество Джаму и Кашмир Хари Сингх Княжеството е ликвидирано в хода на Кашмирския конфликт
Flag of Mysore.svg Княжество Майсур Джаячаиараджа Водеяр Бахадут Княжествата влизат в състава на независима Индия
Flag of Tonk.svg Княжество Тонк Мухамад Фарух Али Хан
Asafia flag of Hyderabad State.png Княжество Хайдарабад Асаф Джах VII 1948
Pudukkottai flag.svg Княжество Пудукотаи Раджагопала Тондаиман
Drapeau Cooch Behar.png Княжество Куч-Бихар Джагадитенара Нараян
Gwalior Royal Flag.svg Княжество Гвалиор Дживаджирао Шинде 1949
Baroda flag.svg Княжество Барода Пратап Сингх Гаеквад
Dominion of Newfoundland Red Ensign.svg Нюфаундленд Джордж VI През [1948] г. е проведен референдум за бъдещето на доминиона, който е спечелен от поддръжници на присъединяването към Канадската федерация с малко мнозинство (52 %).
Flag of Ireland.svg Ирландска Свободна държава Джордж VI Премахва последния „Крал на Ирландия“
1950-те
Flag of India.svg Индийски Съюз Джордж VI 1950 Отказ от статута Кралства на Британската общност
Калба Хамад II ал-Касими 1951 Присъединение към емирата Шарджа
Flag of Tibet.svg Тибет Далай-лама XIV 1951 Съглашение за мирно освобождение на Тибет
Flag of Egypt (1922–1953).svg Кралство Египет Фуад II 1953 Юлска революция в Египет
Flag of Pakistan.svg Пакистан Елизабет II 1956 Отказ от статута Кралства на Британската общност
Flag of Tunisia.svg Кралство Тунис Мухамад VIII ал-Амин 1957 Преврат
Имамат Оман Али ибн Галиб Завоюван от Маскат
Flag of Iraq (1924–1959).svg Кралство Ирак Фейсал II 1958 Революция в Ирак 1958
1960-те
Flag of Ghana.svg Гана Елизабет II 1960 Отказ от статута Кралства на Британската общност
Flag of South Africa (1928–1994).svg Южно-Африкански Съюз 1961
Flag of Rwanda (1959–1961).svg Кралство Руанда Кигели V Преврат
Flag of South Kasai.svg Южно Касаи Албер I Калонджи Държавата е ликвидирана от войските на централното конгоанско правителство.
Flag of Tanganyika (1961–1964).svg Танганика Елизабет II 1962 Отказ от статута Кралства на Британската общност
Flag of the Mutawakkilite Kingdom of Yemen.svg Йеменско Мутавакилийско Кралство Мохамед ал Бадр Военный переворот 1962 года в Йемене
Flag of Nigeria.svg Нигерия Елизабет II 1963 Отказ от статута Кралства на Британската общност
Flag of Uganda.svg Уганда
Flag of Kenya.svg Кения 1964
Flag of the Sultanate of Zanzibar.svg Султанат Занзибар Сеид-Джамшид-ибн-Абдула Занзибарска революция
Flag of Buganda.svg Буганда Мутеса II 1966 Преврат
Flag of Burundi.svg Кралство Бурунди Нтаре V 1966 Преврат
Flag of Malawi.svg Малави Елизабет II Отказ от статута Кралства на Британската общност
Flag of Beihan.svg Эмират Бейхан Салих аль-Абили 1967 Провъзгласяване на Народна Демократична Република Йемен
Flag of Wahidi Balhaf.svg Султанат Вахиди Али III ал-Вахиди
Flag of the State of Upper Yafa.svg Султанат Горна Яфа Мухамад II ал-Хархара
Flag of Dhala.svg Емират Дали Шафаул III ал-Амири
Flag of the Sultanate of Lahej.svg Султанат Лахедж Фадл VI Абд-Али
Mahraflag.svg Султанат Махра Абдалах IV Афрар ал-Махри
Flag of Lower Aulaqi.svg Султанат Долен Аулаки Насир III ал-Аулаки
Flag of Lower Yafa.svg Султанат Долна Яфа Махмуд ал-Афифи
Flag of the Sultanate of Fadhli.svg Султанат Фадли Насир ал-Фадли
Flag of Maldives.svg Малдивски Султанат Мухамед Фарид Диди 1968 Референдум
Flag of Libya (1951–1969).svg Кралство Либия Идрис I 1969 Военен преврат 1969 година в Либия
1970-те
Flag of Cambodia.svg Кралство Камбоджа Нородом Сианук 1970 Гражданска война, идват на власт червените кхмери. Възстановено през 1993 г.
Flag of The Gambia.svg Гамбия Елизабет II Отказ от статута Кралства на Британската общност
Flag of Guyana.svg Гайана
Flag of Sierra Leone.svg Сиера-Леоне 1971
Flag of Sri Lanka.svg Цейлон 1972 Отказ от статута Кралства на Британската общност, името на държавата е изменено на „Шри-Ланка“
Flag of Afghanistan (1931–1973).svg Кралство Афганистан Захир-Шах 1973 Държавен преврат 1973 година в Афганистан
Flag of Ethiopia (1897–1974).svg Етиопска Империя Хайле Селасие I 1974 Държавен преврат
Hellenic Kingdom Flag 1935.svg Кралство Гърция Константин II 8.XII.1974 Референдум; официален резултат: 69 % против монархията. [5]
Flag of Malta.svg Малта Елизабет II 31.XII.1974 [6] Отказ от статута Кралства на Британската общност и провъзгласяване на република.
Flag of Laos (1952–1975).svg Кралство Лаос Саванг Ватхана 1975 Държавен преврат
Flag of Sikkim (1967-1975).svg Сиким Палден Тондуп Намгял Референдум; официален результат: 97 % за присъединение към Индия като щат
Flag of Trinidad and Tobago.svg Тринидад и Тобаго Елизабет II 1976 Отказ от статута Кралства на Британската общност
Civil flag of Iran (1964–1980).svg Шахиншахска Държава Иран Мохамед Реза Пахлави 1979 Ислямска революция в Иран
Flag of the Central African Republic.svg Централноафриканска империя Бокаса I Преврат
1980-те
Flag of Fiji.svg Фиджи Елизабет II 1987 Отказ от статута Кралства на Британската общност (държавен преврат)
1990-те
Flag of Mauritius.svg Маврикий Елизабет II 1992 Отказ от статута Кралства на Британската общност
2000-те
Flag of the Taliban.svg Ислямски Емират Афганистан Мухаммед Омар 2001 Режимът на талибаните пада под натиска на международната коалиция, провъзгласена е република.
Flag of Nepal.svg Кралство Непал Гянендра 2008 Монархията е премахната на 28 май 2008 г. и заменена със секулярна федеративна република.

