Български топоними в Егейска Македония и Западна Тракия

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Това е списък на топонимите (ороними, хидроними, регионими и ойконими) в Егейска Македония, Беломорска Тракия и Одринска Тракия, използвани от българското население в тези области и на техните съвременни официални гръцки и турски съответствия, предвид извършената смяна на топоними в Гърция.

  • Списъкът не взима предвид етимологията на топонима (била тя от гръцки, турски, български или друг език), а културната среда, в която топонимът се използва. Така например Палиор се приема за български топоним, въпреки гръцкия си произход, а Доган Хисар също се смята за български топоним, въпреки турската си етимология.
  • Предикатът български принципно означава, че в селището е имало или има българско население.
  • Списъкът не разглежда хронологично топонимите, т.е. не показва сменените топоними след влизането на двете области в границите на Гърция. Или днешните официални гръцки имена в някои случаи са хронологично успоредни и дори значително по-стари от българските топоними.
  • Съвременните гръцки топоними се дават във варианта им на димотики и съответната транслитерация на новогръцкото произношение на български.
  • Имената на демите и общините, които на гръцки са в генитив, се дават в номинатив.
  • Някои от селищата географски принадлежат на Епир, а не на Македония, но административно са включени в областнаединица Костур.

Беломорска (Егейска) Македония и Тракия[редактиране | редактиране на кода]

Ороними[редактиране | редактиране на кода]

Български топоним Вариант Район Днешно гръцко име Транскрипция
Беласица няма Сярско Μπέλες или Κερκίνη Белес или Керкини
Богданска планина Бешикдаг Сярско Βερτίσκος, Κερδύλλια и Ορη Βόλβης Вертискос, Кердилия и Ори Волвис
Боздаг Боз даг, Драмски Боздаг, Мраморица Драмско Φαλακρό или Μποζ Νταγ Фалакро или Боз даг
Варовитец Карагьоз гьол първенeц на Сминица Μαυρομμάτα Мавромата
Гелебек хребет Овчарица (планина) Дедеагачко
Горуша Войнова планина Костурско Βόιο Войо
Гюмюрджински снежник Картал даг Гюмюрджинско Παπίκιο Папикио
Камбуница няма Кожанско Καμβούνια Камвуния
Каракамен Дурла, Негуш планина и Докса Берско Βέρμιο Вермио
Кожух Кожуф Воденско Τζένα Дзена
Корбец Горбец, Корабец, Горбеч Костурско Τρικλάριο Трикларио
Круша няма Кукушко Δύσωρο или Κρούσια όρη Дисоро или Крусия ори
Кушница Пърнар даг Сярско и Кавалско Παγγαίο Пангео
Мъгленик Мъгленишки рид, Думанлъдаг Дедеагачко Σίλο Сило
Нередска планина Вич, Вичо Леринско Βίτσι или Βέρνο Вици или Вярно
Нидже Ниче, Каймакчалан Воденско Βόρας, Καϊμακτσαλάν Ворас, Каймакцалан
Овчарица Чобан Дедеагачко Τσοπάν Цопан
Одре няма Костурско Όντρια Одрия
Орлово няма Костурско Όρλοβο или Μαλιμάδι Орлово или Малимади
Паяк Гюмендже балкан Воденско Πάικο Пайко
Пелистер Перистер, Баба Леринско Βαρνούντας или Περιστέρι Варнудас или Перистери
Пеперуда няма Дедеагачко Βουνά Έβρου Вуна Евру
Равна[1] възвишения в Сухо планина
Руен Руян, Чал Ксантийско Αχλάτ Τσάλ или Αχλαδόβουνο Ахлат Цал или Ахладовуно
Сенгелска планина Сенгеловска планина, Ченгел планина, Рупелска планина Сярско 'Αγκιστρο или Τσιγγέλι Ангистро или Цингели
Синяк Снежник, Карлъдаг Кожанско Σινιάτσικο или Ασκιο Синяцико или Аскио
Славянка Али Ботуш, Китка Сярско Όρβηλος Орвилос
Сминица Смийница, Змийница, Малък или Серски Боздаг Сярско и Драмско Μενοίκιο Меникио
Сухо дял отБогданска планина Ορη Βόλβης Ори Волвис
Хортач Кортач Солунско Χορτιάτης Хортиатис
Чалдаг Чал даг Кавалско Λεκάνης Όρη или Τσαλ Νταγ Леканис Ори или Цал даг
Червена гора няма Кожанско и Гревенско Βούρινος Вуринос
Черна гора Кара даг Сярско Μαύρο Βουνό Мавро Вуно
Чиста гора Чиста орман Кавалско Σύμβολο Символо
Шапка Чапка Кожанско Πιέρια или Φλάμπουρο Пиерия или Фламбуро
Шапка Шапчи Дедеагачко Σάπκα Сапка
Шарлия Шаралия, Бродска планина Сярско Βρόντος Врондос

Хидроними[редактиране | редактиране на кода]

Български топоним Вариант Район Днешно гръцко име Транскрипция
Аматовско езеро Кукушко Αματόβου Аматову
Арда Άρδας Ардас
Арджанско езеро Арджаски гьол Кукушко Αρτζάν Ардзан
Белица Валовищка Белица, Крушовска река Сярско Κρουσοβίτης Крусовитис
Бешичко езеро Бешик гьол Солунско Λίμνη Βόλβη Лимни Волви
Бигленската река извиращ от Равна в Сухо пл., приток на р. Богданица
Бистрица Индже Кара Су Αλιάκμονας Алиакмонас
Богданица Богдана, Богданска река, Гювезна дере Солунско Μπογδάνα Богдана
Болубрадска река извиращ от Равна в Сухо пл., приток на р. Богданица
Буругьол езеро Порто лагос, Бистонско ез. Ксантийско Βιστωνίδα Вистонида
Бутковско езеро Бутковски гьол Сярско Λίμνη Κερκίνη Лимни Керкини
Бяла река Сярско, влива се в ез. Порто Лаго Τραύος в разл. ч. на теч. – Травос, Трахос, Аспропотамос
Вардар Αξιός или Βαρδάρης Аксиос или Вардарис
Вода Воденско Βόδας или Εδεσσαίος Водас или Едесеос
Върба Ксанти, Гюмюрджинско Κόσυνθος Косинтос
Галик Кукушко, Солунско Γαλλικός или Εχέδωρος Галикос или Ехедорос
Голямо Преспанско езеро Леринско Λίμνη Μεγάλη Πρέσπα Лимни Мегали Преспа
Горчиво езеро Аджъгьол Кукушко Πικρολίμνη Пикролимни
Дойранско езеро Кукушко Λίμνη Δοϊράνη Лимни Дойрани
Доспат Доспатска река Драмско Δεσπάτης Деспатис
Драматица Ангиста Драмско Αγγίτης Ангитис
Дълбока река извиращ от Равна в Сухо пл., приток на р. Богданица
Дяволска река Драмско Διαβολόρεμα Дяволорема
Зазерци Саръгьол Леринско Λίμνη Ζάζαρη Лимни Зазари
Кара Азмак Солунско Λουδίας Лудиас
Костурско езеро Костурско Λίμνη Καστοριάς или Ορεστιάδα Лимни Касторияс или Орестиада
Луда река Къзълдели Су Димотика Ερυθροπόταμος Еритропотамос
Лъгадинско езеро Лангаза, Айвасилско езеро Солунско Λίμνη Κορώνεια или Λίμνη Λαγκαδά или Λίμνη Αγίου Βασιλείου Лимни Корония или Лимни Лангада или Лимни Агиу Василиу
Лъджа Илидже дере Кавалско Ξηροπόταμος или Μαρμαράς Ксиропотамос или Мармарас
Малко Преспанско езеро Мало Преспанско езеро Леринско Λίμνη Μικρή Πρέσπα Лимни Микри Преспа
Марица Дедеагачко Έβρος Еврос
Менова река Скечанска река Ксантийско Ξηροπόταμος Ксиропотамос
Места Кара су Νέστος Нестос
Мъгленица Мегленица, Могленица Воденско Μογλενίτσας Могленицас
Островско езеро езеро Острово Воденско Λίμνη Βεγορίτιδα Лимни Вегоритида
Петърско езеро Леринско Λίμνη Πετρών Лимни Петрон
Рендина река южният склон на Сухо пл.,
Руднишко езеро Врабчинско езеро Леринско Λίμνη Χειμαδίτιδα Лимни Химадитида
Сакулева Сакулина Леринско Σακουλέβας Сакулевас
Серовица река Сяровица, Баничка, Фратска/Фрътска река Шарлия планина
Стара река извиращ от Равна в Сухо пл., приток на р. Богданица
Струма Сярско Στρυμόνας Стримонас
Сушица Куру чай Гюмюрджинско Κομψάτος Компсатос
Търнава Ярдимли дере Гюмюрджинско Φιλιουρή Филюри

Регионими[редактиране | редактиране на кода]

Български топоним Вариант Район Днешно гръцко име Транскрипция
Дарнашки села Сярско Δαρνακοχώρια Дарнакохория
Зъхна Зъхненско Сярско Ζίχνη Зихни
Кореща Костурско Κορέστια Корестия
Костенария Кастенария Костурско Καστανοχώρια Кастанохория
Мадемски села Полигироско Μαντεμοχώρια Мадемохория
Мъглен Меглен Воденско Μογλενά или Αλμωπία Моглена или Алмопия
Мървашко Марвашко Сярско
Преспа Леринско Πρέσπες Преспес
Сланица Негушко и Воденско Σλάνιτσα Сланица

Ойконими[редактиране | редактиране на кода]

