Османски дефтер от 1530 година

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето
Османски дефтер
Създаден 1530 г.
Османска империя
Оригинален език османотурски
Жанр преброяване

Османският дефтер от 1530 година (на турски: Muhasebe-i Vilayet-i Rumeli Defteri 937/1530) е обширно преброяване на населението в Румелийското бейлербейство, Османската империя. Дефтерът е ценен източник за историята на Балканите.[1]

Таблици[редактиране | редактиране на кода]

Караферие[редактиране | редактиране на кода]

Караферие Kara-verye Традиционно
име
Ново
име
Мюсюлмани Гяури Други Данък
Ханета Ергени Ханета Ергени Вдовици
Читроз град – хас на падишаха Nefs-i Çitroz nf. – hâss-i pâdişah Китрос 47 6 7 79078
Колиндир карие - хас на падишаха Kolindir k.- hâss-i pâdişah Колиндър Колиндрос 17 3 3 40062
Казнич карие - хас на падишаха Kaznıç k.- hâss-i pâdişah 44 17 3 12369
Като Годе карие - хас на падишаха Kato Gode k.- hâss-i pâdişah 22 4 4 4369
Турия карие - хас на падишаха Turya k.- hâss-i pâdişah Турия Ганохора 100 24 10 22238
Либанова карие - хас на падишаха Libanova k.- hâss-i pâdişah Либаново Егинио 3 31 13 2 38287
Лонджистос карие - хас на падишаха Loncistos k.- hâss-i pâdişah 30 2 25200
Апанойомоде карие - хас на падишаха Apanoyomode k.- hâss-i pâdişah 18 3 1 3093
Пади карие - хас на падишаха Padi k.- hâss-i pâdişah 16 4 2 3351
Кумара карие - хас на падишаха Kumara k.- hâss-i pâdişah 17 4 3 2929
Тохова карие - хас на падишаха Tohova k.- hâss-i pâdişah Тохово Трилофос 55 4 1 9946
Коронос карие - хас на падишаха Koronos k.- hâss-i pâdişah 119 26 9 25630
Макидонос карие - хас на падишаха Makidonos k.- hâss-i pâdişah 163 12 9 26106
Катаха карие - хас на падишаха Kataha k.- hâss-i pâdişah 156 10 1 29290
Вотани карие - хас на падишаха Votani k- hâss-i pâdişah 21 12 1 5657
Йиракар карие - хас на падишаха Yirakar k.- hâss-i pâdişah 2 55 10 4 11489
Като Паляни карие - хас на падишаха Kato Palyani k.- hâss-i pâdişah Паляни Сфендами 59 10 1 10285
Айо Яни карие - хас на падишаха Ayo Yani k.- hâss-i pâdişah Агиос Йоанис 171 10 24713
Като Нещани карие - хас на падишаха Kato Neştani k- hâss-i pâdişah 29 4 5633
Апано Палгани карие - хас на падишаха Apano palgani k.- hâss-i pâdişah Паляни Сфендами 1 93 12 1 15831
Апано Нещани карие - хас на падишаха Apano Neştani k.- hâss-i pâdişah 2 75 12 10068
Курмара карие - хас на падишаха Kurmara k.- hâss-i pâdişah 1 36 8 2 6628
Мирчан карие - хас на падишаха Mirçan k.- hâss-i pâdişah 24 2 2 3974
Кастания карие - хас на падишаха Kastanya k.- hâss-i pâdişah Кастания 75 21 2 15954
Радани карие - хас на падишаха Radani k.- hâss-i pâdişah Радани Рякия 52 14 2 8747
Баниче карие - хас на падишаха Baniçe k.- hâss-i pâdişah 57 12 3 10126
Айо Киряки карие - хас на падишаха Ayo Kiryaki k.- hâss-i pâdişah 12 7 2669
Гражани карие - хас на падишаха Grajani k.- hâss-i pâdişah 35 3 1 7994
Поло бенаси карие - хас на падишаха Polo benasi k.- hâss-i pâdişah 14 6 3013
Калтана карие - хас на падишаха Kaltana k.- hâss-i pâdişah Каталония 6 326
Ветизмате карие - хас на падишаха Vetizmate k.- hâss-i pâdişah 16 4 1 4002
Чуканиде карие - хас на падишаха Çukanide k.- hâss-i pâdişah 3 151
Вещица карие - хас на падишаха Veştica k.- hâss-i pâdişah Вещица Ангелохори 156 17 14 22511
Бранят карие - хас на падишаха Branyat k.- hâss-i pâdişah Брайнат Неа Никомидия 57 7 8 7942
Чукурлева карие - имперски хас Çukurleva k. -hâss-i hümâyun 20 4 1 1116
Като Нище карие - хас на падишаха Kato Nişte k.-hâss-i hümâyun 11 2 727
Вулчище карие - имперски хас Vulçişte k.-hâss-i hümâyun Вулчища Ливади 70 35 4 9815
Ивромери карие - имперски хас İvromeri k.-hâss-i hümâyun Вромери Калитеа 89 10 9 4060
Кумрухо карие - имперски хас Kumruho k.-hâss-i hümâyun 78 30 4 4925
Айо Киряки карие - хас на падишаха Ayo Kiryaki k.- hâss-i pâdişah 6 1390
Кокно карие - хас на Аяс паша Kokno k. - hâss-i Ayas Paşa 28 2 1 2231
Трипотамо карие - хас на Аяс паша Tripotamo k. - hâss-i Ayas Paşa 13 6 1201
Кочичисика карие - хас на Аяс паша Koçiçisika k. - hâss-i Ayas Paşa 9 3 1 732
Черко Яни карие - хас на Аяс паша Çerko Yani k. - hâss-i Ayas Paşa 39 10 2 3879
Грабоша карие - хас на Аяс паша Graboşa k. - hâss-i Ayas Paşa 28 7 6 1559
Катраниче карие - хас на Аяс паша Katraniçe k. - hâss-i Ayas Paşa Катраница Пирги 9 3 2 401
Дирман карие - хас на Аяс паша Dirman k. - hâss-i Ayas Paşa 37 8 2 2790
Топлани карие - хас на Аяс паша Toplani k. - hâss-i Ayas Paşa Топляни Георгяни 45 12 2 3878
Балатица карие - хас на Аяс паша Balatica k. - hâss-i Ayas Paşa Палатиция 109 21 8 13754
Лонкоз карие - хас на Аяс паша Lonkoz k. - hâss-i Ayas Paşa 85 11 1 9730
Караферие град - хас на Касъм паша Nefs-i Kara-verye nf. - hâss-i Kasım Paşa Бер Верия 234 657 74 142 мюсюлмански ханета с берат (müslim hanesi ma'a ehl-i berat) 55219
Джемаат на мюсюлмани и гяури в Караферие Cema'at-i Müselleman-ı Gebran-ı der-nefs-i Kara-verye 104
мюсюлмани гяури (Müselleman gebrân) 12
Сервохор карие - хас на Касъм паша Servohor k.- hâss-i Kasım Paşa Жервохор 2 133 9 29 6355
Месовен карие - хас на Касъм паша Mesoven k.- hâss-i Kasım Paşa 29 5 1 1000
Сика карие - хас на Касъм паша Sika k.- hâss-i Kasım Paşa 35 11 3 3500[2]
Лопатар карие - хас на Касъм паша Lopatar k.- hâss-i Kasım Paşa 23 11 1003
Иставрос карие - хас на Касъм паша İstavros k.- hâss-i Kasım Paşa Ставрос 55 4 4 2331
Проватар карие - хас на Касъм паша Provatar k.- hâss-i Kasım Paşa 20 1 1 1003
Фурка карие - хас на Касъм паша Furka k.- hâss-i Kasım Paşa 2 175
Лутрос карие - хас на Касъм паша Lutros k.- hâss-i Kasım Paşa 25 3 3 2354
Маврангел карие - хас на Касъм паша Mavravgel k.- hâss-i Kasım Paşa Маврангели 34 11 5 3668
Бодромо карие - хас на Мехмед ага серчакъ Bodromo k. -hâss-i Mehmed Ağa ser-çakı Продромос 133 24 5 8090
Копано карие - хас на Мехмед ага Kopano k.-hâss-i Mehmed Ağa Копаново Копанос 1 48 7 11 6214
Нов Касръ карие - хас на Мехмед ага Nov kasrı k.-hâss-i Mehmed Ağa 48 8 5 3437
Менлик карие - хас на Мехмед ага Menlik k.-hâss-i Mehmed Ağa 76 10 2 4096
Исфинче карие - хас на Мехмед ага İsfinice k.-hâss-i Mehmed Ağa Свинче Свиница 63 16 4 3500
Кадъ Чайъръ карие - хас на Мехмед ага Kadı Çayırı k.-hâss-i Mehmed Ağa 21 5 3118
Киремид карие - хас на Мехмед ага Kiremid k.-hâss-i Mehmed Ağa Палео Керамиди 3085
Добра карие - спахийски тимар и зиамет Dobra k. - ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Добра Довра 121 3 5 9220
Айо Яни карие - спахийски тимар и зиамет Ayo Yani k.- ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 48 32 3 5012
Костохор карие - спахийски тимар и зиамет Kostohor k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. Костохор Костохори 1 27 14 3 3007
Братинище карие - спахийски тимар и зиамет Bratinişte k.- ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Братинища Харадра 23 5 4 1462
Хропан карие - спахийски тимар и зиамет Hropan k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. Хоропан Хоропани 17 3 1955
Бощани карие - спахийски тимар и зиамет Boştani k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. Бощани Ризомата 12 11 4 1569
Килисура карие - спахийски тимар и зиамет Kilisura k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 27 2 1 4623
Тагарамун карие - спахийски тимар и зиамет Tagaramun k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. Тарамон Тагарохори 1 11 1 3160
Пиле карие - спахийски тимар и зиамет Pile k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 27 5 1 1554
Холова карие - спахийски тимар и зиамет Holova k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 1 33 3 4 3414
Полит карие - спахийски тимар и зиамет Polit k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 31 3 2 3781
Вовалар карие - спахийски тимар и зиамет Vovalar k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 54 3 7 4944
Колура карие - спахийски тимар и зиамет Kolura k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. Кулура 51 4 4 4708
Кокова карие - спахийски тимар и зиамет Kokova k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. Куково Полидендро 38 2 3 3079
Доксан карие - спахийски тимар и зиамет Doksan k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 25 3 7 1950
Доляни карие - спахийски тимар и зиамет Dolyani k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. Доляни Кумария 35 12 5 2960
Вромо Пигад карие - спахийски тимар и зиамет Vromo Pigad k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. Вромопигадо 19 1 955
Маврояни карие - спахийски тимар и зиамет Mavroyani k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 7 с чифлика на Махмуд челеби (ma'a çiftlik-i Mahmud Çelebi) 422
Миряне карие - спахийски тимар и зиамет Miryane k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 17 4 1 4100
Бикова карие - спахийски тимар и зиамет Bikova k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 17 6 1 2729
Искотерине карие - спахийски тимар и зиамет İskoterine k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 15 10 1849
Драчкова карие - спахийски тимар и зиамет Draçkova k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 4 1 1286
Мавдирич карие - спахийски тимар и зиамет Mavdiriç? k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 44 12 7 чалтикчии гяури ханета (Çeltükçi gebrân hn.) 27 5512
чалтикчии гяури ергени (Çeltükçi gebrân mcr.) 9
Триянде карие - спахийски тимар и зиамет Triyande k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 60 9 2 8701
Богат карие - спахийски тимар и зиамет Bogat k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 19 6 3 3556
Дуглат карие - спахийски тимар и зиамет Duglat k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 11 1 1 1523
Мъгълова карие - спахийски тимар и зиамет Mıgılova k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 56 8 5 7451
Краймир мезра - спахийски тимар и зиамет Kraymir mz.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 512
Искилич карие - спахийски тимар и зиамет İskilic k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. Скилици Палео Скилици 38 5 7 6074
Серакине карие - спахийски тимар и зиамет Serakine k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 25 10 2 2927
Йераки карие - спахийски тимар и зиамет Yeraki k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. Гераки 12 1 1178
Лозиче карие - спахийски тимар и зиамет Loziçe k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. Ложица Трипотамос 39 5 3 3140
Будание карие - спахийски тимар и зиамет Budaniye k- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 14 11 2 2145
Трикоки карие - спахийски тимар и зиамет Tirkoki k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 11 3 1 1050
Миринлиоо карие - спахийски тимар и зиамет Mirinliyo k.- ze'amet ve tîmâr-ı 3 1 41 7 1 4290
Садине карие - спахийски тимар и зиамет Sadine k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 30 3 5620
Мисихова карие - спахийски тимар и зиамет Misihova k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 315
Алаи Новай карие - спахийски тимар и зиамет Alağı Novay k.- ze'amet ve tîm 10 3 2 2522
Восова карие - спахийски тимар и зиамет Vosova k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. Восово Сфикия 161 14 6 9956
Мавролако карие - спахийски тимар и зиамет Mavrolako k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 13 414
Манастир-и Искилити - спахийски тимар и зиамет Kilise-i Manastır-ı İskiliti- ze'amet ve tîmâr-ı sp. Свиницки манастир монаси (Keşişan) 6 200
Зучани карие - спахийски тимар и зиамет Zuçani k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 1 41 5 2 2582
Мирош карие - спахийски тимар и зиамет Mirşoş k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 3 15 2 1 3801
Арнишани карие - спахийски тимар и зиамет Arnişani k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 58 7 3 6751[3]
Кирпотриси карие - спахийски тимар и зиамет Kirpotrisi k.- ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 4 1 1 920