Причини за падане на монархиите[редактиране | редактиране на кода]

Монархиите са заменяни с републики при създаване на нова държава, отделила се от съществуваща монархическа, без исторически монархически традиции за цялата си територия или без национални такива – републиките в Америка и Океания, почти всички в Африка, мнозинството в Азия и Близкия изток, почти всички в постсъветското пространство и югосферата, Централна Европа, Финландия, Ирландия, Кипър, Малта и Исландия, в резултат на военно поражение – Италия, Германия, Унгария, Австрия, България и Румъния, след сътрудничество на династията с чужди окупатори и колонизатори – при успешна народоосвободителна борба – Турция, Египет и Йемен, при националболшевишки бунт, след възстановяването на Независимостта на държавата прогонил династията или забранил връщането ѝ в страната – Югославия, Албания и Виетнам, при комунистическа революция – Етиопия, Испания, Лаос, Камбоджа и Непал, ляво-либерална революция – Франция, Русия, Гърция, Афганистан, Португалия и Китай, друга лява революция – Либия, а в Иран това става чрез ислямистка революция.

Съпътстващи понятия[редактиране | редактиране на кода]

Източници[редактиране | редактиране на кода]

В Уикиречник ще откриете значение, етимология и преводи на монархия
 1. Кутафин О. Е. Основы государства и права. – М., 1994.
 2. Черниловский З. М. Всеобщая история государства и права. М., 2002 г. – С. 115, 141, 160.
 3. БСЭ, ст. „Государство“[неработеща препратка]
 4. The Empire Of The Philippines
 5. Greeks Spurn Monarchy, Deseret News, 9 December 1974, p. 1A.
 6. Т. А. Галкина, Н. А. Красновская. Мальта // Страны и народы. Научно-популярное географо-этнографическое издание в 20 томах / Редкол.: В. П. Максаковский, С. А. Токарев. – М.: Мысль, 1983. – С. 235 – 236. – 285 с. – (Зарубежная Европа/Южная Европа). – 180 000 экз.

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]