Български топоним Вариант Област Община Днешно гръцко име Транскрипция
Авдамал Абдамал Сяр Висалтия Σησαμία Сисамия
Аджилар Хаджилар Родопи Марония Προσκυνητές Проскинитес
Айватово Хайватово Солун Мигдония Λητή Лити
Аканджали Аканджели Кукуш Аканджали Μουριές Муриес
Алар Аларе Пела Енидже Вардар Αρχοντικό Архондико
Алистрат Алистратик Сяр Алистрат Αλιστράτη Алистрати
Али Ходжалар Кукуш Горчиво езеро Μικρόκαμπος Микрокамбос
Алчак Алчак махала Кукуш Боймица Χαμηλό Хамило
Анатолу Сяр Беласица Ανατολή Анатоли
Апоскеп Костур Костур Απόσκεπος Апоскепос
Аракли Иракли, Ракли Солун Лъгадина Ηράκλειο Ираклио
Арапли Солун Ехедорос Νέα Μαγνησία Неа Магнисия
Аркудохор Иматия Негуш Αρκοχώρι Аркохори
Арменско Ерменско Лерин Лерин Άλωνα Алона
Арменово Ерменово, Арменоро, Арменохор Лерин Лерин Αρμενοχώρι Арменохори
Армутчи Кукуш Кукуш Μεγάλη Βρύση Мегали Вриси
Арсен Арсеново Пела Въртокоп Αρσένι Арсени
Асарбегово Сарбегово, Асар бей Пела Александър Велики Δροσερό Дросеро
Аспарухово Сейменли Софлу Φυλακτό Филакто
Аткьой Марония-Шапчи Λύκειο
Ахил Айл, Свети Ахил Лерин Άγιος Αχίλλειος Агиос Ахилиос
Ашиклар Ашиклари, Ашъклар Кукуш Ашиклар Ευρωπός Европос
Бабчор Бапчор заличено Βαψώρι или Ποιμενικό Вапсори или Пименико
Бабяни Пела Кирос Λάκκα Лака
Байракли Баракли Сяр Долна Джумая Βαλτερό Валтеро
Балджа Солун Мигдония Μελισσοχώρι Мелисохори
Балдъран Родопи Шапчи Νέα Σάντα Неа Санда
Балевец Баловец, Балавча, Балафча Солун Лъгадина Κολχικό Колхико
Баладжа Балица Ясъкьой Мелитена
Балъджа Балджа Пела Енидже Вардар Μελίσσι Мелиси
Баница Лерин Вощарани Βεύη Веви
Баница Банища Сяр Кормища Συμβολή Символи
Баница дем Сяр заличено Καρυαί Карие
Баня Пела Въртокоп Λουτροχώρι Лутрохори
Баровица Кукуш Гумендже Καστανερή Кастанери
Бахово Баово Пела Съботско Πρόμαχοι Промахи
Башклисе Еврос Орфей Πρωτοκκλήσι Протоклиси
Бел Камен Лерин Кучковени Δροσοπηγή Дросопиги
Бела църква Костур Хрупища Ασπροκκλησιά Аспроклисия
Бела църква Акче клисе Кукуш Кукуш Κολχίδα Кохида
Белотинци Драма Неврокоп Λευκόγεια Левкогия
Бер Верея, Караферия Иматия Бер Βέροια Верия
Бериславци Берислав, Борислав Пела Къпиняни Περίκλεια Периклия
Берово Солун Богданска планина Βερτίσκος Вертискос
Бесвина Бесвиня заличено Σφήκα Сфика
Биджова махала Биджо махала, Биджо махале Пела Съботско Πιπεριές или Πιπεριά Пипериес или Пипария
Бизово Пела Съботско Μεγαπλάτανος Мегаплатанос
Биралци Налбант кьой Кожани Кайляри Περδίκκας Пердикас
Битуша Битуше, Витоша, Витуша Лерин Долно Клещино Παρόρειο Парорио
Блазомища Плазомища Кожани Цотили Σταυροδρόμι Ставродроми
Блаце Блачен, Блацен Драма Неврокоп Αχλαδέα Ахладеа
Бобища Бобишча Костур Свети Врач Βέργα Верга
Боболец Бабалец Драма Просечен Πύργοι Пирги
Бобуща Бобущ Кожани Неаполи Πλατανιά Платания
Богатско Богацко Костур Йон Драгумис Βογατσικό Вогацико
Богородица Еникьой Солун Лъгадина Δορκάδα Доркада
Бозец Пела Постол Άθυρα Атира
Боймица Бойница Кукуш Боймица Αξιούπολη Аксиуполи
Борботско Борбоцко, Бърбоцко Костур Аренес Επταχώρι Ептахори
Борешница Лерин Вощарани Παλαίστρα Палестра
Борисово Шахинлар Дедеагач Άνθεια Антия
Боровец[2] Лимен Кавала Тасос Λιμένας Θάσου Лимен Тасос или само Тасос
Борово Драма Неврокоп Ποταμοί Потами
Ботишево Исеинкьой, Хюсейн кьой Ксанти Кръстополе Ιωνικό Йонико
Бошовци Карабунар Кожани Кайляри Μαυροπηγή Мавропиги
Брайнат Бранят Иматия Апостол Павел Νέα Νικομήδεια Неа Никомидия
Брезница Бресница Лерин Смърдеш Βατοχώρι Ватохори
Братанково Ксанти Сливово Γοργόνα Горгона
Брещени Брешчени, Брешчани, Брачани Костур Света Троица Αυγή Авги
Бук Гара Бук Драма Бук Παρανέστι Паранести
Буковик Лерин Преспа Οξυά Оксия
Булгаркьой Еврос Димотика Ελληνοχώρι Елинохори
Буруград Перитор Гюмюрджна Козлукебир (Ариана) заличено
Булгаро Българско, Вулгаро Кавала Тасос Ραχώνι Рахони
Бурсово Борсово Драма Просечен Ανθοχώρι Антохори
Бутково Сяр Беласица Κερκίνη Керкини
Бутковска Джумая Джумая махала Сяр Беласица Λιβαδιά Ливадия
Буф Бух Лерин Долно Клещино Ακρίτας Акритас
Бухин Бойне Костур Хрупища Ανθηρό Антиро
Българска Блаца Блаца българско, Блато българско Костур Вич Οξυά Оксия
Бъмбоки Бомбоки Костур Свети Врач Σταυροπόταμος Ставропотамос
Вайпеш Вайпес Кожани Неаполи Χειμερινό Химерино
Валгат Валгаци Кукуш Боймица Καμποχώρι Кабохори
Валовища Демир Хисар Сяр Валовища Σιδηρόκαστρο Сидирокастро
Везник Сяр Емануил Папас Άγιον Πνεύμα Агион Пневма
Велища Велище, Велидже Кожани Кожани Λευκοπηγή Левкопиги
Велища Велище Кожани Неаполи Ασπρούλα Аспрула
Ветрен Ветрена Сяр Петрич Νέο Πετρίτσι Нео Петрици
Вехти пазар Вети пазар, Ескидже Пела Кирос Αξός Аксос
Вещица Ветища Иматия Иринуполи Αγγελοχώρι Ангелохори
Вещица Иматия Иринуполи Πολυπλάτανος Полиплатанос
Видолуща Видолуш Кожани Цотили Δαμασκηνιά Дамаскиния
Висанско Визанско Костур Аренес Πευκόφυτο Певкофито
Вичища Вечища, Ветища Костур Хрупища Νίκη Ники
Винени Лерин Преспа Πύλη Пили
Висока Солун Богданска планина Όσσα Оса
Витан Вичани Костур Хрупища Βοτάνι Вотани
Витачища Витаща Сяр Кюпкьой Κρηνίδα Кринида
Вишени Костур Вич Βυσσινιά Висиния
Владая Кукуш Дойран Ακρίτας Акритас
Владиково Ладикус Драма Осеница Οροπέδιο Оропедио
Владово Пела Воден Άγρας Аграс
Влашка Блаца Блаца влашко, Блато влашко Кожани Влашка Блаца Βλάστη Власти
Воден Водена Пела Воден Έδεσσα Едеса
Войводина Кожани Света Петка Σπηλιά Спилия
Волак Драма Неврокоп Βώλαξ Волакс
Вощарани Вощарени, Овощарени, Овчарани, Тюрбели Лерин Вощарани Μελίτη Мелити
Врабчин заличено Χειμάδιο Химадио
Врежот Врес, Виреш Пела Пласничево Άγιος Λουκάς Агиос Лукас
Врождан Врождани Кожани Цотили Άγιοι Ανάργυροι Агии Анаргири
Врондища Вронджища, Вронгища Кожани Синяк Καλονέρι Калонери
Въгени Вънгени Пела Въртокоп Σεβαστιανά Севастиана
Въдрища Пела Кирос Παλαιός Μυλότοπος Палеос Милотопос
Възем Везме, Везми Драма Неврокоп Εξοχή Ексохи
Вълково Драма Неврокоп Χρυσοκέφαλος Хрисокефалос
Вълкоянево Вълкоян Пела Воден Λύκοι Лики
Вълчища Пела Съботско Υδραία Идреа
Въмбел заличено Μοσχοχώρι Мосхохори
Върбени Лерин Вощарани Ιτέα Итеа
Върбени Пела Въртокоп Νέα Ζωή Неа Зои
Върдомици Ердогмуш Кожани Димитриос Ипсилантис Ποντοκώμη Пондокоми
Въртокоп Въртекоп, Вертикоп Пела Въртокоп Σκύδρα Скидра
Въртолом Лерин Кучковени Άγιος Βαρθολομαίος Агиос Вартоломеос
Габреш Костур Кореща Γάβρος Гаврос
Габровци Габрища, Габеш Пела Съботско Δωροθέα Доротеа
Галища Галишча Костур Света Троица Ομορφοκκλησιά Оморфоклисия
Гара Аканджали Кукуш Аканджали Σταθμός Μουριών Статмост Мурион
Гара Баница Лерин Кучковени Σταθμός Βεύης Статмос Вевис
Гара Негуш Иматия Негуш Σταθμός Статмос
Гара Порой Сяр Беласица Ροδόπολη Родополи