карие - спахийски тимар и зиамет k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 6 11 3 3559
Протия карие - спахийски тимар и зиамет Protya k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 39 1 1 4356
Протис карие - спахийски тимар и зиамет Portis k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 5 6 1079
Янчище карие с Паламуджъ - спахийски тимар и зиамет Yançişte k. ma'a Palamudcı k. Янчища с Паламуджа Агиос Георгиос 3 42 6 7 8998
Триховище карие - спахийски тимар и зиамет Trihovişte k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. Триховища Камбохори 36 10 5 8467
Борарил карие - спахийски тимар и зиамет Boraril k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 2 27 3 2 4316
Осман мезра - спахийски тимар и зиамет Osman mz.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 910
Рахова карие - спахийски тимар и зиамет Rahova k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. Рахово Рахи 79 5 3 6183
Къривтеро карие - спахийски тимар и зиамет Kırivtero k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 22 6 1393
Ликочище карие - спахийски тимар и зиамет Likoçişte k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 2 51 6 3 6848
Додуняни карие - спахийски тимар и зиамет Dodunyani k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 44 3 5 5767
Пискоби карие - спахийски тимар и зиамет Piskobi k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. Пископи Епископи 53 6 5 7139
Пипан карие - спахийски тимар и зиамет Pipan k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 28 3 6 5226
Бариш карие - спахийски тимар и зиамет Barış k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 24 7 1 2749
Алтунлар карие - спахийски тимар и зиамет Altunlar k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 3 11 1 1777
Драгище карие - спахийски тимар и зиамет Dragişte k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 24 1 1 4618
Вара карие - спахийски тимар и зиамет Vara k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 33 3 2 4118
Сюлейман Обасъ карие - спахийски тимар и зиамет Süleyman Obası k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. чифлик (Çiftlik kıta) 2 315
Рапсоманик карие - спахийски тимар и зиамет Rapsomanik k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. Рапсоманик Рапсоманики 19 4 2 4037
Каливиро Пигад карие - спахийски тимар и зиамет Kaliviro Pigad k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 12 1 1 мюсюлмани в чифлик (Çiftlik-i müsliman) 3 3035
Иксиро Ливад карие - спахийски тимар и зиамет İksiro Livad k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. Ксироливадо 52 14 5 3100
Василако карие - спахийски тимар и зиамет Vasilako k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 4 500
Виковец карие - спахийски тимар и зиамет Vikovec k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 34 16 2 3815
Мегаричова карие - спахийски тимар и зиамет Megariçova k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 33 3 2 2350
Армагнъ карие - спахийски тимар и зиамет Armağnı? k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 5 317
Ефлахлар карие - спахийски тимар и зиамет Eflahlar k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 7 21 3 2 3612
Курушова карие - спахийски тимар и зиамет Kuruşova k.- ze'amet ve tîmâr--ı sp. 1 17 2 1 2275
Галивиша карие - спахийски тимар и зиамет Galivişa k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 25 9 8 6362
Нихор карие - спахийски тимар и зиамет Nihor k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. Нихор Неохори 17 2 2532
Аркодомор карие - спахийски тимар и зиамет Arkodomor k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. Аркудохор Аркохори 38 14 2968
Куманиче карие - спахийски тимар и зиамет Kumaniçe k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. Куманич Комнинио 28 10 2 1989
Кастания карие - спахийски тимар и зиамет Kastanya k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. Кастания 15 1 1 1238
Котра карие - спахийски тимар и зиамет Kotra k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 22 4 2 2545
Хаджи Тимур мезра - спахийски тимар и зиамет Hacı Timur mz.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 3030
Лефтокра карие - спахийски тимар и зиамет Leftokra k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 29 5 1761
Тирпигад карие - спахийски тимар и зиамет Tirpigad k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 5 3 1 525
Кутиш карие - спахийски тимар и зиамет Kutiş k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. Кутлеш Вергина 21 3 1 1546
Гламно карие - спахийски тимар и зиамет Glamno k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 15 6 1961
Праптак карие - спахийски тимар и зиамет Praptak?? k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 7 512
Прийет карие - спахийски тимар и зиамет Piryet?? k. - ze'amet ve tîmâr-ı sp. 4 1 1 1252
Гон карие - спахийски тимар и зиамет Gon? k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 7 1 985
Исперлит карие - спахийски тимар и зиамет İsperlit k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. Спорлита Елафина 17 8 [липсва] 1691
Хрисоверги карие - спахийски тимар и зиамет Hrisovergi k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 22 1 3 3614
Хазбийо карие - спахийски тимар и зиамет Habziyo k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 1 15 2 2885
Дивола карие - спахийски тимар и зиамет Divola k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. Дяватос 21 7 6 1745
Иксерай карие - спахийски тимар и зиамет İkseray k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 19 4 2 2754
Маруша карие - спахийски тимар и зиамет Maruşa k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. Маруша 16 1 1 1054
Тразо карие - спахийски тимар и зиамет Trazo k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 9 1 991
Кифалориса карие - спахийски тимар и зиамет Kifalorisa k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 1 2 2 ергени и вдовици заедно (mücerred ve bive beraber) 1484
Кара Мурад мезра - спахийски тимар и зиамет Kara Murad mz.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 630
Адявано карие - спахийски тимар и зиамет Adyavano k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 19 1 2531
Блайет карие - спахийски тимар и зиамет Blayet k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 6 1 907
Кладаки карие - спахийски тимар и зиамет Kladaki k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 26 8 5 1013
Амос карие - спахийски тимар и зиамет Amos k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. Амос 35 11 4 4595
Калурита карие - спахийски тимар и зиамет Kalurita k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. 10 3 [липсва] 1469
Кадъ Чайъръ карие - спахийски тимар и зиамет Kadı Çayırı k.- ze'amet ve tîmâ 21 5 3118
Ниси карие - спахийски тимар и зиамет Nisi k.- ze'amet ve tîmâr-ı sp. Ниси 66 4 11 9878[4]
Анаватарна карие - спахийски тимар и зиамет Anavatarna k.- ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 14 512
Тиркоркова карие - спахийски тимар и зиамет Tirkorkova k.- ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Туркохор Патрида 26 9 1 4659
Тикини карие - спахийски тимар и зиамет Tikini k.- ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 12 7 2528
Айо Йорги карие - спахийски тимар и зиамет Ayo Yorgi k.- ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 14 512
Калу Мисито карие - спахийски тимар и зиамет Kalu Misito k.- ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 200
Джемаат на тузчиите в даначна област Читроз - хас на Мехмед ага Cema'at-i Tuzcıyan-ı Mukataa-i Memleha-i Çitroz -hâss-i Mehmed Ağa
Тузчии в Караферие Tuzcıyan-ı Kara-verye Бер Верия тузчии гяури ханета (Tuzcı gebrân hn.) 442
тузчии гяури вдовици (Tuzcı gebrân bive) 39
Зеваид тузчии в Читроз карие Zevayid-i Tuzcıyan-ı Karye-i Çitroz Китрос тузчии гяури зеваид ханета (Tuzcı gebrân zevaid hn.) 100
тузчии гяури зеваид вдовици (Tuzcı gebrân bive) 11
Джемаат на мютеферици тузчии в Караферие Cema'at-i müteferrika-i Tuzcıyan-ı Kara-verye Бер Верия тузчии гяури мютеферици ханета (Tuzcı gebrân müteferrika hn.) 23
тузчии гяури мютеферици егрени (Tuzcı gebrân müteferrika mcr.) 41
В Мавра махале an Mahalle-i Mavra тузчии гяури ханета (Tuzcı gebrân hn.) 112
тузчии гяури егрени (Tuzcı gebrân müteferrika mcr.) 12
тузчии гяури вдовици (Tuzcı gebrân bive) 12
Тузчии в Кюлюндюр карие Tuzcıyan-ı Karye-i Külündür Колиндър Колиндрос началници (Pir-i na-tüvan) 21
тузчии гяури ханета (Tuzcı gebrân hn.) 266
тузчии гяури егрени (Tuzcı gebrân mcr.) 47
тузчии гяури вдовици (Tuzcı gebrân bive) 24
Зеваид в Кюлюндюр карие Zevayid-i der-karye-i Külündür Колиндър Колиндрос тузчии гяури зеваид ханета (Tuzcı gebrân zevaid hn.) 79
Тузчии в Киданова карие Tuzcıyan-ı karye-i Kidanova тузчии гяури ханета (Tuzcı gebrân hn.) 283
тузчии гяури егрени (Tuzcı gebrân mcr.) 15
тузчии гяури вдовици (Tuzcı gebrân bive) 30
Зеваид в горното карие Zevayid-i karye-i mezbure тузчии гяури зеваид ханета (Tuzcı gebrân zevaid hn.) 94
Мютеферици тузчии в Либаново карие Müteferrika-i Tuzcıyan-ı karye-i Libanova Либаново Егинио тузчии гяури мютеферици ханета (Tuzcı gebrân müteferrika hn.) 19
Тузчии в Лонджинос карие Tuzcıyan-ı karye-i Loncinos тузчии гяури ханета (Tuzcı gebrân hn.) 142
тузчии гяури егрени (Tuzcı gebrân mcr.) 14
тузчии гяури вдовици (Tuzcı gebrân bive) 21
Зеваид в горното карие Zevayid-i karye-i mezbure тузчии гяури зеваид ханета (Tuzcı gebrân zevaid hn.) 29
Мютеферици тузчии в горното карие Müteferrika-i der-karye-i mezbure тузчии гяури мютеферици ханета (Tuzcı gebrân müteferrika hn.) 12
Тузчии в Граждани карие Tuzcıyan-ı karye-i Grajdani тузчии гяури ханета (Tuzcı gebrân hn.) 18
Чалтикчии на реките в Караферие Çeltükçiyan-ı Enhar-ı Kara-verye
Река Ая Марин Nehr-i Aya Marin Света Марина Агия Марина чалтикчии мюсюлмани ханета (Çeltükçi müslim hn.) 3
чалтикчии гяури ханета (Çeltükçi müslim hn.) 9
Река Узун-арг Nehr-i Uzun-arg чалтикчии мюсюлмани ханета (Çeltükçi müslim hn.) 10
чалтикчии гяури ханета (Çeltükçi gebrân hn.) 10
Река Янчище Nehr-i Yançişte Янчища Агиос Георгиос чалтикчии мюсюлмани ханета (Çeltükçi müslim hn.) 3
чалтикчии гяури ханета (Çeltükçi gebrân hn.) 19
чалтикчии гяури ергени (Çeltükçi gebrân mcr.) 6
Река в град Караферие Nehr-i Nefs-i Kara-verye Бер Верия чалтикчии мюсюлмани ханета (Çeltükçi müslim hn.) 4
чалтикчии гяури ханета (Çeltükçi gebrân hn.) 4
Река в Агустос Nehr-i Ağustos Негуш Науса началници (Reis) 2
чалтикчии гяури ханета (Çeltükçi gebrân hn.) 31
чалтикчии гяури ергени (Çeltükçi gebrân mcr.) 29
Река Асъбога Nehr-i Asıboğa чалтикчии мюсюлмани ханета (Çeltükçi müslim hn.) 3
чалтикчии гяури ханета (Çeltükçi gebrân hn.) 19
чалтикчии гяури ергени (Çeltükçi gebrân mcr.) 6
Река Серадж Nehr-i Serrac чалтикчии мюсюлмани ханета (Çeltükçi müslim hn.) 3
чалтикчии гяури ханета (Çeltükçi gebrân hn.) 12
Река Мавридже Nehr-i Mavrice чалтикчии гяури ханета (Çeltükçi gebrân hn.) 36
Корни карие - вакъф Korni k. - vakıf 63 6 3 15850
Адери карие - вакъф Aderi k. - vakıf 78 8 19163
Аяне карие - вакъф Ayane k. - vakıf 28 4 8506
Лизико карие - вакъф Liziko k. - vakıf 22 2 13414
Плоки карие - вакъф Ploki k. - vakıf 3 708
Агустос карие - вакъф Ağustos k. - vakıf Негуш Науса 8 1 276 173 42 69764
Абсомат карие - вакъф Asbomat k. - vakıf Асомата 124 44 14 7891[5]
Ая Марине карие - вакъф Aya Marine k. - vakıf Света Марина Агия Марина 38 5 2 8248
Киревата карие - вакъф Kirevata k. - vakıf 2 10 1 1586
Асъбога карие - вакъф Asıboğa k. - vakıf 63 5 2 15698
Чернова карие - вакъф Çernova k. - vakıf Чорново Фития 2 81 5 2 5095
Решане карие - вакъф Reşane k. - vakıf Решани Врисаки 36 8 2 5098
Кавасла карие - вакъф Kavasla k. - vakıf Кавасила 29 25 7 4721
Общо 345 28 7442 1415 645 1173557[6]

Серфидже[редактиране | редактиране на кода]

Серфидже Serfiçe Традиционно
име
Ново
име
Мюсюлмани Гяури Други Данък
Ханета Ергени Ханета Ергени Вдовици
Велвендос карие - хас на падишаха Velvendos k. - hâss-i pâdişah Велвендо 551 71 29 56404
Раанос карие - хас на падишаха Rağnos k. - hâss-i pâdişah 24 34 4 3169
Киртурки карие - хас на падишаха Kirturki k. - hâss-i pâdişah 28 юруци (Yörük) войници (nefer) 82 6169
Салтуклу джемаат Cema'at-i Saltuklu
Ментешелю джемаат Cema'at-i Menteşelü
Кърджалар джемаат Cema'at-i Kırcalar
Пишаханлар джемаат Cema'at-i Paşahanlar
Кечилю джемаат Cema'at-i Keçilü
Йосуну джемаат Cema'at-i Yosunu
Хаджилар джемаат Cema'at-i Hacılar
Аксаклу джемаат Cema'at-i Aksaklu
Меликлю джемаат Cema'at-i Meliklü
Серфидже град - хас на Касъм паша Nefs-i Serfiçe kasaba - hâss-i Kasım Paşa Серфидже Сервия 64 6 720 122 135 Мюсюлмани с берат, учители и мюезини (Ehl-i berat ve hatib ve müezzin) 21 52351
акънджии (Akıncı) 4
освободени от военна служба (Muaf) 2
Лутрос карие - хас на Касъм паша Lutros k.- hâss-i Kasım Paşa 200 5 2 9123
Калудан карие - хас на Касъм паша Kaludan k.- hâss-i Kasım Paşa 35 3 2 2212
Исперлит карие - хас на Касъм паша İsperlit k.- hâss-i Kasım Paşa Спорлита Елафина 17 2 1 800
Краник карие - хас на Касъм паша Kranik k.- hâss-i Kasım Paşa Краник Кранидия 192 34 7 10000
Козани карие - спахийски зиамет и тимар Kozani k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Кожани Козани 91 23 15 11321
Юрукани-и Топчилар джемаат - спахийски зиамет и тимар Yörükân-ı Topcılar cm.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Топчилар Агиос Димитриос юруци (Yörük) 11 771
Юрукан-и Чакърлар джемаат - спахийски зиамет и тимар Yörükân-ı Çakırlar cm.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Чакърли Галани юруци (Yörük) 22 1214
Емирханлу джемаат - спахийски зиамет и тимар Emirhanlu cm.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. юруци (Yörük) 14 629
Юрукан-и Тур Бали джемаат - спахийски зиамет и тимар Yörükân-ı Tur Bali cm.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. юруци (Yörük) 9 648
Ложани-и Бююк карие - спахийски зиамет и тимар Lojani-yi Büyük k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Ложани Елати 92 18 19 10490
Лазан карие - спахийски зиамет и тимар Lazan k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 29 7 5 2982
Йенидже карие - спахийски зиамет и тимар Yenice mz.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 1938
Лонджу карие - спахийски зиамет и тимар Loncu mz.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 1159
Играчани карие - спахийски зиамет и тимар İgraçani k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Грачани Палеограцано 191 20 11 25606
Варвари карие - спахийски зиамет и тимар Varvari k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Варварес? Агия Варвара 78 27 6 7068
Орахова карие - спахийски зиамет и тимар Orahova k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Рахово Полирахо 265 31 8 17418
Каляни карие - спахийски зиамет и тимар Kalyani k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp Каляни Еани 3 1 457 125 33 65000
Велижде карие - спахийски зиамет и тимар Velijde k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Велища Левкопиги 1 67 36 5 8340
Кастаня карие - спахийски зиамет и тимар Kastanya k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Кастания 38 13 ексик 2500
Кесарие карие - спахийски зиамет и тимар Kesariye k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Кесария 20 6 3 2752
Гулаз карие - спахийски зиамет и тимар Gulaz k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Гулес 3 166 34 22 25441
Милотин карие - спахийски зиамет и тимар Milotin k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Милотин Милия 84 11 2 7091
Параскева карие - спахийски зиамет и тимар Paraskeva k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Агия Параскеви 26 8 2886
Керасие карие - спахийски зиамет и тимар Kerasiye k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Керасия 12 21 1748
Сарма карие - спахийски зиамет и тимар Sarma k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Сармусалар? Птелеа 13 1 1 445
Ефтелие карие - спахийски зиамет и тимар Eftelye k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 4 1120
Метака карие - спахийски зиамет и тимар Metaka k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp 73 34 12 4149
Лаваниче карие - спахийски зиамет и тимар Lavaniçe k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı s p. Лаваница Неа Лава 49 18 12 4586
Изиско карие - спахийски зиамет и тимар İzisko k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Низиско Фрурио 60 26 14 5376
Емин карие - спахийски зиамет и тимар Emin k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 55 13 2 4013
Кутлуджа карие - спахийски зиамет и тимар Kutluca k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp . 1 59 15 3 6997
Козиче карие - спахийски зиамет и тимар Koziçe? k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 15 1 995
Тохал карие - спахийски зиамет и тимар Tohal k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 35 2000
Караманлу юрук джемааат - спахийски зиамет и тимар Karamanlu yörük cm.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. юруци (Yörük) 7 405
Хаджи Факълар джемаат - спахийски зиамет и тимар Hacı Fakılar cm.-der ze‘amet ve tîm 7 396
Кьоселер джемаат - спахийски зиамет и тимар Köseler cm.-der ze‘amet ve tîmâr-ı Кьоселер Антигонос 7 с чифлик (ma'a çiftlikha) 792
Хаджи Рейхан джемаат - спахийски зиамет и тимар Hacı Reyhan cm.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. юруци (Yörük) 16 761
Баачалъ Халил юрук джемаат - спахийски зиамет и тимар Bağçalı Halil yörük cm.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. юруци (Yörük) 7 616
Извор карие - спахийски зиамет и тимар İzvor k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Извор Левковриси 1 45 13 5410
Холялар карие - спахийски зиамет и тимар Holyalar k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. спахийско (sipâhî-zade) войници (nefer) 12 3119
мюсюлмани рая (Reaya-yı müslim) ханета 20[7]
чифлик (Çiftlik kıta) 19
Протозар карие - спахийски зиамет и тимар Protozar k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Портораз Протохори 175 43 11 18936
Алато карие - спахийски зиамет и тимар Alato k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 3 3 1 1092
Ложни карие - спахийски зиамет и тимар Lojani-yi Küçük k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Ложани Елати 10 15 1 2271
Ваниче-и Бюзюрк карие - спахийски зиамет и тимар Vaniçe-i Büzürk k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Горна Ваница Ано Коми 65 16 6512
Гюлчилер карие - спахийски зиамет и тимар Gülciler? k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 11 4 2 2624
Катафи карие - спахийски зиамет и тимар Katafi k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Катафиги 33 17 7 4859
Бахши карие - спахийски зиамет и тимар Bahşi k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Бахче Кипос 21 2 3 3016
Барбеш мезра - спахийски зиамет и тимар Barbeş mz.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Барбеш Вергина 477
Кисор карие - спахийски зиамет и тимар Kisor k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 7 5 1 492
Витивяни карие - спахийски зиамет и тимар Vitivyani k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Витивяни Полифито 5 9 1 585
Пири мезра - спахийски зиамет и тимар Piri mz.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 615
Мокри карие - спахийски зиамет и тимар Mokri k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Мокро Ливадеро 18 14 5 2346
Мачкохор карие - спахийски зиамет и тимар Maçkohor k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 44 20 6 2342
Нихор карие - спахийски зиамет и тимар Nihor k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 36 23 3608
Пилолака карие - спахийски зиамет и тимар Pilolaka k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 9 7 3 494
Пичал карие - спахийски зиамет и тимар Piçal k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 10 5 2 610
Кожани карие - спахийски зиамет и тимар Kojani k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 22 3 1281
Хаджи Алилер джемаат - спахийски зиамет и тимар Hacı Aliler cm.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. изключение от дефтера (haric ez-defter) 1212
юруци (Yörük) 19
Издин карие - спахийски зиамет и тимар İzdin k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 32 6 3 2019
Искулати карие - спахийски зиамет и тимар İskulati k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 5 221
Кидоние карие - спахийски зиамет и тимар Kidoniye k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 17 775
Иксиро Валтос карие - спахийски зиамет и тимар İksiro Valtos k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 35 14 3 4015
Чернище карие - спахийски зиамет и тимар Çernişte k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 39 4 2 3707
Радовине карие - спахийски зиамет и тимар Radovine k.-der ze'amet ve tîmâr-ı 1 37 9 3 2247
Крадохор карие - спахийски зиамет и тимар Kradohor k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 77 9 6 7974
Комос карие - спахийски зиамет и тимар Komos k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 24 7 2 1986
Ваниче-и Кючюк карие - спахийски зиамет и тимар Vaniçe-i Küçük k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Долна Ваница Като Коми 27 1 1 1084
Валтос-и Кючюк карие - спахийски зиамет и тимар Valtos-ı Küçük k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 15 8 2 2500
Чобанлар карие - спахийски зиамет и тимар Çobanlar cm.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Чобанли Воскохори 8 921
Караджалар карие - спахийски зиамет и тимар Karacalar cm.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 14 юруци (Yörük) 20 3175
Делилер карие - спахийски зиамет и тимар Deliler cm.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. юруци (Yörük) 7 2200
Лешни и Йонджалар и Саръ Халил джемаат - спахийски зиамет и тимар Leşni ve Yoncalar ve Sarı Halil cm.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. юруци (Yörük) 17
Евреносли и Кара Фихад джемаат - спахийски зиамет и тимар Evrenoslı ve Kara Fihad cm.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. юруци (Yörük) 12
Делвине карие - спахийски зиамет и тимар Delvine k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 59 14 9 7786
Керасие карие - спахийски зиамет и тимар Kerasiye k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Керасия 16 12 1 1500
Пало Играчани карие - спахийски зиамет и тимар Palo İgraçani k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Палио Грачани Палеограцано 49 24 4 der-tasarruf-ı mustahfizan-ı kala-i Serfiçe 5200
Общо 138 7 4664 1065 433 479092[8]

Ащин[редактиране | редактиране на кода]