Гвоздово Гвоздево, Гювезна, Гивезна Солун Гвоздово Άσσηρος Асирос
Герман Свети Герман Лерин Преспа Άγιος Γερμανός Агиос Германос
Герман Сяр Валовища Σχιστόλιθος Схистолитос
Гида Иматия Гида Αλεξάνδρεια Александрия
Гинош Гинуш Кожани Неаполи Μολόχα Молоха
Глобощица Глибовица, Глибовци Сяр Беласица Καλοχώρι Калохори
Гола Кожани Дойран Κορυφή Корифи
Гоблица Кожани Елимия Κρόκος Крокос
Голема река Иматия Негуш Ροδοχώρι Родохори
Голишани Иматия Антемия Λευκάδια Левкадия
Голо село Пела Пласничево Ακρολίμνη или Γυμνά Ακρολίμνη или Гимна
Голям Дервент Еврос Орфей Μέγα Δέρειο Мега Дерио
Горгопик Горгоп Кукуш Боймица Γοργόπη Горгопи
Горенци Горница Драма Просечен Γραμμένη Грамени
Горенци Костур Свети Врач Κορησός Корисос
Горицко Горишко, Горенци Лерин Айтос Αγραπιδια Аграпидия
Горна Лакавица Драма Неврокоп Μικροκλεισούρα Микроклисура
Горна Статица Костур Кореща Άνω Μελάς Ано Мелас
Горни порой Сяр Беласица Άνω Πορόια Ано Пороя
Горничево Лерин Суровичево Κέλλη Кели
Горно Броди Сяр Горно Броди Άνω Βροντού Ано Вроду
Горно власи Влах заличено Εξώβαλτα Ексовалта
Горно Граматиково Пела Островско езеро Άνω Γραμματικό Ано Граматико
Горно Жервохор Горно Червор Иматия Иринуполи Άνω Ζερβοχώρι Ано Зервохори
Горно Каленик Лерин Долно Клещино Άνω Καλλινίκη Ано Калиники
Горно Клещино Горна Клещина Лерин Долно Клещино Άνω Κλεινές Ано Клинес
Горно Котори Горни Котор Лерин Кучковени Άνω Υδρούσσα Ано Идруса
Горно Крушари Горно Крушаре заличено Εξώ Αχλαδοχώρι Ексо Ахладохори
Горно Крушоради Лерин Вощарани Άνω Αχλάδα Ахлада
Горно Липохор Горно Липоор заличено Άνω Λιποχώρι Липохори
Горно Неволяни Горно Неволени Лерин Лерин Σκοπιά Скопия
Горно Новоселско Ветко Ново село заличено Άνω Νέα Κόμη Ано Неа Коми
Горно Папратско Костур Четирок Πτεριά или Άνω Πτεριά Птерия или Ано Птерия
Горно Турманли Горно Торомин Пела Съботско Άνω Ροδωνιά Ано Родония
Горно Шел Горно село Иматия Негуш Άνω Σέλι или Άνω Βέρμιο Ано Сели или Ано Вермио
Госно Костур Хрупища Λαχανόκηποι Лаханокипи
Гостолюби Гостелюбе, Костолюби Пела Къпиняни Κωνσταντία Констандия
Градище заличено Κύρρος Кирос
Гражден Граждино, Гражино Лерин Преспа Βροντερό Вродеро
Граменци Драма Просечен Γραμμένη Грамени
Грамос Грамуща Костур Грамос Γράμος Грамос
Граничево Гранич, Гранич Солун Сухо Κρυονέρι Крионери
Грачен Грачани Сяр Алистрат Αγιοχώρι Агиохори
Гребена Гребена Гребена Γρεβενά Гревена
Гропино Групиново Пела Въртокоп Δάφνη Дафни
Грубевци Грубеш Пела Постол Αγροσυκιά Агросикия
Гръче Грънче, Граче Костур Нестрам Πτελέα Птелеа
Гугово Пела Воден Βρυτά Врита
Гулинци Голенци, Гюлинч Лерин Суровичево Ροδώνας Родонас
Гумендже Гюмендже, Гуменджа Кукуш Гумендже Γουμένισσα Гумениса
Гърбасел Гърбашел Кукуш Кукуш Καστανιές Кастаниес
Гърлени Костур Акритес Χιονάτο Хионато
Гъскарка Каскарка Солун Ехедорос Καλοχώρι Калохори
Гюмюрджина Гюмюлджина Родопи Гюмюрджина Κομοτηνή Комотини
Гюпчево Кадикьой Пела Александър Велики Γυψοχώρι Гипсохори
Дамян Сюлюкли, Сюлюклю, Сулукли Пела Енидже Вардар Δαμιανό Дамяно
Дарово Даровас, Ириница Кавала Места Κεχρόκαμπος Кехрокамбос
Дебрец Кожани Мурик Αναρράχη Анарахи
Дедеагач Еврос Дедеагач Αλεξανδρούπολη Александруполи
Делиелес Еврос Тригоно Elaia
Дели Хасан Сяр Беласица Μοναστηράκι Монастираки
Демирджилер Кожани Димитриос Ипсилантис Σιδεράς Сидерас
Дервент Еврос Дедеагач Άβαντας Авантас
Дервент Еврос Софлу Κορνοφωλιά Корнофолия
Деслаб Деслап Кожани Цотили Δραγασιά Драгасия
Джами махале Солун Богданска планина Πολυδένδρι Полидендри
Джинджос Сяр Тахино Σιτοχώρι Ситохори
Диминища Дименица Гревена Хасия Καρπερό Карперо
Димитрич Сяр Висалтия Δημητρίτσι Димитрици
Димонци Кожани Дойран Άγιος Χαράλαμπος Агиос Хараламбос
Димотика Еврос Димотика Διδυμότειχο Дидимотихо
Добролища Добролишча Костур Четирок Καλοχώρι Калохори
Довища Сяр Емануил Папас Εμμανουήλ Παππάς Емануил Папас
Доган Хисар Еврос Дедеагач Αισύμη Есими
Дойран Гара Дойран Кукуш Дойран Δοϊράνη Дойрани
Доксат Драма Доксат Δοξάτο Доксато
Долап Сяр Долна Джумая Σαρακατσαναίικο Саракацанейко
Долени Костур Хрупища Ζευγοστάσι Зевгостаси
Долна Джумая Баракли Джумая, Сярска Джумая Сяр Долна Джумая Ηράκλεια Ираклия
Долни порой Сяр Беласица Κάτω Πορόια Като Пороя
Долно Броди Драма Неврокоп Κάτω Βρόντου Като Вроду
Долно власи Влах Пела Пласничево Εσώβαλτα Есовалта
Долно Граматиково Пела Островско езеро Κάτω Γραμματικό Като Граматико
Долно Гръче Долно Граче, Долно Градче Костур Нестрам Κάτω Πτελέα Като Птелеа
Долно Каленик Лерин Долно Клещино Κάτω Καλλινίκη Като Калиники
Долно Клещино Долна Клещина Лерин Долно Клещино Κάτω Κλεινές Като Клинес
Долно Копаново Иматия Антемия Χαρίεσσα Хариеса
Долно Котори Долни Котор Лерин Кучковени Υδρούσσα Идруса
Долно Крушари Долно Крушаре заличено Εσώ Αχλαδοχώρι Есо Ахладохори
Долно Липохор Долно Липоор Пела Върокоп Λιποχώρι или Κάτω Λιποχώρι Липохори или Като Липохори
Долно Неволяни Долно Неволени Лерин Айтос Βαλτόνερα Валтонера
Долно Новоселско Чифлик Ново село заличено Κάτω Νέα Κόμη Като Неа Коми
Долно Папратско Костур Четирок Κάτω Πτεριά Като Птерия
Долно Родиво Пела Съботско Κορυφή Корифи
Долно Турманли Долно Торомин Пела Съботско Κάτω Ροδωνιά Като Родония
Долно Шел Долно село Иматия Бер Σέλι или Κάτω Βέρμιο Сели или Като Вермио
Доло Кожани Жупан Βυθός Витос
Дравуданища Дравунища, Солинар, Солинари Кожани Кожани| Μεταμόρφωση Метаморфоси
Драгоманци Драма Пела Съботско Άψαλος Апсалос
Драготин Сяр Драготин Προμαχώνας Промахонас
Драцко Иматия Македонида Δάσκιο Даскио
Драгошево Сяр Орляк Ζευγολατι Зевголати
Древено заличено Πύλη Пили
Дремиглава Солун Мигдония Δρυμός Дримос
Дреничево Дранч Костур Нестрам Κρανοχώρι Кранохори
Дреновени Костур Кореща Κρανιώνας Кранионас
Дреново Пела Мениида Κρανέα Кранеа
Дреново заличено Κρανιές Краниес
Дробища Дроботища, Дробитища заличено Δασερή Дасери
Друшка Пела Островско езеро Δροσιά Дрося
Дряново Кожани Неаполи Δρυόβουνο Дриовуно
Дряново Дреново Костур Нестрам Γλυκονέρι Гликонери
Дудулари Дудулар, Додулари, Додулар Солун Ехедорос Διαβατά Дивата
Дупяк Костур Македни Δισπηλιό Диспилио
Дурутово Дурутли, Дорутли, Дорутово Кожани Кайляри Προάστιο Проастио
Дурутово Дорутово Пела Воден Προάστιο Проастио
Дуско Дунско Гревена Дуско Δοτσικό Доцико
Дъмбени Дъбени Костур Кастраки Δενδροχώρι Дендрохори
Дъмбово Дъбово, Дамбово Кукуш Боймица Βαλτοτόπι Валтотопи
Държилово Иматия Негуш Μεταμόρφωση Метаморфоси
Езерец Костур Хрупища Πετροπουλάκι Петропулаки
Екши су Горно Върбени Лерин Суровичево Ξινό Νερό Ксино Неро
Елевиш Елевич Лерин Чалджиево Λεβαία или Λακκιά Левея или Лакия
Елес Елис, Лисе Драма Неврокоп Οχυρό Охиро