Ащин Aştin Традиционно
име
Ново
име
Мюсюлмани Гяури Други Данък
Ханета Ергени Ханета Ергени Вдовици
Багчище карие - хас на Байрам паша, мирмиран на Румелия Bagçişte k.-hâss-i Bayram Paşa mirmiran-ı Rumili 1 64 19 3 7111
Панарит карие - хас на Байрам паша Panarit k.-hâss-i Bayram Paşa Панарет Панарети 17 5 2 1775
Клепиш карие- хас на Байрам паша Klepiş k.-hâss-i Bayram Paşa Клепиш Поликастано 24 40 2015
Висиничко карие - хас на Байрам паша Visiniçko k.-hâss-i Bayram Paşa Висанско Певкофито 52 27 3105
Видолище карие - хас на Байрам паша Vidolişte k.-hâss-i Bayram Paşa Виделуща Дамаскиния 1 135 50 1 8572
Кърчище карие - хас на Байрам паша Kırçişte k.-hâss-i Bayram Paşa Кърчища Полианемо 87 32 2 7477
Хурпеще град - спахийски зиамат и тимар Nefs-i Hurpeşte kasabadır - der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Хрупища Аргос Орестико 17 2 57 10 2 хас на шаха (hâss-i şahi) 18569
Точил карие - спахийски зиамат и тимар Toçil k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Цотил Цотили 38 7 1 хас на шаха (hâss-i şahi) 20179
Четрекос карие - спахийски зиамат и тимар Çetrekos k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Четирок Месопотамия 95 30 3 имперски хас (hâss-i hümâyun) 7440
Виртичко карие - спахийски зиамат и тимар Virtiçko k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 4 2 имперски хас (hâss-i hümâyun) 556
Орахова карие - спахийски зиамат и тимар Orahova k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 5 4 имперски хас (hâss-i hümâyun) 567
Златорище карие - спахийски зиамат и тимар İzlatorişte k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Латорища Аясма 38 31 5 имперски хас (hâss-i hümâyun) 5486
Волос карие - спахийски зиамат и тимар Volos k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 4 имперски хас (hâss-i hümâyun) 419
Тристика карие - спахийски зиамат и тимар Trisitika k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Тръстика Акондио 5 36 11 4 имперски хас (hâss-i hümâyun) 3164
Заградич карие - спахийски зиамат и тимар Zagradiç k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Заградец 1 19 8 6 1835
Госна карие - спахийски зиамат и тимар Gosna k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Госно Лаханокипи 29 7 3 3392
Кинош карие - спахийски зиамат и тимар Kinoş k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Кинош Молоха 10 1 1261
Павликан карие - спахийски зиамат и тимар Pavlikan k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 5 25 7 2505
Ислимко карие - спахийски зиамат и тимар İslimko k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Слимница Трилофос 20 24 1 9367
Новасил карие - спахийски зиамат и тимар Novasil k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Новоселяни Корфула, руини 36 17 3921
Осовище-и Бюзюрк карие - спахийски зиамат и тимар Osovişte-i Büzürk k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 2 32 15 5 5158
Бабрачко карие - спахийски зиамат и тимар Babraçko k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Долно Папратско Като Фтерия 29 10 2 1042
Бабрачко карие - спахийски зиамат и тимар Babraçko k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Горно Папратско Ано Фтерия 169 45 4 16514
Зуковище карие - спахийски зиамат и тимар Zukovişte k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Жиковища Спилиос 101 37 6401
Вайпеш карие - спахийски зиамат и тимар Vaypes k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Вайпеш Химерино 85 26 2 4080
Туцул карие - спахийски зиамат и тимар Tucul k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Тухол? Певкос 20 1062
Русичани карие - спахийски зиамат и тимар Rusiçani k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Осничани? Кастанофито 2 219 62 9 7829
Жупан карие с Кул махала - спахийски зиамат и тимар Jupan ma'a mahalle-i Kul k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Жупан с Долос Пендалофос с Витос 67 89 17 12554
Лорат карие - спахийски зиамат и тимар Lorat k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Лопес? Апидеа 39 11 3 4798
Кинам карие - спахийски зиамат и тимар Kinam k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Кинам Полилако 42 12 1 4840
Тирвенище карие - спахийски зиамат и тимар Tirvenişte k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Тривени Синдендро 8 12 1013
Чиренин карие - спахийски зиамат и тимар Çirenin k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Дзирани руини 10 3 608
Висеко карие - спахийски зиамат и тимар Viseko k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 8 8 3 1214
Грамос карие - спахийски зиамат и тимар Gramus k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Грамоща Грамос 87 21 7 10202
Лубет карие - спахийски зиамат и тимар Lubet k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Любетино Педино 38 11 1 5414
Какос карие - спахийски зиамат и тимар Kakos k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Какуси руини 14 2 1685
Дотур карие - спахийски зиамат и тимар Dotur k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Хотур Левкотеа 23 21 [липсва] 4040
Дренова карие - спахийски зиамат и тимар Drenova k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Дряново Гликонери 19 19 6 2085
Ревани карие - спахийски зиамат и тимар Revani k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Ревани Дипотамия 5 46 32 1 4945
Чукурова карие - спахийски зиамат и тимар Çukurova k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 2 30 16 1 2710
Кориле карие - спахийски зиамат и тимар Korile k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 56 16 3 6314
Черешниче мезра - спахийски зиамат и тимар Çereşniçe mz.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Черешница Микрокастро 371
Бубилине карие - спахийски зиамат и тимар Bubiline? k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Пъпли Левконас 1 31 10 [липсва] 3080
Голешова карие - спахийски зиамат и тимар Goleşova k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Голешово Галесово 23 3 5 3131
Говниче карие - спахийски зиамат и тимар Govniçe k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 2 1 14 18 2 2515
Омахик карие - спахийски зиамат и тимар Omahik k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 5 2 937
Жужелци карие - спахийски зиамат и тимар Jujelci k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Жужелци Спилеа 25 15 2644
Либовище карие - спахийски зиамат и тимар Libovişte k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Либешево Агиос Илияс 32 19 1 4519
Вичище карие - спахийски зиамат и тимар Viçişte k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Вичища Ники 2 59 29 3 9416
Ширяд карие - спахийски зиамат и тимар Şiryad k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 2 65 16 2 8500
Борчко карие - спахийски зиамат и тимар Borçko k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 12 8 2 1559
Забердани карие - спахийски зиамат и тимар Zaberdani k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Забърдени Мелантио 1 63 33 5918
Испилие карие - спахийски зиамат и тимар İspilye k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 46 24 [липсва] 6152
Ниволани карие - спахийски зиамат и тимар Nivolani k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Долно Неволяни Валтонера 10 9 [липсва] 1026
Футин карие - спахийски зиамат и тимар Futin k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Фотинища Фотини 15 12 1466
Икримин карие - спахийски зиамат и тимар İkrimin k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Кримин Кримини 22 12 7 1595[9]
Жужели карие - спахийски зиамат и тимар Jujeli k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Жужел Зузули 80 52 16 9000
Гранчи карие - спахийски зиамат и тимар Grançi k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Гръче Птелеа 7 2 94 27 3 7542
Истаничко карие с Лазаринек мезра - спахийски зиамат и тимар İsteniçko ma'a mezraa-i Lazarinek.-der ze‘amet ve sp. Стенско Стена 2 62 25 4 6259
Мирославич карие - спахийски зиамат и тимар Miroslaviç k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Мирославци Мировлитис 56 44 10 5576
Кючук Мирославич карие - спахийски зиамат и тимар Küçük Miroslaviç k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Малко Мирославци руини 5 1 15 10 1 2434
Беле Черкова карие - спахийски зиамат и тимар Bele Çerkova k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Бела църква Аспроклисия 1 23 10 [липсва] 3278
Проветреник карие - спахийски зиамат и тимар Provetrenik k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Въртеник? руини 16 1 933
Ошани карие - спахийски зиамат и тимар Oşani k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Ошени Инои 105 40 4 11330
Ислатина карие - спахийски зиамат и тимар İslatina k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Слатина Хриси 55 40 3 3721
Вирбичко карие - спахийски зиамат и тимар Virbiçko k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Борботско Ептахори 94 38 8403
Дилаб карие - спахийски зиамат и тимар Dilab k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Дислаб Драгасия 4 69 30 3 7403
Сирочани карие - спахийски зиамат и тимар Siroçani k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Сирочани Левки 37 11 1 4512
Долани карие - спахийски зиамат и тимар Dolani k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Долени Зевгостаси 36 16 [липсва] 2398
Калувище карие - спахийски зиамат и тимар Kaluvişte k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Калевища Кали Вриси 16 17 1144
Чакнохор карие - спахийски зиамат и тимар Çaknohor k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Цакнохор Антохори 57 14 3 4634
Гърлани карие - спахийски зиамат и тимар Gırlani k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Гърлени Хионато 1 15 28 3 4185
Ислолиска карие - спахийски зиамат и тимар İsloliska k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Сломища? Стерна 29 19 2 4050
Корите мезра - спахийски зиамат и тимар Korite mz.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Курила 525
Еро Касри карие - спахийски зиамат и тимар Ero Kasrı k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Рокастро 35 18 2 3825
Мил карие - спахийски зиамат и тимар Mil k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 28 12 1 2000
Вицани карие - спахийски зиамат и тимар Vicani k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 18 9 1 2027
Водорина карие - спахийски зиамат и тимар Vodorina k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Водорина руини 20 8 1 2184
Черчище карие - спахийски зиамат и тимар Çerçişte k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Чърчища Скалохори 19 13 1963
Айо Параскева карие - спахийски зиамат и тимар Ayo Paraskeva k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 12 6 2 2026
Зеленовад карие - спахийски зиамат и тимар Zelenovad k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Зеленград Месоврахо 1 23 9 1566
Истаричани карие - спахийски зиамат и тимар İstariçani k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Старичани Лаомата 5 2 680
Айо Никола махала на Истаричани - спахийски зиамат и тимар an İstariçani k. Mahalle-i Ayo Nikola - der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 7 7 720
Гирдахор карие - спахийски зиамат и тимар Gidrahor k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Хайдарохор Айдонохори 42 15 1 2500
Черчище карие - спахийски зиамат и тимар Çarçişte k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Чърчища руини 21 10 4 2303
Петрич карие - спахийски зиамат и тимар Petriç k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Петрици руини 11 8 2 1036
Бачо карие - спахийски зиамат и тимар Baço k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Бадзи руини 8 8 1 916
Манастир карие - спахийски зиамат и тимар Manastır k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 24 5 1266
Балвани карие - спахийски зиамат и тимар Balvani k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 6 1425
Лабанова карие - спахийски зиамат и тимар Labanova k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Лабаново Симандро 31 19 2 2827
Богрозинчани карие - спахийски зиамат и тимар Bogrozinçani k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Божи град Мирас 1 5 5 [липсва] 825
Лесковник карие - спахийски зиамат и тимар Leskovnik k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 3 1 394
Ayo Йорги мезра - спахийски зиамат и тимар Ayo Yorgi mz.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 1299
Ислалиска карие - спахийски зиамат и тимар İslaliska k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 1 18 7 1 2536
Вобра карие - спахийски зиамат и тимар Vobra k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 9 2 16 9 1 3092
Слогишин карие - спахийски зиамат и тимар Slogişin k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 5 74 27 1 8010
Симас карие - спахийски зиамат и тимар Simas k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 23 3 2 2914
Изглиби карие - спахийски зиамат и тимар İzgibli k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Изглибе Пория 3 16 9 2949
Ялчи карие - спахийски зиамат и тимар Jalçi k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 7 5 4 871
Дренова мезра - спахийски зиамат и тимар Drenova mz.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Дряново Дриовуно 366
Брежани карие - спахийски зиамат и тимар Brejani k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 40 23 4 2753
Мелидониче карие - спахийски зиамат и тимар Melidoniçe k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Мелидоница Мелидони 28 9 1329
Поганци карие - спахийски зиамат и тимар Pogancı k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Поганци Пончара 6 14 7 1739
Кравире карие - спахийски зиамат и тимар Kravire k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 13 5 1 969
Винани карие - спахийски зиамат и тимар Vinani k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Винани Левкади 1 27 14 3681
Грамачко карие - спахийски зиамат и тимар Gramaçko k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 34 15 2 3409
Моркополо Пиргоз мезра - спахийски зиамат и тимар Morkopolo Pirgoz mz.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 2029
Песяк карие - спахийски зиамат и тимар Pesyak k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Песяк Амохори 24 9 чифлик (Çiftlik adet) 5 2980
Магалъ Бедрище карие - спахийски зиамат и тимар Magalı Bedriş(te) k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 1 34 22 1 3953
Чука карие - спахийски зиамат и тимар Çuka k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 14 8 1 1916
Нестиме карие - спахийски зиамат и тимар Nestime k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Нестиме Ностимо 3 69 24 1 4500
Вошен карие - спахийски зиамат и тимар Voşen k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 18 12 2089
Требуш карие - спахийски зиамат и тимар Trebuş k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. 2 18 7 1 2695
Юкару Селаник карие - спахийски зиамат и тимар Yukaru Selanik k.-der ze‘amet ve tîmâr-ı sp. Горно Шулин? 17 5 1134[10]
Мелидониче карие - спахийски зиамат и тимар Melidoniçe k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Мелидоница Мелидони 23 4 1 1192
Пилош карие - спахийски зиамат и тимар Piloş k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 3 18 8 2 2512
Чер карие - спахийски зиамат и тимар Çer k..-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Церос руини 6 1 613
Трапкоща карие - спахийски зиамат и тимар Trapkoşta k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Траковища руини 18 7 2 1936
Менище карие - спахийски зиамат и тимар Menişte k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 8 5 1 1784
Свети Георги мезра - спахийски зиамат и тимар Ayo Yorgi mz.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 933
Хольомуд карие - спахийски зиамат и тимар Holyomud k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Хилиомоди руини 16 14 1 1521
Плазом Магалъ карие - спахийски зиамат и тимар Plazom Megalı k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Плазом Омали 3 56 34 2 7899
Чувалар карие - спахийски зиамат и тимар Çuvalar k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Цавалер Килади 16 6 2 1833
Окорине карие - спахийски зиамат и тимар Okorine k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 13 14 [липсва] 3061
Ичовлани карие - спахийски зиамат и тимар İçovlani k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Своляни Агия Сотира 7 3 2 867
Ивлашниче мезра - спахийски зиамат и тимар İvlaşniçe mz.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 100
Бохорина карие - спахийски зиамат и тимар Bohorina k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Бухорина Вухорина 14 11 4 1969
Почернова карие - спахийски зиамат и тимар Poçernova k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 3 2 309
Чернелище карие - спахийски зиамат и тимар Çernelişte k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Чърновища Маврокамбос 31 17 4 2049
Тополова карие - спахийски зиамат и тимар Topolova k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 11 5 1 1199
Селце карие - спахийски зиамат и тимар Selce k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Селица Ератира 10 4 3 1274
Калестратин карие - спахийски зиамат и тимар Kalestratin k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Калистрат Калистрати 10 6 1 1987
Жужулище карие - спахийски зиамат и тимар Jujulişte k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Жужелци Спилеа 1 23 8 1 2995
Котелци карие - спахийски зиамат и тимар Kotelci k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Котелци Котили 41 25 5 4353
Вичища-и Кючюк карие - спахийски зиамат и тимар Viçeşte-i Küçük k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Малко Вичища Ники 23 13 1 3000
Болище карие - спахийски зиамат и тимар Bolişte k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 1 78 27 2 9456
Прадомир карие - спахийски зиамат и тимар Pradomir k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Братмир руини 2 36 16 2 5200
Лисниска карие - спахийски зиамат и тимар Lisniska k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Лошница Гермас 34 11 3500
Ненада махала на Жужелци карие - спахийски зиамат и тимар Mahalle-i Nenade k. der k.-i Jujelci-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Жужелци Спилеа 5 3 с Червена река карие (ma'a karye-i Çervene-Reka) 200
Червена река карие - спахийски зиамат и тимар Çervene-Resa k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. ber öşr 491
Рамкичко карие - спахийски зиамат и тимар Ramkiçko k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 28 26 1 3048
Айо Йорги карие - спахийски зиамат и тимар Ayo Yorgi k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 17 11 4 2676
Айо Параскева карие - спахийски зиамат и тимар Ayo Paraskeva k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 22 46 2 3327
Биловице карие - спахийски зиамат и тимар Bilovice k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 2 36 7 2421
Трепотош карие - спахийски зиамат и тимар Trepotoş k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Трапатуш Клисория 3 46 14 1 2876
Радовижде карие - спахийски зиамат и тимар Radovijde k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Радовища Родохори 51 19 2016
Маркован карие - спахийски зиамат и тимар Markovan k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Марковени Амбелохори 25 16 1 2520
Кабаш карие - спахийски зиамат и тимар Kabaş k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 27 10 2 2826
Бурша карие - спахийски зиамат и тимар Burşa k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Бурша Корифи 39 21 1 2935
Русола карие - спахийски зиамат и тимар Rusola k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Ресуляни Велос 1 19 11 2 2998
Варпожде карие - спахийски зиамат и тимар Varpojde k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 29 10 чифлик (Çiftlik) 2 2506
спахийски (sipâhî-zade) 3
Кючюк Хокур карие - спахийски зиамат и тимар Küçük Hokur k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Малко Хотур Левкотеа 18 12 1695
Майер-и Бюзюрк карие - спахийски зиамат и тимар Mayer-i Büzürk k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Магер Дасили 24 11 1 1177
Брезван карие - спахийски зиамат и тимар Brezvan k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 1 19 7 2 764
Зехиз карие - спахийски зиамат и тимар Zehiz k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 22 15 1 2103
Чагошит карие - спахийски зиамат и тимар Çagoşit k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Кагурадес? 10 5 1 1585
Либохова карие - спахийски зиамат и тимар Libohova k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Либохово Дилофо 8 10 1945
Субура карие - спахийски зиамат и тимар Subura k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Сорба руини 7 1 982
Никола Васил карие - спахийски зиамат и тимар Nikola Vasil k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 5 554
Здиничко карие - спахийски зиамат и тимар İzdiniçko k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 2 33 10 4 2686
Лана карие - спахийски зиамат и тимар Lana k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 26 12 3 4604
Думичко карие - спахийски зиамат и тимар Dumiçko k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Диминица Карперо 5 15 2 1440
Михо Чукала карие - спахийски зиамат и тимар Miho Çukala k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 18 5 1253
Лисичар карие - спахийски зиамат и тимар Lisiçar k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Личища Поликарпи 2 3 373
Косулат карие - спахийски зиамат и тимар Kosulat k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 24 12 2204
Мирисан карие - спахийски зиамат и тимар Mirisan k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Мирасан Морфи 26 9 1 1990
Дамаските карие - спахийски зиамат и тимар Damaskite k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Дамаскиния руини 4 5 1 630
Калувирич карие - спахийски зиамат и тимар Kalu-viriç k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Калугерица руини 6 10 3 1733
Кючук Плазотище карие - спахийски зиамат и тимар Küçük Plazotişte k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Плазомища Ставродроми 4 35 16 2 7592
Лабаница карие - спахийски зиамат и тимар Labanica k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Лабаница Плакида 35 20 1 7200
Лабаница карие - спахийски зиамат и тимар Labanica-i diger k. -der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Лабаница Микроливадо 31 17 с войнуци (ma'a voynuğan) 4032[11]
Мегалъ Резни карие - спахийски зиамат и тимар Megalı-Rezni k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Резна Антура 22 12 3 3774
Лабанова карие - спахийски зиамат и тимар Labanova k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Лабаново Симандро 9 4 29 20 2 5818
Айо Никола карие - спахийски зиамат и тимар Ayo Nikola k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 2 414
Пилори карие - спахийски зиамат и тимар Pilori k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Пилорио 9 7 1 1052
Микри Осовище махала - спахийски зиамат и тимар Mahalle an k.-i Mıkrı-Osovişte mh.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 13 3 1 1095
Селаник-и Бюзюрк карие - спахийски зиамат и тимар Selanik-i Büzürk k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Големо Шулин? 39 8 1 3000
Ренде карие - спахийски зиамат и тимар Rende k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Ренда Дихимаро 5 2 6 3 1 1020
Локом карие - спахийски зиамат и тимар Lokom k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Луком Лукоми 46 15 8 6981
Костаничко карие - спахийски зиамат и тимар Kostaniçko k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Констанско Авгеринос 42 45 5995
Кафе карие - спахийски зиамат и тимар Kafe k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 3 5 428
Хомочко карие - спахийски зиамат и тимар Homoçko k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Омотско Ливадотопи 44 16 2317
Сирдан карие - спахийски зиамат и тимар Sirdan k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Шюрдан Аксиокастро 14 8 2258
Кошизе карие - спахийски зиамат и тимар Koşize k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 11 6 1 3845
Микри карие - спахийски зиамат и тимар Mıkrı k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Мокрени? Варико 12 5 2312
Черниш карие - спахийски зиамат и тимар Çerniş k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Черниш руини 12 4 1 824
Витанци карие - спахийски зиамат и тимар Vitanci k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Витан Вотани 3 8 737
Хогац карие - спахийски зиамат и тимар Hogac k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 24 8 2 2407
Маноковац карие - спахийски зиамат и тимар Manokovac k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Моноковаци руини 1 37 16 1 3364
Волте карие - спахийски зиамат и тимар Volte k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 22 11 2 1637
Витовинич мезра - спахийски зиамат и тимар Vitoviniç mz.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 150
Синовир карие - спахийски зиамат и тимар Sinovir k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Синиверго руини 2 2 1 475
Стенич карие - спахийски зиамат и тимар Steniç k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 2 24 13 3858
Тирпезга карие - спахийски зиамат и тимар Tirpezga k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Трапезица 22 7 3812
Гурше карие - спахийски зиамат и тимар Gurşe k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 101 31 4 3948
Ланцито карие - спахийски зиамат и тимар Lancito k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Лютища Керасона 24 10 1778
Скала мезра - спахийски зиамат и тимар Iskala mz.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Цкалохор? Скалохори 188
Видовище карие - спахийски зиамат и тимар Vidovişte k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 5 125 51 1 8573
Линотоп карие - спахийски зиамат и тимар Linotop k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Линотоп Линотопи 47 37 7 7532
Бишова карие - спахийски зиамат и тимар Bişova k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Бишово Кипариси 18 8 2 1237
Миричко карие - спахийски зиамат и тимар Miriçko k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Парацико? руини 20 8 1 1789
Черепяни карие - спахийски зиамат и тимар Çerepyani k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Челепяни Гликокерасия 4 2 [липсва] 1204
Бращани карие - спахийски зиамат и тимар Braştani k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Брещени Авги 55 24 3575
Лорад карие - спахийски зиамат и тимар Lorad k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 24 10 1 1533
Малохине карие - спахийски зиамат и тимар Malohine k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 3 11 3 1212
Мирали карие - спахийски зиамат и тимар Mirali k-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Мирали Хрисавги 60 20 5603
Чухан карие - спахийски зиамат и тимар Çuhan k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 3 39 7 3334
Айо Тодор карие - спахийски зиамат и тимар Ayo Todor k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. 13 3 1 1191
Жужелци карие - спахийски зиамат и тимар Jujelci k.-der ze'amet ve tîmâr-ı sp. Жужелци Спилеа 11 2 525
Общо 156 54 6232 2866 326 680795[12][13]