Елешница Лешница Сяр Валовища Φαιά Πέτρα Феа Петра
Елхово Елеово Лерин Лехово Λέχοβο Лехово
Елхово Елово, Елеово заличено Ελάτεια Елатия
Елшани Сяр Долна Джумая Καρπερή Карпери
Емборе Кожани Мурик Εμπόριο Емборио
Енидже Вардар Пазар Пела Енидже Вардар Γιαννιτσά Яница
Еникьой Солун Гвоздово Κριθιά Крития
Ерникьой Сяр Долна Джумая Ποντισμένο Пондисмено
Еникьой Сяр Капитан Митруси Προβατάς Проватас
Енимахле заличено Μικροχώρι Микрохори
Желево Жельово Лерин Преспа Ανταρτικό Андартико
Желегоже Желгоже Костур Света Троица Πεντάβρυσο Пендаврисо
Желин Костур Света Троица Χιλιόδενδρο Хилиодендро
Женско Аврет Хисар Кукуш Кукуш Παλαιό Γυναικόκαστρο Палео Гинекокастро
Жервени Костур Кореща Άγιος Αντώνιος Агиос Андониос
Жерви Жерве Пела Островско езеро Ζέρβη Зерви
Жервохор Жервохор, Червор Иматия Иринуполи Παλαιό Ζερβοχώρι Палео Зервохори
Жиковища Зиковища Костур Хрупища Σπήλιος Спилиос
Жужел Жужули, Жужуля Костур Аренес Ζούζουλη Зузули
Жужелци Костур Хрупища Σπήλαια Спилеа
Жупан Кожани Жупан Πεντάλοφος Пендалофос
Жупанища Жупаница Костур Света Троица Λεύκη Левки
Заби Замби Сяр Сяр Κρίνος Кринос
Забърдени Забърден Костур Хрупища Μελάνθιο Мелантио
Забърдени Лерин Вощарани Λόφοι Лофи
Загар Загари заличено Άγιος Ζαχαρίας Агиос Захариас
Загоричани Загоричане Костур Свети Врач Βασιλειάδα Василиада
Занско Жанско Кожани Цотили Ζώνη Зони
Зарово Солун Лахана Νικόπολη Никополи
Здралци Здрелци, Здрелца, Зрелца, Збралци Костур Йон Драгумис Αμπελόκηποι Амбелокипи
Зеленград Костур Акритес Μεσόβραχο Месоврахо
Зелениче Зеленич Лерин Айтос Σκλήθρο Склитро
Зиляхово Сяр Зиляхово Νέα Ζίχνη Нея Зихни
Неврокоп Драма Неврокоп Κάτω Νευροκόπι Като Неврокопи
Извор Кожани Кожани Λευκόβρυση Левковриси
Извор Кукуш Боймица Πηγή Пиги
Извор Халкидики Стагира-Акантос Στρατονίκη Стратоники
Изглибе Костур Света Троица Πορειά Пория
Инанли Сяр Валовища Κάτω Αμπέλα Като Амбела
Инско Инево, Инели, Инелово Кожани Каракамен Ανατολικό Анатолико
Ирджан Агриджан Марония-Шапчи Αρίσβη Арисви
Ирджан Хисар Агриджан хисар Гюмюрджинско Γρατινή Гратини
Каблешково Урлу Еврос Орестиада Θούριο Торио
Кавакли Сяр Кавакли Λευκώνας Левконас
Каваджик Καβος
Каваларци Солун Лъгадина Καβαλλάρι Кавалари
Кадиново Кадиино село, Кадиино Пела Александър Велики Γαλατάδες Галатадес
Кайляри Кайлари Кожани Кайляри Πτολεμαϊδα Птолемаида
Казълагач Рогада
Калапот Стари Калапот Драма Просечен Πανόραμα Панорама
Калевища Калевище, Калевишча Костур Акритес Καλή Βρύση, Кали Вриси
Калиница Ячкьой Пела Мениида Καλή Кали
Калугерица Лерин Лерин Καλογερίτσα Калогерица
Каляни Калян Кожани Каляни Αιανή Еани
Камарето Камаретово Сяр Валовища Καμαρωτό Камарото
Каменик Пела Въртокоп Πετριά Петрия
Кангалич Каяли Солун Вардар Βραχιά Врахия
Караагач Кожани Димитриос Ипсилантис Μαυροδένδρι Мавродендри
Карабейли Еврос Орфей Αμόριο Аморио
Кара Омерли Солун Богданска планина Λοφίσκος Лофискос
Караджа Кади Асиклари Кукуш Галик Καμπάνης Камбанис
Караклисе Еврос Орфей Μαυροκκλήσι Мавроклиси
Каракорджели Каракуджали Родопи Шапчи Κρωβύλη Кровили
Каракьой Драма Неврокоп Κατάφυτο Катафито
Кара Синанци Кара Синан Кукуш Боймица Πλάγια Плагия
Карамзино Кара Азмин, Кара азма Пела Мениида Καλλίπολή Калиполи
Карачкьой Караагачкьой, Караагач Родопи Шапчи Διώνη Диони
Кариотица Карайотица, Врастия, Враста Пела Александър Велики Καρυώτισσα Кариотиса
Карладово Пела Къпиняни Μηλιά Милия
Карлуково Карлъково, Кърлуково, Карликово Драма Просечен Μικρόπολη Микрополи
Катраница Кожани Каракамен Πύργοι Пирги
Каяджик Еврос Орфей Κυριακή Кириаки
Каяли Сяр Долна Джумая Λιθότοπος Литотопос
Кеседжи чифлик Сяр Беласица Σιδηροχώρι Сидирохори
Кешишлък Сяр Струма Νέος Σκοπός Неос Скопос
Киркалово Чекре, Чекри Пела Енидже Вардар Παραλίμνη Паралимни
Клабучища Лерин Долно Клещино Πολυπλάτανο Полиплатано
Кладороби Кладораби Лерин Долно Клещино Κλαδορράχη Кладорахи
Кладошница Кабашница, Кабасница Лерин Лерин Πρώτη Проти
Клепиш Клепеше Кожани Цотили Πολυκάστανο Поликастано
Климентово Куштепе Родопи Гюмюрджина заличено
Клисали Клисели Солун Егнатия Προφήτης Профитис
Клисура Влахоклисура, Влашка клисура Костур Клисура Κλεισούρα Клисура
Кобалища Кобалище, Кубалища, Кубалица, Драма Просечен Κοκκινόγεια Кокиногия
Кованлък Куванлък Ковало
Кожани Кожани Кожани Κοζάνη Козани
Кожушани Козишоми Пела Къпиняни Φιλώτεια Филотия
Козица Ковица, Куйче Драма Драма Βαθύλακκος Ватилакос
Козлукьой Кожани Света Петка Καρυοχώρι Кариохори
Коларица Коларци, Колачка, Калаца Лерин Чалджиево Μανιάκι Маняки
Колибите Пела Въртокоп Καλύβια Каливия
Коман Кожани Кайляри Κόμανος Команос
Кондороби Костур Вич Μεταμόρφωση Метаморфоси
Кониково Пела Постол Δυτικό Дитико
Кономлади Костур Кореща Μακροχώρι Макрохори
Конско Кожани Синяк Γαλατινή Галатини
Конуй Коной, Кунуй, Кунуф, Конув Кожани Кайляри Δροσερό Дросеро
Копаново Горно Копаново Иматия Антемия Κοπανός Копанос
Копачи Копач, Копач махала Сяр Висалтия Βέργη Верги
Копеки Сяр Копеки Σκούταρι Скутари
Коприва Гревена Венци Κνίδη Книди
Коприва Сяр Орляк Χείμαρρος Химарос
Коркутово Кюркют Кукуш Круша Τέρπυλλος Терпилос
Корнишор Пела Кирос Κρώμνη Кромни
Косинец Костенец Костур Кастраки Ιεροπηγή Йеропиги
Костанджик Костаджик Кожани Цотили Αυγερινός Авгеринос
Костараджа Костеряк, Кошчеряк Костур Йон Драгумис Κωσταράζι Костарази
Костур Костур Костур Καστοριά Кастория
Костурино Костурени, Костурчани, Костуряни Пела Съботско Ξιφιανή Ксифяни
Котелци заличено Κοτύλη Котили
Котлари Котляри Кожани Кайляри Πεντάβρυσος Пендаврисос
Котугери Кутугери Пела Воден Καισαριανά Кесариана
Кочана Пела Островско езеро Περαία Переа
Крапешино Крапешина, Крапещина Лерин Кучковени Ατραπός Атрапос
Крива Кукуш Гюмендже Γρίβα Грива
Криви дол Егри дере Драма Просечен Καλλιθέα Калитея
Кронцелево Кронцелово Пела Воден Κερασιές Керасиес
Крушари Крушаре, Армутчи Пела Енидже Вардар Αμπελείες Абелиес
Крушево Крушово Сяр Крушево Αχλαδοχώρι Ахладохори
Крушоради Лерин Вощарани Αχλάδα Ахлада
Кръстополе Еникьой Ксанти Кръстополе Σταυρούπολη Ставруполи
Кузерен Кузурен Като Вирсини
Кукуш Кукуш Кукуш Κιλκίς Килкис
Куманич Драма Неврокоп Δασωτό Дасото
Куманичево Костур Свети Врач Λιθιά Лития
Курджово Кърчово, Кърджова Кожани Димитриос Ипсилантис Λιβερά Ливера
Комарли Еврос Тригоно Κόμαρα
Кулакли Еврос Тригоно Άρζος
Куфалово Куфалово Солун Κουφάλια Куфалия
Кутлеш Кутлиш, Куклиш Иматия Вергина Βεργίνα Вергина
Куцуфляни Иматия Негуш Άγιος Παύλος Агиос Павлос
Кучкар Солун Богданска планина Γαλήνη Галини
Кучковени Кучкоени Лерин Кучковени Πέρασμα Перасма
Кушланли Родопи Марония Ξυλαγανή Ксилагани