Костур[редактиране | редактиране на кода]

Костур Kestorya Традиционно
име
Ново
име
Мюсюлмани Гяури Други Данък
Ханета Ергени Ханета Ергени Вдовици
Кесторя град - хас на падишаха Nefs-i Kestorya - hâss-i pâdişah Костур Кастория 90 7 750 155 102 рибари на езерото (ma'a mahsul-i göl) 7 25604
мюсюлмани с берат (Ehl-i berat) 7
eвреи ханета 8
eвреи ергени 9
Загоричани карие - хас на падишаха Zagoriçani k.- hâss-i pâdişah Загоричани Василиада 4 55 16 5 4303
Исливе карие - хас на падишаха İslive k.- hâss-i pâdişah Сливени Коромилия 46 18 5 5794
Жупанище карие - хас на падишаха Jupanişte k.- hâss-i pâdişah Жупанища Левки 1 36 21 3 5552
Добронище карие - хас на падишаха Dobronişte k.- hâss-i pâdişah Добролища Калохори 2 102 36 2 10783
Вишани карие - хас на падишаха Vişani k.- hâss-i pâdişah Вишени Висиния 67 13 2 10320
Бехоки карие - хас на падишаха Behoki k.- hâss-i pâdişah Бъмбоки Ставропотамос 35 9 5 6281
Дупяк карие - хас на падишаха Dupyak k.- hâss-i pâdişah Дупяк Диспилио 26 6 1983
Блопашани карие - хас на падишаха Blopaşani k.- hâss-i pâdişah 23 9 4 3572
Оховище карие - хас на падишаха Ohovişte k.- hâss-i pâdişah Олища? Мелисотопос 118 49 9 16167
Хурпеще мезра - хас на падишаха Hurpeşte mz.- hâss-i pâdişah Хрупища Аргос Орестико 1400
Линка карие - хас на падишаха Linka k.- hâss-i pâdişah Лъка Ланка 45 12 2 7809
Маврова карие - хас на падишаха Mavrova k.- hâss-i pâdişah Маврово Маврохори 4 146 27 13 17387
Котури карие - хас на падишаха Koturi k.- hâss-i pâdişah Котори руини 71 42 6 9384
Богачко карие - хас на падишаха Bogaçko k.- hâss-i pâdişah Богатско Вогацико 1 148 30 8 13911
Куманиче карие - тимар и зиамет Kumaniçe k. - der tîmâr ve ze'amet Куманичево Лития 88 18 13321
Корилова карие - тимар и зиамет Korilova k.- der tîmâr ve ze'amet Чурилово Агиос Николаос 22 3 2749
Велидже карие - тимар и зиамет Velijde k.- der tîmâr ve ze'amet Велища Аспрула 38 1 4088
Горенци карие - тимар и зиамет Gorenci k.- der tîmâr ve ze'amet Горенци Корисос 82 16 10 имперски хас (hâss-i hümâyun) 8981
Пирзовани мезра - тимар и зиамет Pirzovani mz.- der tîmâr ve ze'amet Пирсояни имперски хас (hâss-i hümâyun) 1435
Хотонище карие - тимар и зиамет Hotonişte k.- der tîmâr ve ze'amet Фотинища Фотини 65 19 2 13533
Долечко мезра Корча - тимар и зиамет Doleçko mz. tabi-i Görice- der tîmâr ve ze'amet 315
Садова карие - тимар и зиамет Yukaru Sadova k.- der tîmâr ve ze'amet Горно Садово руини 54 12 6439
Ирмава карие - тимар и зиамет İrmava k.- der tîmâr ve ze'amet 7 10 780
Пендатрол карие - тимар и зиамет Pendatrol k.- der tîmâr ve ze'amet Пендатур руини 34 2 3 4724
Никовани карие - тимар и зиамет Nikovani? k.- der tîmâr ve ze'amet Негован Фламбуро 1 31 3 2 4236
Конотлан карие - тимар и зиамет Konotlan k.- der tîmâr ve ze'amet Кономлади Макрохори 81 50 3 8295
Тихолище карие - тимар и зиамет Tiholişte k.- der tîmâr ve ze'amet Тихолища Тихио 70 22 4 10810
Кримпени карие - тимар и зиамет Krimpeni k.- der tîmâr ve ze'amet Кърпени Крепени 30 7 5 8919
Кладором карие - тимар и зиамет Kladorom k.- der tîmâr ve ze'amet Кладороби Кладорахи 54 15 1 6339
Делова карие - тимар и зиамет Delova k.- der tîmâr ve ze'amet Желево Андартико 23 26 3 6511
Радогожд карие - тимар и зиамет Radogojd k.- der tîmâr ve ze'amet Радигоже Агия Анна 45 9 2 6972
Лентова карие - тимар и зиамет Lentova k.- der tîmâr ve ze'amet Лънтово руини 1 52 14 7 10550
Позновад карие - тимар и зиамет Poznovad k.- der tîmâr ve ze'amet Поздивища Халара 3 42 35 10 5721
Сезам карие - тимар и зиамет Sezam k.- der tîmâr ve ze'amet 98 31 3 9412
Брещани карие - тимар и зиамет Breştani k.- der tîmâr ve ze'amet Брещени Авги 4 1 39 12 6 8856
Юкару Орашице карие - тимар и зиамет Yukaru Oraşiçe k.- der tîmâr ve ze'amet Орешец руини 2 1 27 16 2 3095
Зичище карие - тимар и зиамет Ziçişte k.- der tîmâr ve ze'amet Зичища 1 48 30 4987
Истудене Доде карие - тимар и зиамет İstudene Dode k.- der tîmâr ve ze'amet Студена вода 42 11 7 2591
Търпаничко карие - тимар и зиамет Tırpaniçko k.- der tîmâr ve ze'amet Търпаничко 34 10 2529
Речичани карие - тимар и зиамет Reçiçani k.- der tîmâr ve ze'amet 31 6 5 2909
Стенич карие - тимар и зиамет Steniç k.- der tîmâr ve ze'amet Стенско Стена 2 49 22 2 6852
Петенсанова карие - тимар и зиамет Petensanova k.- der tîmâr ve ze'amet 41 14 2 3761
Коронище карие - тимар и зиамет Koronişte k.- der tîmâr ve ze'amet Королище руини 39 15 4 4884
Банище карие - тимар и зиамет Banişte k.- der tîmâr ve ze'amet Баница руини 2 3 342
Зелегожд карие - тимар и зиамет Zelekojd k. - der tîmâr ve ze'amet Желегоже Пендаврисо 1 77 24 с мезра (ma'a mezra'a) 8500
Крушовец карие - тимар и зиамет Kuruşovec k.- der tîmâr ve ze'amet 32 4 1500
Цакони-и Бюзюрк карие - тимар и зиамет Çakoni-yi Büzürk k.- der tîmâr ve ze'amet Големо Цакони 51 17 1 4475
Цакони-и Кючюк карие - тимар и зиамет Çakoni-yi Küçük k.- der tîmâr ve ze'amet Малко Цакони 6 4 1 6295
Дорава карие - тимар и зиамет Dorava k.- der tîmâr ve ze'amet 39 10 5988
Сетол карие - тимар и зиамет Setol k.- der tîmâr ve ze'amet Сетома Кефалари 3 32 7 4 4553
Свети Димитър карие - тимар и зиамет Ayo Dimitri k.- der tîmâr ve ze'amet 17 2 1079
Фирешниче карие - тимар и зиамет Fireşniçe k.- der tîmâr ve ze'amet Черешница Поликерасо 25 6 4952[14]
Куруше карие - тимар и зиамет Kuruşe k. - der tîmâr ve ze‘amet 66 28 2463
Лавур карие - тимар и зиамет Lavur k.- der tîmâr ve ze‘amet Луври 16 2 2512
Серакине карие - тимар и зиамет Serakine k.- der tîmâr ve ze‘amet Саракина руини 25 8 3 1712
Ислатина карие - тимар и зиамет İslatina k.- der tîmâr ve ze‘amet Слатина 23 9 1868
Крушодол карие - тимар и зиамет Kuruşodol k.- der tîmâr ve ze‘amet 10 8 741
Черчище карие - тимар и зиамет Çerçişte k.- der tîmâr ve ze‘amet Чърчища 1 28 11 3000
Чука карие - тимар и зиамет Çuka k.- der tîmâr ve ze‘amet Чука 74 24 2 9103
Желин карие - тимар и зиамет Jelin k.- der tîmâr ve ze‘amet Желин Хилиодендро 15 9 13 1 1854
Мачани карие - тимар и зиамет Maçani k.- der tîmâr ve ze‘amet Масган Ахладия 18 3 1976
Варибоб карие - тимар и зиамет Varibob k.- der tîmâr ve ze‘amet Вари боб 12 2 1 1093
Брадолинче карие - тимар и зиамет Bradolinçe k.- der tîmâr ve ze‘amet Брадвица? 14 9 1010
Издерличе карие - тимар и зиамет İzderilçe k.- der tîmâr ve ze‘amet Здралци Амбелокипи 1 14 3 2 1912
Ишлемите карие - тимар и зиамет İşlemite k.- der tîmâr ve ze‘amet Слимнища Милица 1 23 5 6060
Маврониче мезра - тимар и зиамет Mavroniçe mz.- der tîmâr ve ze‘amet Мавриотиса? 291
Архангел карие - тимар и зиамет Arhangel k.- der tîmâr ve ze‘amet Архангел руини 4 8 1 1 911
Пимова карие - тимар и зиамет Pimova k.- der tîmâr ve ze‘amet 6 1 1 252
Хоралище карие - тимар и зиамет Horalişte k.- der tîmâr ve ze‘amet 3 3 249
Ивратин карие - тимар и зиамет İvratin k.- der tîmâr ve ze‘amet Вратин Алиакмонас 4 425
Костурадже карие - тимар и зиамет Kosturajde k.- der tîmâr ve ze‘amet Костураджа Костарази 14 3 2 625
Прекопана карие - тимар и зиамет Prekopana k.- der tîmâr ve ze‘amet Прекопана Перикоп̀и 10 9 3 1012
Орашница карие - тимар и зиамет Oraşniçe k.- der tîmâr ve ze‘amet 22 13 2034
Иглиберине мезра - тимар и зиамет Igliberine mz.- der tîmâr ve ze‘amet Изглибе Пория 296
Горна Исливени карие - тимар и зиамет Gorna İsliveni k.- der tîmâr ve ze‘amet Горно Сливени 11 3 2 1075
Берст мезра - тимар и зиамет Berst mz.- der tîmâr ve ze‘amet 247
Калурех карие - тимар и зиамет Kalureh? k.- der tîmâr ve ze‘amet 3 1 1 582
Зеловище мезра - тимар и зиамет Zelovişte mz.- der tîmâr ve ze‘amet 412
Илян карие - тимар и зиамет İlyan k.- der tîmâr ve ze‘amet 35 12 соколари (Bâzdar) ханета 1 3545
Виреновани карие - тимар и зиамет Virenovani k.- der tîmâr ve ze‘amet Дреновени Кранионас 49 30 1 5961
Търнова карие - тимар и зиамет Tırnova k.- der tîmâr ve ze‘amet Търнава Прасино 18 25 1 2584
Брезниче карие - тимар и зиамет Brezniçe k.- der tîmâr ve ze‘amet Брезница Ватохори 2 74 31 3 7201
Бабшо карие - тимар и зиамет Babşo k.- der tîmâr ve ze‘amet Бабчор Пименико 52 35 3512
Калугерич мезра - тимар и зиамет Kalu Geriç mz.- der tîmâr ve ze‘amet Калугерица руини 240
Ораховице карие - тимар и зиамет Orahoviçe k.- der tîmâr ve ze‘amet 16 17 2087
Хровиля карие - тимар и зиамет Hrovilya k.- der tîmâr ve ze‘amet Руля Котас 25 12 3342
Орово карие - тимар и зиамет Orahova k.- der tîmâr ve ze‘amet 14 31 1 3103
Бесвиня карие - тимар и зиамет Besvinya k.- der tîmâr ve ze‘amet Бесвина Сфика 12 10 2562
Остадилче карие - тимар и зиамет Ostadilçe k.- der tîmâr ve ze‘amet Статица Мелас 39 52 4 4631
Желова карие - тимар и зиамет Jelova k.- der tîmâr ve ze‘amet Желево Андартико 55 36 1 4617
Черно Ховище карие - тимар и зиамет Çerno Hovişte k.- der tîmâr ve ze‘amet Чърновища Маврокамбос 29 15 3029
Габреш карие - тимар и зиамет Gabreş k.- der tîmâr ve ze‘amet Габреш Гаврос 54 36 2 5062
Граждани карие - тимар и зиамет Grazdani k.- der tîmâr ve ze‘amet Граждено Врондеро 35 39 1 3292
карие - тимар и зиамет k. - der tîmâr ve ze'amet 138 32 13 19513
Галище карие - тимар и зиамет Galişte k.- der tîmâr ve ze‘amet Галища Оморфоклисия 5 205 69 27418
Неволяни карие - тимар и зиамет Nevolani k.- der tîmâr ve ze'amet Долно Неволяни Валтонера 16 7 2 1749
Видохова карие - тимар и зиамет Vidohova k.- der tîmâr ve ze'amet Видово Видохова 3 30 7 1 2132
Клисура карие - тимар и зиамет Klisura k.- der tîmâr ve ze'amet Клисура 28 1044
Драганица карие - тимар и зиамет Draganiçe k.- der tîmâr ve ze'amet 13 4 1 1318
Плач карие - тимар и зиамет Plaç k.- der tîmâr ve ze'amet Българска Блаца Оксия 17 5 2 1150
Арменохор карие - тимар и зиамет Armenohor k.- der tîmâr ve ze'amet Арменохор Арменохори 5 2 2 650
Мегасичова карие - тимар и зиамет Megasiçova k.- der tîmâr ve ze'amet Големо Шестеово Сидирохори 5 2 Манастир „Свети Архангел“ (Manastır-ı Arhangel) 325
Апоскепос карие - тимар и зиамет Aposkepos k.- der tîmâr ve ze'amet Апоскеп Апоскепос 3 23 5 1403
Нуща карие - тимар и зиамет Nuşta k.- der tîmâr ve ze'amet Ощима? Тригоно 23 5 1 1676
Измекси карие - тимар и зиамет İzmeksi k.- der tîmâr ve ze'amet Смикси 6 3 1 685
Мюсюлмани, които са отседнали в Костур Müselleman-ı nefs-i kala-i Kestorya мюсюлмани войници (Müselleman n.) 3
Мюсюлмани, които са отседнали в по-горните селища Müselleman-ı kala-i mezbure мюсюлмани войници (Müselleman n.) 2
Охрана на диздаря, имама и кехаята Mustahfızan ma'a dizdar ve imam ve kethüda войници (n.) 28
Общо 159 20 4647 1613 310 610074[15][16]

Билища[редактиране | редактиране на кода]

Билища Bihlişte Традиционно
име
Ново
име
Мюсюлмани Гяури Други Данък
Ханета Ергени Ханета Ергени Вдовици
Сювени карие - хас на Касъм паша Süveni k. - hâss-i Kasım Paşa Совян 2 237 75 8 13654
Симлак карие - хас на Касъм паша Simlak k.- hâss-i Kasım Paşa 7 57 6 7 5136
Остропере карие - хас на Касъм паша Ostropere k.- hâss-i Kasım Paşa 2 38 21 2 2158
Виско поле карие - хас на Байрам паша мирмиран на Румелия Visko Poli k. -hâss-i Bayram Paşa mirmiran-ı Rumili Воскопоя 208 4 6 10168
Търнова карие - хас на Байрам паша мирмиран на Румелия Tırnova k.-hâss-i Bayram Paşa mirmiran-ı Rumili 63 19 5729
Билище град - спахийски тимар и зиамет Nefs-i Bihlişte nf. -der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan Билища Билищ 14 1 76 27 мюсюлмани с берат (Ehl-i berat müslim), хас на шаха (hâss-i şahi) 6 13630
Мегал(и) Пустец карие - спахийски тимар и зиамет Megal(i) Pustiç k. -der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan Пустец 165 7 имперски хас (hâss-i hümâyun) 18821
Томиле карие - спахийски тимар и зиамет Tomile k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 26 12 имперски хас (hâss-i hümâyun) 3156
Нивица карие - спахийски тимар и зиамет Nuvica k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan Нивици Псарадес 69 4 имперски хас (hâss-i hümâyun) 4101
Ремчи карие - спахийски тимар и зиамет Remçi k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 55 15 2 имперски хас (hâss-i hümâyun) 8351
Горна Опар карие - спахийски тимар и зиамет Gorna Opar k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan Малик Опар? 19 11 3 имперски хас (hâss-i hümâyun) 3130
Плас карие - спахийски тимар и зиамет Plas k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan Пляса 12 48 5 2 10667
Кючюк Пустец карие - спахийски тимар и зиамет Küçük Pustiç k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan Пустец 87 62 4 11912
Извезда карие - спахийски тимар и зиамет İzvezde k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan Звезда 16 4 31 13 1 4916
Кричкова карие - спахийски тимар и зиамет Kriçkova k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 2 1 19 6 3925
Икназовец карие - спахийски тимар и зиамет İknazoveç k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 1 46 21 8978
Бежан карие - спахийски тимар и зиамет Bejan k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 3 97 33 5 12365
Пилури карие - спахийски тимар и зиамет Piluri k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan Пилур 3 5 4 1032
Селце карие - спахийски тимар и зиамет Selçe k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan Селца 2 65 31 5138
Белчиско карие - спахийски тимар и зиамет Belçisko k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 42 19 3 3592
Околище карие - спахийски тимар и зиамет Okolişte k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 23 25 1 2545
Кошнице карие - спахийски тимар и зиамет Koşniçe k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan Кошница 51 22 2704
Лищика карие - спахийски тимар и зиамет Liştika k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 42 18 2 3813
Рог карие - спахийски тимар и зиамет Rog k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 1 28 7 3087
Полошка карие - спахийски тимар и зиамет Poloşka k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan Полоска 4 3 20 4 1 2116
Черищин мезра - спахийски тимар и зиамет Çeriştin mz.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 287
Игло Почани карие - спахийски тимар и зиамет İglo Poçani k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 31 12 7 3922
Ишяни карие - спахийски тимар и зиамет İşyani k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 8 2 12 11 3202
Осковди карие - спахийски тимар и зиамет Oskovdi k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 25 10 2 3066
Тиран карие - спахийски тимар и зиамет Tiran k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 21 3 1 2319
Пусилич карие - спахийски тимар и зиамет Pusiliç k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 1 17 3 2 3177
Манастир „Свети Атанасий“ мезра - спахийски тимар и зиамет Manastır-ı Ayo Atanas mz.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 311
Зирноска карие - спахийски тимар и зиамет Zirnoska k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan Зърновско Зърноско 33 35 1 5697
Мачка карие - спахийски тимар и зиамет Maçka k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 27 7 32 1 2292
Хочуща карие - спахийски тимар и зиамет Hoçuşta k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan Хочища 2 110 25 8 10968
Исловинче карие - спахийски тимар и зиамет İslovinçe k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 29 1 2385
Плорочище карие - спахийски тимар и зиамет Ploroçişte k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 21 1 1 1524
Селечко карие - спахийски тимар и зиамет Seleçko k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 34 39 1 3544
Пояни карие - спахийски тимар и зиамет Polani k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan Поян 9 4 100 17 7 13719
Лабаница карие - спахийски тимар и зиамет Labanica k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan Лобаница 1 57 10 1 6000
Ликифаш карие - спахийски тимар и зиамет Likifaş k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 20 10 1 4315
Хоновище карие - спахийски тимар и зиамет Honovişte k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 30 25 4198
Исвети Герк карие - спахийски тимар и зиамет İsveti Gerk k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan Шънгерги 52 9 10 7567
Исвети карие - спахийски тимар и зиамет İsveti k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 1 21 5 1787
Бразани карие - спахийски тимар и зиамет Brazani k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 17 5 1 1373
Мисимомалик карие - спахийски тимар и зиамет Misimomalik k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan Малик 12 1 [липсва] 1055
Мочорище карие - спахийски тимар и зиамет Moçorişte k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan Мочурища Манчурища 38 6 1 3870
Височиче карие - спахийски тимар и зиамет Visoçiçe k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan Височица 11 2 19 3 2345
Таджи карие - спахийски тимар и зиамет Taci k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 1 45 21 1 2947
Често кладенче карие - спахийски тимар и зиамет Çesto Kladinçe k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 2 22 7 2 2250
Лескъра карие - спахийски тимар и зиамет Leskıra k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 1 7 361
Голобърда карие - спахийски тимар и зиамет Golobrda k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 6 3 17 25 1 2150
Ивранеще карие - спахийски тимар и зиамет İvraneşte k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan Вранища 6 46 29 1 4155
Калищица карие - спахийски тимар и зиамет Kaliştica k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 5 3 29 8 2 3004
Кочач карие - спахийски тимар и зиамет Koçaç k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 23 17 2 2367[17]
„Свети Никола“ манастир спахийски тимар и зиамет Manastır-ı Ayo Nikola -der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan годишно (fi sene) 146
Подгорна карие - спахийски тимар и зиамет Podgorna k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 2 57 32 6 7504
Дренова карие - спахийски тимар и зиамет Drenova k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan Дреново 39 23 5 6376
Битинчка карие - спахийски тимар и зиамет Bitinçka k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan Битинцка 2 52 23 3 7015
Безмишле карие - спахийски тимар и зиамет Bezmişle k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 45 19 5672
Леска карие - спахийски тимар и зиамет Leska k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan Леска 1 37 4 3 1506
Козница карие - спахийски тимар и зиамет Kozniçe k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 15 11 2 595
Промаш карие - спахийски тимар и зиамет Promaş k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 8 2 726
Прогон Кун карие - спахийски тимар и зиамет Brogon Kun k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 2 13 4 815
Дефини карие - спахийски тимар и зиамет Defini k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 36 14 2622
Жияни карие - спахийски тимар и зиамет Jiyani k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 2 3 19 11 1889
Балкалар карие - спахийски тимар и зиамет Balkalar k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 13 1462
Корине карие - спахийски тимар и зиамет Korine k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 32 13 2150
Пиргос карие - спахийски тимар и зиамет Pirgos k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 4 1 53 32 2 6163
Хофини карие - спахийски тимар и зиамет Hofini k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 14 6 2012
Шулин карие - спахийски тимар и зиамет Şulin k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan Шулин 43 10 1507
Костенец карие - спахийски тимар и зиамет Kosteneç k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan Косинец Йеропиги 1 23 23 2804
Лапани карие - спахийски тимар и зиамет Lapani k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 9 2 12 4 1982
Ковасиле карие - спахийски тимар и зиамет Kovasile k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 21 7 1814
Никари карие - спахийски тимар и зиамет Nikari k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 15 12 1 2038
Рабинска карие - спахийски тимар и зиамет Rabinçka k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 13 3 13 3 4000
Папани карие - спахийски тимар и зиамет Papani k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 9 2 32 13 4212
Пончиска карие - спахийски тимар и зиамет Ponçiska k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 16 5 1 2037
Колонче карие - спахийски тимар и зиамет Kolonçe k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 38 18 4948
Чакуни карие - спахийски тимар и зиамет Çakuni k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan Цангон 2 1 53 14 4807
Миловех карие - спахийски тимар и зиамет Miloveh k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 15 11 2 2930
Сулани карие - спахийски тимар и зиамет Sulani k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 26 12 2243
Пендавин карие - спахийски тимар и зиамет Pendavin k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 11 5 43 13 5833
Белорад карие - спахийски тимар и зиамет Belorad k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 3 36 13 5555
Расне мезра - спахийски тимар и зиамет Rasne? mz.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 500
Кучи Магали карие - спахийски тимар и зиамет Kuçi Magalı k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan Куч 8 4 13 7 3268
Трисите карие - спахийски тимар и зиамет Trisite k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 2 43 29 1 3854
Чипани карие - спахийски тимар и зиамет Çipani k-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 31 13 2087
Аларине карие - спахийски тимар и зиамет Alarine mz.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 206
Бистран карие - спахийски тимар и зиамет Bistran k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 27 17 2 3500
Ачменик карие - спахийски тимар и зиамет Açmenik k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 1 38 20 3095
Свети Никола карие - спахийски тимар и зиамет İsveti Nikola k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 10 2 567
Николиче карие - спахийски тимар и зиамет Nikoliçe k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan Николица 19 1000
Кабаш карие - спахийски тимар и зиамет Kabaş k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 1 9 3 470
Тирбище карие - спахийски тимар и зиамет Tirbişte k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 14 1 742
Манастир карие - спахийски тимар и зиамет Manastır k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 13 10 1286
Буковец карие - спахийски тимар и зиамет Bukovec k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 7 4 692
Бобовик карие - спахийски тимар и зиамет Bobovik k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 1 7 1 1 609
Пирдоша карие - спахийски тимар и зиамет Pirdoşa k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 1 21 5 1028
Бабинич карие - спахийски тимар и зиамет Babiniç k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 8 4 3 868
Микри Куч карие - спахийски тимар и зиамет Mıkrı Kuç k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 2 8 an zevayid 1071
Околище мезра - спахийски тимар и зиамет Okolişte mz.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 1593
Влахи карие - спахийски тимар и зиамет İvlahi k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 6 6 545
Дранодол карие - спахийски тимар и зиамет Dranodol? k.-der zmt. ve tm.-ı sipâhîyan 5 1 925
Общо 234 54 3627 1268 147 392250[18]