Къдрево Къдрово, Кедрово Пела Островско езеро Άγιος Δημήτριος или Κεδρώνας Агиос Димитриос или Кедронас
Къпиняни Капиняни Пела Къпиняни Εξαπλάτανος Ексаплантос
Кърмища Кръмча, Кръмско Кожани Каракамен Μεσόβουνο Месовуно
Кърпени Кръпени, Крепени Костур Македни Κρεπενή Крепени
Кърчища Кърчишча Костур Акритес Πολυάνεμο Полианемо
Кърчово Сяр Крушево Καρυδοχώρι Каридохори
Късалар Къшлар Пела Кирос Αχλαδοχώρι Ахладохори
Кьосилер Кьосилар Лерин Чалджиево Αντίγονος Антигонос
Кюлекли Кюлехли Сяр Беласица Κορυφούδι Корифуди
Кюпкьой Сяр Кюпкьой Πρώτη Проти
Лабаница Ламбаница заличено Άγιος Δημήτριος Агиос Димитриос
Лабаница Ламбаница Кожани Цотили Πλακίδα Плакида
Лабаново Кожани Неаполи Σήμαντρο Симандро
Лагино Лерин Кучковени Τριανταφυλλιά Триандафилия
Латорища Кожани Цотили Αγίασμα Аясма
Латрово Латарово Сяр Валовища Χορτερό Хортеро
Лахана Лахна Солун Лахана Λαχανάς Лаханас
Лембед Лембет Солун Лембед Ευκαρπία Евкарпия
Леригово Лепригово, Ларингово, Лариково, Ларигово Халкидики Арнеа Αρναία Арнеа
Лерин Лерин Лерин Φλώρινα Флорина
Лесковец Лерин Кучковени Λεπτοκαρυές Лептокариес
Лесково заличено Τρία Έλατα Трия Елата
Либан Драма Осеница Σκαλωτή Скалоти
Либаново Любаново Пиерия Егинио Αιγίνιο Егинио
Либешево Костур Хрупища Άγιος Ηλίας Агиос Илиас
Либохово Кожани Жупан Δίλοφο Дилофо
Ливадица Суя Бакиджи, Суя Бакиджа Пела Постол Λιβαδίτσα Ливадица
Липариново Пела Александър Велики Λιπαρό Липаро
Липинци Хасан кьой Кожани Кайляри Ασβεστόπετρα Асвестопетра
Лисотер Личотер, Лицотер Костур Нестрам Περιστερά Перистера
Литово Литовой Пела Енидже Варадр Λεπτοκαρυά Лептокария
Личища Личишча Костур Македни Πολυκάρπη Поликарпи
Ловча Ловтища, Лошчища Драма Осеница Καλλίκαρπο Каликарпо
Лозаново Пела Александър Велики Παλαίφυτο Палефито
Лошница Костур Йон Драгумис Γέρμας Гермас
Лугунци Лугонци, Лонци Пела Къпиняни Λαγκαδιά Лангадия
Лудово Костур Хрупища Κρύα Νερά Крия Нера
Луковец Луковиц Пела Воден Σωτήρα Сотира
Луковища Луковица, Лаковища, Ликовища Иматия Апостол Павел Παλαιά Λυκόγιαννη Палеа Ликояни
Лъгадина Лагадина, Лангаза Солун Лъгадина Λαγκαδάς Лангадас
Лъгиново Лагиново, Лайна Солун Лъгадина Λαγυνά Лагина
Лъжени Лажени Лерин Лерин Μεσονήσι Месониси
Лъка Линга, Лънка, Лънга Кожани Мурик Μηλοχώρι Милохори
Лъка Лънга, Лънка Костур Хрупища Λάγκα Ланка
Лънги Лъги, Лък Лерин Преспа Μικρολίμνη Микролимни
Любетино Лерин Айтос Πεδινό Педино
Люлка Саланджак Ксанти Сливово Αιώρα Еора
Люмница Кукуш Боймица Σκρα Скра
Лютища Лутища Костур Хрупища Κερασώνα Керасона
Ляпчища Лябчища, Лапчища, Лепчища Кожани Неаполи Νεάπολη Неаполи
Маврово Костур Македни Μαυροχώρι Маврохори
Маврово Солун Маслар Μαυρούδα Мавруда
Мавронища Гревена Теодорос Зиакас Μαυραναίοι Мавранеи
Макеш Сяр Висалтия Άμπελοι Амбели
Малък Дервент Еврос Орфей Μικρό Δέρειο Микро Дерио
Манастир Монастирджик Пела Съботско Μοναστηράκι Монастираки
Манастир Родопи Мерикос Μοναστήρι Монастири
Мангила Могила, Монгила Костур Хрупища Άνω Περιβόλι Ано Периволи
Мандалево Мандал Пела Мениида Μάνδαλο Мандало
Мандилево Мандалово Сяр Алистрат Μανδήλι Мандили
Маняк Маниак Костур Света Троица Μανιάκοι Маняки
Марковени Костур Хрупища Αμπελοχώρι Амбелохори
Марчища заличено Κάτω Περιβόλι Като Периволи
Марчища Кожани Неаполи Περιστέρα Перистера
Маслар Солун Маслар Αρέθουσα Аретуса
Матешница Лерин Лерин Σίμος Ιωαννίδης Симос Йоанидис
Махала Маала Лерин Кучковени Τροπαιούχος Тропеухос
Мая даг Маядаг Кукуш Боймица Φανός Фанос
Медово Лерин Преспа Μηλιώνα Милона
Мерджан Сяр Висалтия Λυγαριά Лигария
Мерикос Родопи Кехрос Κέχρος Кехрос
Мертатово Мертатево, Мертати Сяр Сяр Ξηρότοπος Ксиротопос
Мерхамли Мерхамлъ Еврос Фере Πέπλος Пеплос
Месимер Пела Воден Μεσημέρι Месимери
Месолово Гревена Месолово Μεσολούρι Месолури
Метох Сяр Сяр Κάτω Μετόχι Като Метохи
Микрогуш Макрос Иматия Апостол Павел Μακροχώρι Макрохори
Минощица Иматия Антемия Μονόσπιτα Моноспита
Мирасани Мирасан Кожани Цотили Μόρφη Морфи
Мирославци Мирославица заличено Μυροβλήτης Мировлитис
Мокрени Мокрене Лерин Мокрени Βαρικό Варико
Моласи Костур Хрупища Διαλεκτό Диалекто
Мунух Сяр Черкезкьой Μαυροθάλασσα Мавроталаса
Махмуджи Сяр Висалтия Τριανταφυλλιά Триандафилия
Мокро Кожани Мокро Λιβαδερό Ливадеро
Мунчино Кавала Орино Λεκάνη Лекани
Муралар Лерин Чалджиево Πελαργός Пеларгос
Мусаджик Родопи Химитли Μυρτίσκη Миртиски
Мущени Мещани Кавала Пиерес Μουσθένη Мустени
Мътница Сяр Беласица Μακρινίτσα Макриница
Невеска Лерин Невеска Νυμφαίο Нимфео
Невор Невохор, Ниовор, Мал Северник Пела Съботско Νεοχώρι Неохори
Негован Лерин Кучковени Φλάμπουρο Фламбуро
Негован Ликован, Легован Солун Лахана Ξυλόπολη Ксилополи
Негочани Лерин Долно Клещино Νίκη Ники
Негуш Иматия Негуш Νάουσα Науса
Недирчево Надър, Древно Пела Мениида Άνυδρο Анидро
Неокази Лерин Вощарани Νεοχωράκι Неохораки
Неред Нерет Лерин Кучковени Πολυπόταμο или Πολυπόταμος Полипотамо или Полипотамос
Нестиме Костур Хрупища Νόστιμο Ностимо
Нестрам Несрам Костур Нестрам Νεστόριο Несторио
Нивици Нивица Лерин Преспа Ψαράδες Псарадес
Нигослав Сяр Висалтия Νικόκλεια Никоклия
Низнец Шахин Ксанти Сливово Εχίνος Ехинос
Никищани Никищан Кавала Кушница Νικήσιανη Никсиани
Нисия Пела Воден Νησί Ниси
Нов град Нови град Лерин Чалджиево Βέγορα Вегора
Нов чифлик Костур Костур Χλόη Хлои
Нови Калапот Драма Просечен Αγγίτης Ангитис
Нови Чеган Пела Островско езеро Νέος Άγιος Αθανάσιος Неос Агиос Атанасиос
Ново Котелци Костур Нестрам Νέα Κοτύλη Неа Котили
Ново Луковища Иматия Апостол Павел Νέα Λυκόγιαννη Неа Ликояни
Ново Русилово Пела Островско езеро Νέα Ξανθόγεια Неа Ксантогия
Ново село Еникьой Пела Въртокоп Πλεύρωμα Плеврома
Ново село Еникьой Пела Мениида Λιθαριά Литария
Ново село Еникьой, Мустафаагово село Иматия Иринуполи Αρχάγγελος Архангелос
Ново село Халкидики Иринуполи Νεοχώρι Νεοχώρι
Новоселци Пела Къпиняни Νερόμυλοι Неромили
Новоселяни Новоселяни заличено Κορφούλα Корфула
Нъте Нонте, Нънте, Ноте Пела Къпиняни Νότια Нотия
Обор Дерменлик, Дерменджик Пела Кирос Αραβησσός Арависос
Обсирено Обсирена, Обсирина Лерин Долно Клещино Εθνικό Етнико
Олища Холища, Олишча Костур Свети Врач Μελισσότοπος Мелисотопос
Оловраде Головраде заличено Σκιερό Скиеро
Омотско Омоцко Костур Нестрам Λειβαδοτόπι Ливадотопи
Оризари Оризар, Чалтикчи Пела Воден Ριζάρι Ризари
Оризарци Чалтик Кукуш Боймица Ρύζια Ризия
Орляк Сяр Орляк Στρυμονικό Стримонико
Орман Костур Света Троица Νέα Λεύκη или Κάτω Λεύκη Неа Левки или Като Левки
Орманли Сяр Долна Джумая Δασοχώρι Дасохори
Оровник Лерин Преспа Καρυές Кариес
Орово Орехово, Рахово заличено Πυξός Пиксос
Орта Оба Ортаоба Лерин Долно Клещино Μεσόκαμπος Месокамбос
Осеница Драма Осеница Σιδηρόνερο Сидиронеро
Осеново Обръщене, Брещене, Исьорен дере, Ясьорен, Исьорен, Яс Йорен дере, Орайово Ксанти Сливово Ωραίο Орео
Ослово Ослой, Ослави Пела Островско езеро Παναγίτσα Панагица
Осничани Сничени Костур Хрупища Καστανόφυτο Кастанофито
Острово Пела Островско езеро Άρνισσα Арниса
Ошин Ошен, Ошани Пела Къпиняни Αρχάγγελος Архангелос
Ошляни Ошлян Пела Воден Αγία Φωτεινή Агия Фотини
Ошени Костур Четирок Οινόη Инои
Ощима Ошчима, Осчима Лерин Преспа Τρίγωνο Тригоно
Палеор Палиор, Палеохор Кожани Мурик Φούφας Фуфас
Палмеш Сяр Беласица Καστανούσσα Кастануса
Патарос Потарос Кукуш Дойран Δροσάτο Дросато
Пачарешко Пачарешкьой Пела Воден Προάστιο Проастио
Пейзаново Киречкьой Солун Хортач Ασβεστοχώρι Асвестохори
Пеликат Пеликати, Пилкати Костур Нестрам Μονόπυλο Монопило
Пелка Кожани Синяк Πελεκάνος Пелеканос
Перуново Алмали, Алмалъ, Елмалъ, Елмали, Меливия Ксанти Сливово Μελίβοια Меливия
Песочница Песошница Лерин Кучковени Αμμοχώρι Амохори
Песяк Костур Хрупища Αμμουδάρα Амудара
Петорак Петораци, Петорица Лерин Вощарани Τριπόταμος Трипотамос
Петсяни Печани, Пецани Кожани Цотили Τριάδα Триада
Петърско Петерско Лерин Суровичево Πέτρες Петрес
Пилорик Пела Енидже Вардар Πενταπλάτανος Пендаплатанос
Пипилища Пипилище Кожани Синяк Νάματα Намата
Пископия Епископия Иматия Антемия Επισκοπή Епископи
Писодер Писодери Лерин Преспа Πισοδέρι Писодери
Пишман Пишмен, Пишманкъой Еврос заличено Πεσσάνη Песани
Пласничево Пласна Пела Пласничево Κρύα Βρύση Крия Вриси
Плевня Плевна Драма Просечен Πετρούσσα Петруса
Плешевица Беловичеса Лерин Кучковени Κολχική Колхики
Площен Ада, Адата, (Горни и Долни Площен – обезлюдено Ксанти Евлало Άνω Λιβερά, Κάτω Λιβερά Ливера (Ано Ливера и Като Ливера) – обезлюдено
Под Пела Воден Φλαμουριά Фламурия
Пожарски бани Пела Съботско Λουτρά Λουτρακίου или Λουτρά Αριδαίας Лутра Лутракиу или Лутра Аридеас
Пожарско Пожар Пела Съботско Λουτράκι Лутраки
Поздивища Костур Кореща Χάλαρα Халара
Поляни Пела Съботско Πολυκάρπη Поликарпи
Попово село Папазкьой Драма Осеница Παππάδες Пападес
Попължани Пополжани, Вакъф кьой Лерин Вощарани Παππαγιάννης Папаянис
Постол Ала клисе Пела Постол Πέλλα Пела
Почеп Подчеп Пела Воден Μαργαρίτα Маргарита
Правища Правище Кавала Правища Ελευθερούπολη Елефтеруполи
Прахняни Праняни, Прахна Пела Въртокоп Άσπρο Аспро
Пребъдище Пребъдица Пела Съботско Σωσάνδρα Сосандра
Прекопана Лерин Айтос Περικοπή Перикопи
Провища Сяр Амфиполи Παλαιοκώμη Палеокоми
Продром Пела Къпиняни Πρόδρομος Продромос
Просеник Просник Сяр Сяр Σκοτούσα Скотуса
Просечен Просочен Драма Просечен Προσοτσάνη Просоцани
Псора Псоре Костур Света Троица Υψηλό Ипсило
Пулево Пулово Сяр Валовища Θερμοπηγή Термопиги
Пурлида Порлида Сяр Долна Джумая Λιμνοχώρι Лимнохори
Пъпли Лерин Преспа Λευκώνας Левконас
Пътеле Пателе Лерин Суровичево Άγιος Παντελεήμονας Агиос Пантелеймонас
Радигоже Чифлик Костур Нестрам Αγία Άννα Агия Ана
Радила Сяр Беласица Οδηγήτρια Одигитрия
Радово Сяр Валовища Χαροπό Харопо
Радовища Кожани Каляни| Ροδιανή Родяни
Радовища Радовище Кожани Цотили Ροδοχώρι Родохори
Радомир Пела Енидже Вардар Ασβεσταριά Асвестария
Радолиово Радулево Сяр Радолиово Ροδολίβος Родоливос
Радунища Радусинища, Радосинища Гревена Агиос Козмас Μέγαρο Мегаро
Радунища Кожани Мурик Κρυόβρυση Криовриси
Ракита Карабунар Кожани Кайляри Ολυμπιάδα Олимпиада
Раково Лерин Долно Клещино Κρατερό Кратеро
Рамел Пела Постол Ραχώνα Рахона
Раменци Меше, Мезе Драма Просечен Πηγές Пигес
Раниславци Ранислав Пела Съботско Αγάθη Агати
Раниче Рахманли заличено Ελεούσα Елеуса
Ранци Франци, Франкоч, Франгоч, Франковица Кожани Света Петка Ερμακιά Ермакия
Ревани Костур Акритес Διποταμιά Дипотамия
Резна Резне Кожани Цотили Ανθούσα Антуса
Ресилово Росилово, Русилово, Резилово Драма Просечен Χαριτωμένη Харитомени
Ресуляни Ресула Костур Хрупища Βέλος Велос
Ризово Пела Въртокоп Ριζό Ризо
Росен Ресен, Росна Лерин Вощарани Σιταριά Ситария
Ругуновец Кара суле, Кара сули Кукуш Ругуновец Πολύκαστρο Поликастро
Рудари Лерин Преспа Καλλιθέα Калитеа
Рудино Рудина Пела Съботско Άλωρος Алорос
Рудник Лерин Айтос Ανάργυροι Анаргири
Руждене Гюреджик Драма Неврокоп Γρανίτης Гранитис
Ружяни Рожени, Ружина Пела Къпиняни Ριζοχώρι Ризохори
Руля Лерин Смърдеш Κώτας Котас
Русилово Пела Островско езеро Ξανθόγεια Ксантогия
Ръмби Лерин Преспа Λαιμός Лемос
Ряховица Раховица, Равица, Равика Драма Драма Καλλίφυτος Калифитос
Савяк Савек Сяр Валовища Βαμβακόφυτο Вамвакофито
Сакулево Лерин Долно Клещино Μαρίνα Марина
Самар Пела Воден Σαμάρι Самари
Самоков обединено с Ксанти Ксанти Ксанти Σαμακώβ Самаков
Саракиново Пела Съботско Σαρακηνοί Саракини
Саракиново Солун Загливери Σαρακήνα Саракина
Саръгьол Кукуш Кукуш Κρηστώνη Кристони
Саръшабан Саръ Шабан Кавала Саръшабан Χρυσούπολη Хрисуполи
Сборско Пела Съботско Πευκωτό Певкото
Света Марина Марина Иматия Доврас Αγία Μαρίνα Агия Марина
Света Неделя Костур Четирок Αγία Κυριακή Агия Кириаки
Света Петка Лерин Долно Клещино Αγία Παρασκευή Агия Параскеви
Свети Врач Костур Свети Врач Μονή Αγίων Αναργύρων Мони Агион Анаргирон
Свети Георги Дорт Армутлар Пела Александър Велики Άγιος Γεώργιος Агиос Георгиос
Свети Илия Мечкили Пела Мениида Προφήτης Ηλίας Профитис Илияс
Свети Николай Иматия Доврас Άγιος Νικόλαος Агиос Николаос
Свети Николай Иматия Негуш Άγιος Νικόλαος Агиос Николаос
Свети Тодор Черкезкьой Лерин Айтос Λιμνοχώρι Лимнохори
Своляни Кожани Жупан Αγία Σωτήρα Агия Сотира
Северяни Севрели Пела Съботско Βορεινό Ворино
Селица Селце, Селско Кожани Синяк Εράτυρα Ератира
Селско Пселско, Пчелско Костур Нестрам Κυψέλη Кипсели
Селяни Селян Кавала Филипи Κρυονέρι Крионери
Семаси Костур Хрупища Κρεμαστό Кремасто
Сенгелово Сенгельово, Ченгел Сяр Сенгелово Άγκιστρο Ангистро
Сенделчево Сендил Пела Мениида Σανδάλι Сандали
Сетома Костур Костур Κεφαλάρι Кефалари
Серменли Серсемли Кукуш Кукуш Ξηρόβρυση Ксировриси
Сеслово Кукуш Кукуш Σεβαστό Севасто
Сетина Сетиня, Усетин Лерин Вощарани Σκοπός Скопос
Сехово Сеово Кукуш Боймица Ειδομένη Идомени
Симона Сяр Долна Джумая Σιμώνας Симонас
Сирачево Сарачи Солун Лъгадина Περιβολάκι Периволаки
Скрижово Скрижево Сяр Алистрат Σκοπιά Скопия
Скумско Сконско Костур Хрупища Βράχος Врахос
Слатина Костур Аренес Χρυσή Хриси
Слатина Пела Къпиняни Χρυσή Хриси
Сливени Костур Света Троица Κορομηλιά Коромилия
Сливово Мустафчово Ксанти Сливово Μύκης Мики
Слимница Сливница Костур Нестрам Τρίλοφος или Σλήμνιτσα Трилофос или Слимница
Слимнища Костур Йон Драгумис Μηλίτσα Милица
Сломище Кожани Неаполи Στέρνα Стерна
Смърдеш Лерин Смърдеш Κρυσταλλοπηγή Кристалопиги