Корча[редактиране | редактиране на кода]

Корча Görice Традиционно
име
Ново
име
Мюсюлмани Гяури Други Данък
Ханета Ергени Ханета Ергени Вдовици
Притор карие - хас на падишаха Pritor k. - hâss-i pâdişah Претор 75 23 8 11895
Аржани карие - хас на падишаха Arzani k.- hâss-i pâdişah 74 69 4 19121
Ищербова карие - хас на падишаха İşterbova k.- hâss-i pâdişah Щърбово 74 50 2 7840
Исливница карие - хас на падишаха İslivnica k.- hâss-i pâdişah Сливница 30 32 3 8947
Листиркова карие - хас на падишаха Listirkova k.- hâss-i pâdişah Щърково Плати 49 53 2 тимар на Мехмед паша 8835
Бощани - хас на падишаха Boştani k.- hâss-i pâdişah Бостанджиовци 16 16 2717
Решне карие - хас на падишаха Reşne k.- hâss-i pâdişah Ресен 2 80 43 6 9492
Меномир карие - хас на падишаха Menomir k.- hâss-i pâdişah Метимир 17 6 965
Винани карие - хас на падишаха Vinani k.- hâss-i pâdişah Винени Пили 25 24 1 3335
Рудари карие - ххас на падишаха Rudari k.- hâss-i pâdişah Рудари Калитеа 34 31 2 3912
Чер карие - хас на падишаха Çer k.- hâss-i pâdişah Церие 4 22 960
Рудари мезра - хас на падишаха Rudari mz.- hâss-i pâdişah Рудари 2000
Енбория карие - град хас на Касъм паша Enboriya nefs-i Göricedir-hâss-i Kasım Paşa Борие Бория 15 4 101 25 [липсва] мюсюлмани с берат (Ehl-i berat müslim) 6 9111
синове на спахии (sipâhî-zade müslim) 1
акънджии (Akıncı) 1
Лешница карие - хас на Касъм паша Leşnica k.-hâss-i Kasım Paşa Лешница 1 1 69 6 6110
Каменица карие - хас на Касъм паша Kamenica k.-hâss-i Kasım Paşa Каменица 7 1 149 42 6 6803
Лаврани карие - хас на Касъм паша Lavrani k.-hâss-i Kasım Paşa 10 1 139 35 4 8503
Вахали карие - хас на Касъм паша Vahalı k.-hâss-i Kasım Paşa 1 68 39 4 4159
Лубойна карие - хас на Касъм паша Luboyna k.-hâss-i Kasım Paşa Любойно 56 56 4 5866
Кюремат карие - хас на Касъм паша Küremat k.-hâss-i Kasım Paşa 12 7 3 658
Гирман карие - хас на Касъм паша Girman k.-hâss-i Kasım Paşa Герман Агиос Германос 69 52 4 8560
Искониче карие - хас на Касъм паша İskoniçe k.-hâss-i Kasım Paşa 33 25 4936
Манастир Поп Герк и Пройерне и Наличе и Исканас - хас на Касъм паша на езерото Manastır-ı Pop-Gerk ve Projerne ve Naliçe ve İskanas - hâss-i Kasım Paan göl ve gayrihi 200
Гораниче мезра - хас на Касъм паша Goraniçe mz.-hâss-i Kasım Paşa 111
Абали карие - хас на Байрам паша, мирмиран на Румелия Abalı k. - hâss-i Bayram Paşa mirmiran-ı Rumili 1 69 42 2 войнуци (ma'a voynugan-ı mensuh) 13234
Перова карие - хас на Байрам паша, мирмиран на Румелия Perova k.- hâss-i Bayram Paşa mirmiran-ı Rumili Перово 7 4 535
Германич карие - хас на Байрам паша, мирмиран на Румелия Germaniç k.- hâss-i Bayram Paşa mirmiran-ı Rumili 2 1 100
Милчани карие - хас на Байрам паша, мирмиран на Румелия Milçani k- hâss-i Bayram Paşa mirmiran-ı Rumili Мелчан 4 71 20 4 7587
Мамаша карие - хас на Байрам паша, мирмиран на Румелия Mamaşa k.- hâss-i Bayram Paşa mirmiran-ı Rumili 11 324
Паскалчище карие - хас на Байрам паша, мирмиран на Румелия Paskalçişte k.- hâss-i Bayram Paşa mirmiran-ı Rumili 4 182
Дошитани карие - хас на Байрам паша, мирмиран на Румелия Doşitani k.- hâss-i Bayram Paşa mirmiran-ı Rumili 3 1 76 19 5 5689
Линка карие - хас на Байрам паша, мирмиран на Румелия Linka k.- hâss-i Bayram Paşa mirmiran-ı Rumili Лънга 38 28 2 6219
Винчани карие - спахийски зиамет и тимар Vinçani k.-der ze‘amet ve tîmârha Винчан 21 8 93 26 2 11125
Поланя капие - спахийски зиамет и тимар Polanya k.-der ze‘amet ve tîmârha Полена 2 1 11 7 913
Пулава мезра - спахийски зиамет и тимар Pulava mz.-der ze‘amet ve tîmârha Пулаха без наборна рая (hali ez-raiyyet) 100
Госкова карие - спахийски зиамет и тимар Goskova k.-der ze‘amet ve tîmârha Горно Госкова и Долно Госкова 5 4 62 7 9 7487
Борова карие - спахийски зиамет и тимар Borova k.-der ze‘amet ve tîmârha Борова 72 7 4852
Юкару Тац карие с Ашаги Тац - спахийски зиамет и тимар Yukaru Tac k. ma'a Aşağı Tac-der ze‘amet ve tîmârha Тач Ларта 8 1 60 50 1 6752
Истарине карие - спахийски зиамет и тимар İstarine k. ma'a İstarite-der ze‘amet ve tîmârha 4 35 4 1 3278
Новасил карие - спахийски зиамет и тимар Novasil k.-der ze‘amet ve tîmârha Новосела 64 5 2 3898
Какинас карие - спахийски зиамет и тимар Kakinas k.-der ze‘amet ve tîmârha 3 52 20 6 3500
Лекач карие - спахийски зиамет и тимар Lekaç k.-der ze‘amet ve tîmârha Лекас 20 9 7 2300
Рамни карие - спахийски зиамет и тимар Ramni k.-der ze‘amet ve tîmârha 95 78 2 19316
Дупени карие - спахийски зиамет и тимар Dupeni k.-der ze‘amet ve tîmârha Долно Дупени 49 63 7 8630
Мазарак карие - спахийски зиамет и тимар Mazarak k.-der ze‘amet ve tîmârha Мазрек 7 9 1 721
Шибиска карие - спахийски зиамет и тимар Şibiska k.-der ze‘amet ve tîmârha Шипска 113 37 6 5547
Бодомка карие - спахийски зиамет и тимар Bodomka k.-der ze‘amet ve tîmârha 54 73 3 5961
Дренова карие - спахийски зиамет и тимар Drenova k.-der ze‘amet ve tîmârha Дреново 1 194 29 4 18000
Оскоб карие - спахийски зиамет и тимар Oskob k.-der ze‘amet ve tîmârha 13 4 80 22 3 13931
Грачкани карие - спахийски зиамет и тимар Graçkani k.-der ze‘amet ve tîmârha 1 4 1 [липсва] 721
Солоб мезра - спахийски зиамет и тимар Solob mz.-der ze‘amet ve tîmârha без наборна рая (hali ez-raiyyet) 178
Калудай мезра - спахийски зиамет и тимар Kaluday mz.-der ze‘amet ve tîmârha hali ez-raiyyet без наборна рая (hali ez-raiyyet) 150
Братичина карие - спахийски зиамет и тимар Bratiçina k.-der ze‘amet ve tîmârha Брачани 40 33 5 6998
Беле Воде карие - спахийски зиамет и тимар Bele Vode k.-der ze‘amet ve tîmârha 2 46 9 3 2616
Булгарец карие - спахийски зиамет и тимар Bulgareç k.-der ze‘amet ve tîmârha Булгарец 6 3 77 35 1 9455[19]
Вимбил карие - спахийски зиамет и тимар Vimbil k.-der ze‘amet ve tîmârha Въмбел Мосхохори 84 61 1 5777
Исмирдеш карие - спахийски зиамет и тимар İsmirdeş k.-der ze‘amet ve tîmârha Смърдеш Кристалопиги 1 53 28 4944
Тирани карие - спахийски зиамет и тимар Tirani k.-der ze‘amet ve tîmârha Трън 3 36 11 3525
Ано Ванбил карие - спахийски зиамет и тимар Ayo Vanbil k.-der ze‘amet ve tîmârha Горно Въмбел Ано Мосхохори 28 1 3690
Ищани карие - спахийски зиамет и тимар İştani k.-der ze‘amet ve tîmârha 11 3 1 2032
Курушова карие - спахийски зиамет и тимар Kuruşova k.-der ze‘amet ve tîmârha Крушова 7 11 1 1879
Берде карие - спахийски зиамет и тимар Berde k.-der ze‘amet ve tîmârha Барда 22 13 1 4234
Невичише карие - спахийски зиамет и тимар Neviçişte k.-der ze‘amet ve tîmârha Невичищ 5 14 3 1 1606
Почеста карие - спахийски зиамет и тимар Poçeşta k.-der ze‘amet ve tîmârha 1 43 14 1 5308
Либоник карие - спахийски зиамет и тимар Libonik k.-der ze‘amet ve tîmârha Любоня 1 33 5 5069
Либоки Никола карие - спахийски зиамет и тимар Liboki Nikola k.-der ze‘amet ve tîmârha 10 3 2112
Маладин карие - спахийски зиамет и тимар Maladin k.-der ze‘amet ve tîmârha 8 2 17 2 2352
Колуца карие - спахийски зиамет и тимар Koluca k.-der ze‘amet ve tîmârha 3 35 15 7 4274
Наколич карие - спахийски зиамет и тимар Nakoliç k.-der ze‘amet ve tîmârha Наколец 5 1 39 26 3 7840
Новасил карие - спахийски зиамет и тимар Novasil k.-der ze‘amet ve tîmârha 27 14 2 3748
Бани карие - спахийски зиамет и тимар Bani k.-der ze‘amet ve tîmârha 12 4 1052
Метонова карие - спахийски зиамет и тимар Metonova k.-der ze‘amet ve tîmârha 42 30 7300
Ракичко карие - спахийски зиамет и тимар Rakiçko k.-der ze‘amet ve tîmârha Ракитска Ракицка 22 30 1 1874
Докаша карие - спахийски зиамет и тимар Dokaşa k.-der ze‘amet ve tîmârha 11 7 1017
Берик карие - спахийски зиамет и тимар Berik k.-der ze‘amet ve tîmârha Берик 18 26 4 1884
Исвети карие - спахийски зиамет и тимар İsveti k.-der ze‘amet ve tîmârha 32 21 2998
Сушлице карие - спахийски зиамет и тимар Suşilce k.-der ze‘amet ve tîmârha 8 12 1 2218
Радоник карие - спахийски зиамет и тимар Radonik k.-der ze‘amet ve tîmârha 13 24 2062
Дамян карие - спахийски зиамет и тимар Damyan k.-der ze‘amet ve tîmârha Дамянец 1 18 10 2 3000
Протопан карие - спахийски зиамет и тимар Protopan k.-der ze‘amet ve tîmârha 18 2 1 4100
Пилури карие - спахийски зиамет и тимар Piluri k.-der ze‘amet ve tîmârha Пилур 4 2 1527
Хелмиш карие - спахийски зиамет и тимар Helmiş k.-der ze‘amet ve tîmârha Хелмъс 8 4 22 1 [липсва] 1300
Заградище карие - спахийски зиамет и тимар Zagradişte k.-der ze‘amet ve tîmârha Заградец Бузъликен 3 1 35 3 3 5057
Зарани карие - спахийски зиамет и тимар Zarani k.-der ze‘amet ve tîmârha 28 3 875
Вирлочище карие - спахийски зиамет и тимар Virloçişte k.-der ze‘amet ve tîmârha 3 42 7 2 5345
Заркани карие - спахийски зиамет и тимар Zarkani k.-der ze‘amet ve tîmârha Жаркан 4 715
Кладором карие - спахийски зиамет и тимар Kladorom k.-der ze‘amet ve tîmârha 18 1 40 3 4 5735
Михалич карие - спахийски зиамет и тимар Mihalic k.-der ze‘amet ve tîmârha 12 4 1217
Асомат карие - спахийски зиамет и тимар Asomat k.-der ze‘amet ve tîmârha Асамати 27 25 3 4846
Суло гърло карие - спахийски зиамет и тимар Sulo Gırlo k.-der ze‘amet ve tîmârha 8 4 1 1551
Ващимяни карие - спахийски зиамет и тимар Vaştimyani k.-der ze‘amet ve tîmârha 19 5 2 3940
Керголца карие - спахийски зиамет и тимар Kergolca k.-der ze‘amet ve tîmârha 13 6 1 1352
Гаргар карие - спахийски зиамет и тимар Gargar k.-der ze‘amet ve tîmârha 1 33 32 1 7415
Райони карие - спахийски зиамет и тимар Rajoni k.-der ze‘amet ve tîmârha 39 30 1 4535
Тудаш карие - спахийски зиамет и тимар Tudaş k.-der ze‘amet ve tîmârha 8 4 3 997
Кирешова и Бюрзюк карие - спахийски зиамет и тимар Kireşova-i Büzürk k.-der ze‘amet ve tîmârha 27 18 5 2312
Кирешова и Кючюк карие - спахийски зиамет и тимар Kireşova-i Küçük k.-der ze‘amet ve tîmârha 20 7 1851
Тюрбе карие - спахийски зиамет и тимар Türbe k.-der ze‘amet ve tîmârha 31 14 3 2795
Хърсоврек карие - спахийски зиамет и тимар Hırsovrek k.-der ze‘amet ve tîmârha 5 4 1 1050
Килмидун карие - спахийски зиамет и тимар Kilmidun k.-der ze‘amet ve tîmârha 3 1 240
Опай карие - спахийски зиамет и тимар Opay k.-der ze‘amet ve tîmârha Опая 32 35 1 4383
Бариц карие - спахийски зиамет и тимар Baric k.-der ze‘amet ve tîmârha 5 41 10 2 3701
Айо Тодор карие - спахийски зиамет и тимар Ayo Todor k.-der ze‘amet ve tîmârha 8 1 18 8 1735
Търновец карие - спахийски зиамет и тимар Tırnovec k.-der ze‘amet ve tîmârha 53 18 2 5600
Добричани карие - спахийски зиамет и тимар Dobriçani k.-der ze‘amet ve tîmârha 48 11 3603
Буковик карие - спахийски зиамет и тимар Bukovik k.-der ze‘amet ve tîmârha 19 18 2396
Лавдани карие - спахийски зиамет и тимар Lavdani k.-der ze‘amet ve tîmârha 8 [липсва] 16 12 2 1647
Курбинова карие - спахийски зиамет и тимар Kurbinova k.-der ze‘amet ve tîmârha Курбиново 71 55 12074
Вирлати карие - спахийски зиамет и тимар Virlati k.-der ze‘amet ve tîmârha 2 59 10 5 5503
Флок карие - спахийски зиамет и тимар Flok k.-der ze‘amet ve tîmârha Флок 1 11 5 2 1269
Дрисник карие - спахийски зиамет и тимар Drisnik k.-der ze‘amet ve tîmârha Дърсник 10 52 [липсва] 6 6001
Крабановис карие - спахийски зиамет и тимар Krabanovis k.-der ze‘amet ve tîmârha 16 6 2 1890
Лех карие - спахийски зиамет и тимар Leh? k.-der ze‘amet ve tîmârha 21 12 2021[20]