Соколово Сяр Беласица Παραπόταμος Парапотамос
Солун Салоника Солун Солун Θεσσαλονίκη Тесалоники
Солиници Ксанти Абдера Νέα Κεσσάνη Неа Кесани
Сотир Лерин Суровичево Σωτήρας Сотирас
Софлу Еврос Софлу Σουφλί Суфли
Спанци Лерин Суровичево Φανός Фанос
Спатово Спатьово Сяр Долна Джумая Κοίμηση Кимиси
Спирлитово Испирлик Пела Кирос Πλαγιάρι Плагиари
Сребрено Сребрени, Сребрена Лерин Айтос Ασπρόγεια Аспрогия
Старичани Костур Хрупища Λακκώματα Лакомата
Старошово Ставрово, Старош Сяр Беласица Σταυροδρόμι Ставродроми
Старчища Драма Неврокоп Περιθώρι Перитори
Статица Долна Статица Костур Кореща Μελάς Мелас
Стенско Костур Нестрам Στενά Стена
Страища Страище, Витолище, Витолища Пела Къпиняни Ίδα Ида
Странен Страня, Истране Драма Неврокоп Πέρασμα Перасма
Стрезово Кукуш Кукуш Αργυρούπολη Аргируполи
Струпино Пела Съботско Λυκόστομο Ликостомо
Сулово Солун Маслар Σκεπαστό Скепасто
Солинци Солинци на беломорския бряг Ксанти Абдера
Субашкьой Субоноша Сяр Емануил Папас Νέο Σούλι Нео Сули
Сурлово Сурлево, Сурльово Кукуш Дойран Αμάραντα Амаранда
Суровичево Сурович, Сорович Лерин Суровичево Αμυνταίο Аминдео
Суфлар Софулар Родопи Марония Ασκηταί Аските
Суха баня Сяр Висалтия Αγία Παρασκευή Агия Параскеви
Сухо Солун Сухо Σοχός Сохос
Съботско Пела Съботско Αριδαία Аридеа
Сълпово Севлиово Кожани Мурик Άρδασσα Ардаса
Сяр Сер Сяр Сяр Σέρρες Серес
Сятища Кожани Сятища Σιάτιστα Сятиста
Таштепе Еврос Орфей Πετρόλοφος Петролофос
Теке Еврос Техеро Ταύρη Таври
Текедере Ясъкьой Кристали
Текелиево Солун Ехедорос Σίνδος Синдос
Техово Теово Пела Воден Καρυδιά Каридия
Тиквени Костур Четирок Κολοκυνθού Колокинту
Тихолища Тиолишча, Тиолища Костур Вич Τοιχίο Тихио
Тодорово Сяр Беласица Θεοδώρειο Теодорио
Тодорци Пела Къпиняни Θεοδωράκι Теодораки
Тополяни Сяр Емануил Папас Χρυσό Хрисо
Трапезица Фере Дедеагач Φέρες Ферес
Требино Требно, Тремно, Тремньо, Тремнико Кожани Кайляри Καρδία Кардия
Требища Трепища Кожани Света Петка Άγιος Χριστόφορος Агиос Христофорос
Треболец Требулец Пела Въртокоп Μαυροβούνι Мавровуни
Тресино Пела Съботско Όρμα Орма
Трифулчево Пела Александър Велики Τριφύλλι Трифили
Тръстеник Търстеник Пела Къпиняни Θηριόπετρα Тириопетра
Тръстика Костур Четирок Ακόντιο Акондио
Туре Турье, Турие, Турия Лерин Лерин Κορυφή Корифи
Турица Сяр Орляк Τριάδα Триада
Туркохор Иматия Доврас Πατρίδα Патрида
Тухол Тухул, Тухоли Костур Нестрам Πεύκος Певкос
Тушин Тушим Пела Къпиняни Αετοχώρι Аетохори
Търлис Кърлис Драма Неврокоп Βαθύτοπος Ватитопос
Търнава Лерин Преспа Πράσινο Прасино
Търново Търнава заличено Αγκαθωτό Анкатото
Търсие Търсье, Търсе, Търсия Лерин Лерин Τρίβουνο Тривуно
Уджана Уджане, Учини, Учина Кожани Вермио Κομνηνά Комнина
Уклемеш Оклемез, Каламеш Лерин Чалджиево Φαράγγι Фаранги
Устица Остица, Вощица Драма Неврокоп Μικρομηλία Микромилия
Фетица Фетища Иматия Антемия Πολλά Νερά Пола Нера
Факиряка Фатуряка Αγ. Ορφανοτροφειο
Филипища Гревена Филипища Φιλιππαίοι Филипеи
Фотинища Фотинишча Костур Вич Φωτεινή Фотини
Фращани Сяр Фращани Ορεινή Орини
Фущани Пела Къпиняни Φούστανη Фустани
Хаджи бейлик Хаджи беглик Сяр Петрич Βυρώνεια Вирония
Хаджи махале Солун Богданска планина Πέντε Βρύσες Пенде Врисес
Хаджимустафакьой Родопи Шапчи Αμφία Амфиа
Хазнатар Хазнатаро Сяр Долна Джумая Χρυσοχώραφα Хрисохорафа
Хайдарли Кукуш Кукуш Βαπτιστής Ваптистис
Хамбаркьой Кукуш Галик Μάνδρες Мандрес
Харбино Кожани Кайляри Πτελεώνας Птелионас
Харманкьой Сяр Харманкьой Ελευθέριο-Κορδελιό Елевтерио-Корделио
Харманкьой Сяр Валовища Σταθμός Статмос
Хасаново Асаново Лерин Долно Клещино Μεσοχώρι Месохори
Химитли Родопи Химитли Οργάνη Органи
Хоропан Иматия Негуш Στενήμαχος Стенимахос
Хоруд Солун Богданска планина Χωρούδα Хоруда
Христо Ботев Чамкьой Софлу Δαδιά Дадия
Хрупища Хрупишча Костур Хрупища Άργος Ορεστικό Аргос Орестико
Хърсово Кукуш Хърсово Χέρσο Херсо
Цакон махала Цакон махале Пела Съботско Τσάκωνες или Τσάκοι Цаконес или Цаки
Цакони Костур Света Троица Τσάκονη Цакони
Цакони Цакон чифлик Пела Съботско Χρύσα Хриса
Царево Скеча, Ксанти, Искече Ксанти Ксанти Ξάνθη Ксанти
Церово Лерин Суровичево Κλειδί Клиди
Цървища Сяр Крушево Καπνόφυτο Капнофито
Църковяни Църковени Пела Воден Εκκλησοχώρι или Κλησοχώρι или Κλεισοχώρι Еклисохори или Клисохори
Църмариново Църно Мариново Иматия Антемия Μαρίνα Марина
Църнешево Църнишево Пела Съботско Γαρέφι Гарефи
Чавдар Сяр Долна Джумая Ψωμοτόπι Псомотопи
Чадърли Родопи Шапчи Στρύμη Стрими
Чалджиево Чалджилар, Чалджилари Лерин Чалджиево Φιλώτας Филотас
Чаушлиево Чаушли Пела Енидже Вардар Μεσιανό Месиано
Чеган Пела Островско езеро Άγιος Αθανάσιος Агиос Атанасиос
Чемерен Чамерли Еврос Дедеагач Πεύκα Пефка
Черекьой Еврос Орестиада Καστανιές Кастанис
Черешница Костур Вич Πολυκέρασο Поликерасо
Черешово Драма Неврокоп Παγονέρι Пагонери
Чернак Солун Богданска планина Αρετή Арети
Черновища Черновишча Костур Кореща Μαυρόκαμπος Маврокамбос
Черномен Чирмен, Чермен Еврос Тригоно Ορμένιο Орменио
Черпища Чернища Сяр Нигрита Τερπνή Терпни
Четирок Костур Четирок Μεσοποταμιά Месопотамия
Чичегъс Чешигъс, Чичегъз Пела Пласничево Σταυροδρόμι Ставродроми
Чифлиджик Сяр Валовища Στρυμονοχώρι Стримонохори
Чор Кожани Кайляри Γαλάτεια Галатия
Чорново Иматия Доврас Φυτεία Фития
Чука Костур Нестрам Τσούκα Цука
Чурилово Черилово Костур Свети Врач Άγιος Νικόλαος Агиос Николаос
Чурхли Гревена Ираклеотес Άγιος Γεώργιος Агиос Георгиос
Чърчища Кожани Неаполи Σκαλοχώρι Скалохори
Чърчища заличено Τσάρτσιστα Царциста
Шак Костур Акритес Κομνηνάδες Комнинадес
Шаовци заличено Σιάκι Сяки
Шапчи Родопи Шапчи Σάπες Сапес
Шекерлия Кукуш Кукуш Ζαχαράτο Захарато
Шербадес Кожани Неаполи Βελανιδιά Веланидия
Шестеово Шещеово, Шешчеово Костур Вич Σιδηροχώρι Сидирохори
Шкрапари Шкрапар Костур Хрупища Ασπρονέρι Аспронери
Шльопинци Шльопница, Шльоп Кукуш Боймица Δογάνης Доганис
Шугово Сяр Беласица Πλατανάκια Платанакия
Щърково Лерин Преспа Πλατύ Плати
Юнчии Юнджулар Солун Вардар Κύμινα Кимина
Юнтрен Άνω Δροσινή Ано Дросини
Юренджик Реджики, Ренджики Солун Юренджик Πεύκα Певка
Юруково Юрук, Юроково, Юрок Лерин Вощарани Γιουρούκι Юруки
Яворница Иматия Доврас Τρίλοφο Трилофо
Яворяни Яворени Пела Воден Πλατάνη Платани
Илиджиево Яйладжик, Яйладжиево Солун Илиджиево Χαλκηδώνα Халкидона
Янешево Янешово, Енешево, Янеш Кукуш Кукуш Μεταλλικό Металико
Янаково Иматия Негуш Γιαννακοχώρι Янохори
Яникия Солун Сухо Ασκός Аскос
Яновени Костур Нестрам Γιαννοχώρι Янохори
Янурен Еврос Софлу Γιαννούλη
Янчища Иматия Доврас Άγιος Γεώργιος Агиос Георгиос
Ясю кьой Ясъкьой Гюмюрджинско Ясю кьой Ίασμος Язмос
Българските селища в Одринска Тракия, проф. Милетич 1912 г.

Одринска (Източна) Тракия[редактиране | редактиране на кода]

Ойконими в Източна (Одринска) Тракия[редактиране | редактиране на кода]

Български топоним Вариант Вилает Илче (Околия) Днешно турско име Транскрипция
Аврен Цариград Силиврия Akören Акьорен
Акбунар Одрин Одрин Sarayakpınar
Армаш Родосто Чорлу Agirmese Çiftligi
Арпач Одрин Хавса Arpaç Арпач
Асарли Одрин Енос Hisarlı
Аслан Одрин Узункьопрю Aslıhan Аслъхан
Ахмаджик Лозенград Лозенград Ahmetçe
Ахметпаша Ахмедпаша Одрин Малгара Ahmetpaşa
Бактун Родосто Хайребол Baktin Бактън
Белград Цариград Чаталджа Belgrat Белграт
Бейджилер Цариград Силиврия Beyciler
Блаца Плаца Лозенград Самоков Sislioba(Pilaça) (Пуладжа)
Боснакьой Одрин Одрин Bosna
Браги Бараури Одрин Кешан Barağı
Букрово Родосто Малгара
Булаир Чанаккале Галиполи Bolair Болаир
Булгаркьой Одрин Кешан Yenimuhacir Йенимухаджир
Бунархисар Лозенград Бунархисар Pınarhisar Пънархисар
Бурносуз Лозенград Бабаески Yeşilova Йешиловъ
Бял кладенец Акбунар Одрин Одрин Sarayakpinar Сарайакпънар
Велика Лозенград Самоков Balaban Балабан
Виза Лозенград Виза Vize Визе
Възгаш Возгач Одрин Одрин Uzgaç Юзгач
Гечкенли Одрин Селиолу Geçkinli Гечкинли
Горна Канара Лозенград Ковчас Yukarikanara Юкарканара
Голямо чекмедже Цариград Голямо чекмедже Büyükçekmece Буюк чекмедже
Гьозсуз Одрин Малгара Gözsüz
Даякадън Цариград Чаталджа Tayakadın
Девлетиагач Лозенград Ковчас Devletliağaç Девлетиагач
Дели Юнус Цариград Чаталджа Deliyunus Делиюнус
Деркос Цариград Чаталджа Durusu (Terkos) Дурусу (Теркос)
Долна Канара Лозенград Ковчас Aşağıkanara
Евренли Св. Георги Лозенград Виза Evrenli
Юнлюдже Одрин Yünlüce
Еникьой Чанаккале Галиполи Yeniköy Еникьой
Еникьой Родосто Черкез кьой Pınarca Пунарджа
Еникьой Одрин Узункьопри Paşayenice Пашаенидже
Енимахале Енимахле Лозенград Бабаески Yenimahalle Енимахале
Елчили Одрин Одрин Elçili
Енос Одрин Енос Enez Енез
Епиват Цариград Силиврия Selimpaşa Селим паша
Ерменикьой Одрин Узункьопрю Elmali Елмалъ
Залъф Зълъф Одрин Узункьопрю Kırcasalih
Иванкьой Лозенград Люлебургас Celaliye
Кавак Чанаккале Галиполи Kavakköy Каванкьой
Каваклия Лозенград Лозенград Kavaklı Каваклъ
Горно Кадиево Кадиево Лозенград Лозенград Kadıköy (YkariKadıköy) Кадъкьой (Юкарикадъкьой)
Кадънкьой Одрин Одрин Yenikadın Еникадън
Кадъгебран Кадъкьой Родосто Малгара Kadıköy Кадъкьой
Кайпа Одрин Одрин Kayapa Кайпа
Камила Лозенград Самоков Yiğitbaşı Егитбаши
Караагач Гара Караагач-Одрин Одрин Одрин Karaağaç Караагач
Карабалиево Лозенград Ковчас Karaabalar
Каракасъм Одрин Одрин Karakasım Каракасъм
Карахалил Лозенград Бабаески Karahalil Карахалил
Караюсуф Одрин Одрин Karayusuf
Кемал Одрин Одрин Kemalköy Кемалкьой
Керациново Лозенград Самоков Boztaş Бозташ
Керман Родосто Малгара Kermeyan Керман
Кешан Одрин Кешан Keşan Кешан
Кеширлик Кешерлик Лозенград Ковчас Kocayazı
Койнери Одрин Кипсела Aliçopehlivan Аличо пехливан
Куртулмуш Картулмуш Цариград Заличено
Курфали Истамбул Силиврия Kurfallı
Куфалджа Лозенград Бабаески Mutlu
Кумбурлар Лозенград Бабаески Kumrular
Малкочово Лозенград Ковчас Malkoçlar
Инджекьой Лозенград Бунархисар Yenice
Кипсела Одрин Кипсела Ipsala Ипсала
Калъчли Истамбул Силиврия Büyükkılıçlı
Ковчас Лозенград Ковчас Kofçaz Ковчаз
Коево Лозенград Лозенград Kuzulu Кузулу
Козкьой Одрин Узункьопрю
Колиби Колибите Лозенград Люлебургас Hamzabey Хамзабей
Корията Лозенград Лозенград Koruköy Корукьой
Коюнгяур Коюндере Лозенград Лозенград Koyunbaba Корюнбаба
Крушево Аламанлар Лозенград Ковчас Ahmetler Ахметлер
Кулата Кула Лозенград Ковчас Kula Кула
Куруджикьой Одрин Одрин Korucu Коруджу
Лизгар Одрин Малгара Izgar
Лозенград Лозенград Лозенград Kırklareli (Kırk-klise) Къркларели (Къркклисе)
Люлебургас Лозенград Люлебургас Lüleburgaz Люлебургаз
Маглавит Маглаик Лозенград Самоков Gökyaka Гьокяка
Малгара Родосто Малгара Malkara Малкара
Голям Чалтък Цариград Силиврия Çeltik Чалтък
Малко чекмедже Цариград Малко чекмедже Küçükçekmece Кючук чекмедже
Манастирдере Лозенград Бунархисар Çayırdere
Мандра Лозенград Бабаески Mandira Мандиръ
Манука Голям Татаркьой, Татаркьой Родосто Сарай Büyükyoncalı (Büyüktatarköy) (Боюктатаркьой)
Мегалово Лозенград Самоков Yeşilce Йешилдже
Мидия Лозенград Виза Kıyıköy Къйъкьой
Мокрешево Лозенград Лозенград Şükrüpaşa Шукри паша
Мусач Мусуч Одрин Хавса Musulca Мусуча
Мусубейли Мусабейли Одрин Одрин Musabeyli Мусабейли
Мюселим Родосто Чорлу Заличено
Ново село Одрин Одрин Değirmenyanı Дежирмейени
Огулпаша Олпаша Одрин Хавса Oğulpaşa
Одрин Адрианопол Одрин Одрин Edrine Едрине
Османли Одрин Хавса Osmanlı Османли
Паспалово Лозенград Самоков Armutveren Армутверен
Пенека Лозенград Виза Kömürköy Кьомюркьой
Пенчова Махала Лозенград Ковчас Beyci
Петра Лозенград Лозенград Kayali Каялъ
Пирог Пирок Лозенград Лозенград Geçitağzi Гечитаазъ
Пишман Родосто Малгара Yenidibek Енидбег
Поп кьой Родосто Хайребол Kabahöyük Кабаюк
Павлово Одрин Узункьопри
Полоз Скупел, Ески полос Лозенград Лозенград Yoğuntaş Йонуташ
Провадия (вилает Одрин) Одрин Одрин Sinanköy Синанкьой
Раклица Лозенград Лозенград Eriklice Ериклисе
Родосто Родосто Родосто Tekirdağ Текирдаг
Сазара Лозенград Лозенград Çukurpınar Чукурпънар
Самоков Малък Самоков Лозенград Самоков Demirköy Демиркьой
Сан Стефано Истамбул Истамбул Yeşilköy Йешилкьой
Саракиня Лозенград Виза Sergen Серген
Сарпач Лозенград Самоков Sarpdere Сарпдере
Свети Стефан Аястефано Лозенград Самоков Beğendik Бейендик
Селиолу Одрин Селиолу Süloğlu Сюлоолу
Серем Одрин Мерич Serem Серем
Силиврия Цариград Силиврия Silivri Силиври
Синекли Цариград Силиврия Küçüksinekli
Скопие Скопе, Скопо Лозенград Лозенград Üsküp Юскюп
Смаилчево Голямо Смайлчево Одрин Одрин Büyükismailce Буюкисмаилче
Сомурджали Одрин Селиолу Domurcalı
Странджа Цариград Чаталджа Binkılıç Бинкълъч
Тарфа Цариград Чаталджа Örencik Йоренджик
Ташево Цариград
Теменлъг Теменлък Лозенград Самоков İncesırt
Терзидере Лозенград Ковчас Terzidere
Теслимкьой Теслим Одрин Малгара Sarıpolat Саръполат
Тодорич Одрин Кешан Orhaniye Orhaniye
Турля Лозенград Самоков Hamdibey Хамдибей
Търново Одрин Узункьопрю Bairamli Байрамлъ
Урумбеглия Урумбегли Лозенград Бунархисар İslambeyli Ислямбейли
Урша Чанаккале Галиполи Evreşe Евреше
Хавса Одрин Хавса Havsa Хавса
Хаваръз Одрин Одрин Avarız
Хаджибабатеке Одрин Calidere
Хадърага Одрин Одрин Hıdırağa
Хадъркьой Одрин Испала Hıdırköy
Харлагюн Харлагюню Одрин Узункьопрю Türkobası
Хедили Родосто Хайребол Hedeyli
Ханлъиндже Одрин Лалапаша Hanlıyenice
Цариград Константинопол Истамбул Истамбул İstanbul Истамбул
Цикнихор Лозенград Самоков Karacadağ Караджадаа
Чанакчиево Цариград Чаталджа Çanakça Чанакча
Чаталджа Цариград Чаталджа Çatalca Чаталджа
Чаглаик Лозенград Лозенград Çağalayık Чаглаик
Чингенейери Одрин Узункьопрю Süleymaniye
Чешмели Родосто Чорлу Çeşmeli
Чомлек Чомлек кьой Одрин Одрин Korucu Коруджъ
Чонгара Лозенград Бунархисар Cevizköy Джевизкьой
Чопово Чопкьой Одрин Узункьопрю Çöpköy Чопкьой
Чорлу Родосто Чорлу Çorlu Чорлу
Шаранлар Одрин Хавса Şerbettar Шербеттар
Шар кьой Родосто Черкез кьой Şarköy Шаркьой
Юсускьой Родосто Чорлу Заличено
Ягджилар Одрин Yagcali
Ядига Лозенград Лозенград Armağan Армаган
Яйлагьоне Ейлягюню, Яйлагьоз Одрин Малгара Yaylagöne Яйлагьоне
Яна Лозенград Бунархисар Kaynarca Кайнарджа
Ятрос Лозенград Виза Kızılağaç Къзълагач

Топоними в Източна (Одринска) Тракия[редактиране | редактиране на кода]

Български топоним Вариант Район Днешно турско име Транскрипция
Белградско бърдо Цариградски вилает Belgrat bair Белграт баир
Белградска гора Цариград и вилаета Belgrat Ormanları Белграт орманлари
Велека река Кофчаз
Велика река Самоков
Деркос езеро Цариградски вилает Durugõl Дуру гьол
Ергене река Лозенград (вилает)Одрин (вилает) Ergene Ергене
Марица река Одрин (вилает) Meriç Мерич
Голяма Махиада връх Самоков Странджа Mahyadag Махиада
Усойките (Осойките) местност Булгаркьой Кешан
Паспалейска река Паспалово Лозенградско Паспаладереси
Сарос залив и о-в Бяло море Çanakkale Saros Сарос
Тунджа река Одрин (вилает) Tunca Тунча

Бележки[редактиране | редактиране на кода]