Бележки[редактиране | редактиране на кода]

 1. Yeni, Harun. Demography and settlement in Paşa Sancağı Sol-Kol Region according to Muhasebe-i Vilayet-i Rumeli Defteri dated 1530 : A Master’s Thesis. Ankara, Bilkent University. Department of History, September 2006. с. 1. (на турски)
 2. Yeni, Harun. Demography and settlement in Paşa Sancağı Sol-Kol Region according to Muhasebe-i Vilayet-i Rumeli Defteri dated 1530 : A Master’s Thesis. Ankara, Bilkent University. Department of History, September 2006. с. 102. (на турски)
 3. Yeni, Harun. Demography and settlement in Paşa Sancağı Sol-Kol Region according to Muhasebe-i Vilayet-i Rumeli Defteri dated 1530 : A Master’s Thesis. Ankara, Bilkent University. Department of History, September 2006. с. 103. (на турски)
 4. Yeni, Harun. Demography and settlement in Paşa Sancağı Sol-Kol Region according to Muhasebe-i Vilayet-i Rumeli Defteri dated 1530 : A Master’s Thesis. Ankara, Bilkent University. Department of History, September 2006. с. 104. (на турски)
 5. Yeni, Harun. Demography and settlement in Paşa Sancağı Sol-Kol Region according to Muhasebe-i Vilayet-i Rumeli Defteri dated 1530 : A Master’s Thesis. Ankara, Bilkent University. Department of History, September 2006. с. 105. (на турски)
 6. Yeni, Harun. Demography and settlement in Paşa Sancağı Sol-Kol Region according to Muhasebe-i Vilayet-i Rumeli Defteri dated 1530 : A Master’s Thesis. Ankara, Bilkent University. Department of History, September 2006. с. 106. (на турски)
 7. Yeni, Harun. Demography and settlement in Paşa Sancağı Sol-Kol Region according to Muhasebe-i Vilayet-i Rumeli Defteri dated 1530 : A Master’s Thesis. Ankara, Bilkent University. Department of History, September 2006. с. 107. (на турски)
 8. Yeni, Harun. Demography and settlement in Paşa Sancağı Sol-Kol Region according to Muhasebe-i Vilayet-i Rumeli Defteri dated 1530 : A Master’s Thesis. Ankara, Bilkent University. Department of History, September 2006. с. 108. (на турски)
 9. Yeni, Harun. Demography and settlement in Paşa Sancağı Sol-Kol Region according to Muhasebe-i Vilayet-i Rumeli Defteri dated 1530 : A Master’s Thesis. Ankara, Bilkent University. Department of History, September 2006. с. 109. (на турски)
 10. Yeni, Harun. Demography and settlement in Paşa Sancağı Sol-Kol Region according to Muhasebe-i Vilayet-i Rumeli Defteri dated 1530 : A Master’s Thesis. Ankara, Bilkent University. Department of History, September 2006. с. 110. (на турски)
 11. Yeni, Harun. Demography and settlement in Paşa Sancağı Sol-Kol Region according to Muhasebe-i Vilayet-i Rumeli Defteri dated 1530 : A Master’s Thesis. Ankara, Bilkent University. Department of History, September 2006. с. 111. (на турски)
 12. Yeni, Harun. Demography and settlement in Paşa Sancağı Sol-Kol Region according to Muhasebe-i Vilayet-i Rumeli Defteri dated 1530 : A Master’s Thesis. Ankara, Bilkent University. Department of History, September 2006. с. 112. (на турски)
 13. Τσότσος, Γεώργιος. Το οικιστικό δίκτυο των περιοχών Καστοριάς-Βοΐου το 1530. // Κοζάνη, 600 χρόνια ιστορίας – Γένεση και ανάπτυξη μια Μητρόπολης. Πρακτικά Β ́ Συνεδρίου Τοπικήςιστορίας. Κοζάνη, Δήμος Κοζάνης, 2014. ISBN 978-618-81319-3-0. σ. 55-59. (на гръцки)
 14. Yeni, Harun. Demography and settlement in Paşa Sancağı Sol-Kol Region according to Muhasebe-i Vilayet-i Rumeli Defteri dated 1530 : A Master’s Thesis. Ankara, Bilkent University. Department of History, September 2006. с. 113. (на турски)
 15. Yeni, Harun. Demography and settlement in Paşa Sancağı Sol-Kol Region according to Muhasebe-i Vilayet-i Rumeli Defteri dated 1530 : A Master’s Thesis. Ankara, Bilkent University. Department of History, September 2006. с. 114. (на турски)
 16. Τσότσος, Γεώργιος. Το οικιστικό δίκτυο των περιοχών Καστοριάς-Βοΐου το 1530. // Κοζάνη, 600 χρόνια ιστορίας – Γένεση και ανάπτυξη μια Μητρόπολης. Πρακτικά Β ́ Συνεδρίου Τοπικήςιστορίας. Κοζάνη, Δήμος Κοζάνης, 2014. ISBN 978-618-81319-3-0. σ. 60-62. (на гръцки)
 17. Yeni, Harun. Demography and settlement in Paşa Sancağı Sol-Kol Region according to Muhasebe-i Vilayet-i Rumeli Defteri dated 1530 : A Master’s Thesis. Ankara, Bilkent University. Department of History, September 2006. с. 115. (на турски)
 18. Yeni, Harun. Demography and settlement in Paşa Sancağı Sol-Kol Region according to Muhasebe-i Vilayet-i Rumeli Defteri dated 1530 : A Master’s Thesis. Ankara, Bilkent University. Department of History, September 2006. с. 116. (на турски)
 19. Yeni, Harun. Demography and settlement in Paşa Sancağı Sol-Kol Region according to Muhasebe-i Vilayet-i Rumeli Defteri dated 1530 : A Master’s Thesis. Ankara, Bilkent University. Department of History, September 2006. с. 117. (на турски)
 20. Yeni, Harun. Demography and settlement in Paşa Sancağı Sol-Kol Region according to Muhasebe-i Vilayet-i Rumeli Defteri dated 1530 : A Master’s Thesis. Ankara, Bilkent University. Department of History, September 2006. с. 118. (на турски)
     Портал „Османска империя“         Портал „Османска империя          Портал „Македония“         Портал „Македония